Sänkt skatt gynnar även öborna!

Insändarsvar i Tidningen Skärgården om kommunens ekonomiska läge och hur låg kommunalskatt gynnar alla, även öbor.

Österåker är en i många avseenden fantastisk kommun att bo, verka och leva i. Oavsett om man bor på fastlandet eller på någon av våra öar. Självklart finns det områden att ständigt utveckla och förbättra, men i grunden har vi goda förutsättningar och kvaliteten i våra verksamheter är hög. Det visar inte minst exempelvis brukarundersökningar och de resultat som våra elever presterar i våra skolor. 

I vår kommun är också den individuella friheten hög. Det är en viktig princip för oss. I begreppet frihet ingår bland annat att låta människor behålla så mycket som möjligt av sin lön eller sin pension. Vi är av uppfattningen att du som individ är bättre lämpad att göra dina egna medvetna val än vad vi politiker är. 

Vi i Alliansen värnar en levande skärgård, där det ska vara hög livskvalitet och god infrastruktur. Vi kan lugna dig med att Emiliagården på Ljusterö kommer att bli kvar liksom den pedagogiska omsorgen på Ingmarsö. Du själv har varit kontaktperson för Ingmarsö vägförening och vet att kommunen utbetalat bidrag till bland annat Ingmarsö norra brygga. Ingmarsös nya gästhamn har tillkommit tack vare kommunens finansiella partnerskap i Seastop, med mera. Listan kan göras lång. 

Vi politiker ska se till att skattepengar används klokt och där de har störst nytta. För oss är det inget självändamål att verksamheter bedrivs av någon särskild huvudman, även om vi så klart är för en mångfald av utförare för valfrihet och konkurrens. Det viktiga är att man levererar en hög kvalitet och att man får intäkter och utgifter att gå ihop. Det är att ta ansvar för medborgarna.

Lämna ett svar

Stäng meny