Lägesrapport maa dagens presskonferenser – säkerhetsläget i Sverige

Datum

Denna information har jag i dag delgivit samtliga förtroendevalda i Österåkers kommun.

Till samtliga förtroendevalda i Österåkers kommun

Lägesrapport 2023-08-17

I dag, torsdag den 17 augusti, har Säkerhetspolisen beslutat att höja terrorhotnivån från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot). Med anledning av Säpo:s beslut om höjning av terrorhotnivån kan det just nu finnas en del oro och frågor hos allmänheten och i vår organisation. Till exempel vad höjningen innebär för kommunen, om planerade aktiviteter kan genomföras, är det säkert att uppsöka vissa platser och åka kollektivt till/från arbetet, vad gör kommunledningen nu mm. 

Därför vill jag ge Er en initial information och budskap som Ni i valda delar kan ha nytta av i Ert arbete och på så sätt hantera ev. oro och besvara frågor på ett tidigt stadium. Mer information kommer att delges om det är påkallat.

Generellt budskap:

Kommunen ingår i den regionala funktionen Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där 37 myndigheter under länsstyrelsens ledning sammanträder varje vecka, året runt sedan många år. Kommunens beredskapsfunktioner Tjänsteman i Beredskap (TiB) och Kommunikatör i Beredskap (KiB) samt de regionala och sedan länge inarbetade samverkansrutinerna säkerställer att kommunen har god beredskap dygnet runt, löpande får uppdaterad information, ingår i alla de regionala möten som genomförs som nu kommer intensifieras samt kommer att larmas om något allvarligt skulle inträffa.

Kommundirektörens krisledningsorganisation är strukturerad för lång uthållighet, utbildad och övad för hantering av allvarliga händelser som kan inträffa under tidskritiska förhållanden.

Sammanfattande budskap från dagens presskonferenser (Säpo och regeringen):

Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och regeringen uppmanar under presskonferenserna allmänheten att:

–        leva livet som vanligt

–        vara vaksam

–        rapportera in ev. avvikelser

–        följa händelseutvecklingen/ta del av fakta/håll er informerade

–        extra vaksam mot desinformation och ryktesspridning

Höjningen av terrorhotnivån är en åtgärd som baseras på det generella läget och händelseutvecklingen som pågått under längre tid i Sverige och utomlands, inte något specifikt och konkret nytt hot som nu upptäckts.

Höjningen av terrorhotnivån är ett strategiskt och långsiktigt beslut som är mer en signal till myndigheter att vidta åtgärder än ett budskap till allmänheten.

Beslutet bedöms för närvarande gälla 6 – 12 månader.

Beroende på hotkaraktären ansvarar Säkerhetspolisen och Polismyndigheten för att göra hotbildsbedömningar och kommunicera till berörda aktörer när behov finns. 

Andra aktörer, t ex. kommuner, ska inte ägna sig åt att göra egna hotbildsbedömningar.

Det är viktigt att ha uthållighet i ev. beslutade åtgärder, som ska vara noggrant övervägda. Det är olämpligt att göra tillfälliga kortsiktiga åtgärder som kan skapa mer oro än åtgärden gör nytta.

Regionalt maa. höjning av terrorhotnivån:

Redan under sommaren deltog kommunens Tjänsteman i Beredskap (TiB), Kommunikatör i Beredskap (KiB) och säkerhetsenheten i regionala samverkansmöten då eventuell höjning av terrorhotnivån diskuterades. 

Funktionerna TiB, KiB och säkerhetsenheten samt även kommundirektören fortsätter ingå i det regionala samarbetet och mötesfrekvensen som troligen nu kommer intensifieras.

Samverkan Stockholmsregionen (SSR, under länsstyrelsens ledning) har gått upp i s.k. Aktiverat läge maa. höjningen av terrorhotnivån, vilket är rutin i det här sammanhanget.

Det finns regionalt framtagna inriktningsdokument som stöd till länets alla aktörer för det interna arbete, dvs. Inriktning Höjd terrornivå och Inriktning Pågående dödligt Våld. 

Lokalt maa. höjning av terrorhotnivån:

Kommunen har ett mycket nära och gott samarbete med den lokala polisen som på daglig basis har kontakt med kommunens säkerhetsfunktioner.

Rutiner och planerade aktiviteter bör inte ändras utan mycket noggrant övervägande och endast efter avstämning med högre chef. Hotbildsbedömande myndigheter uppmanar till att fortsätta leva som vanligt.

Fredag 18/8 kommer ett första möte ske internt för snabb och initial analys av läget. Säkerhetsenheten, Kommunikationschef, Elevhälsochef, HR-enheten, POSOM-ledningen och kommunpolisen deltar. Fler möten bedöms troliga.

Förvaltningarnas analys av läget och konsekvenser av terrorhotnivåhöjningen inom alla förvaltningar förbereds inom förvaltningarna.

Efter konkret fråga till kommunpolisen har beskedet varit att det för närvarande inte finns någon känd hotbild mot Österåker.

Relevanta länkar med mer information som stöd:

· Säpo:s presskonferens kl 13.00: Säpo presskonferens SVT

· Säpo:s information:  Höjning av terrorhotnivån till högt hot – Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

· Regeringens presskonferens kl 15.30: Regeringens presskonferens SVT

· Polisens FAQ maa. höjningen av terrorhotnivån: Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån | Polismyndigheten (polisen.se)

Har Ni funderingar eller frågor är Ni välkomna att höra av Er.

Med vänlig hälsning

Michaela Fletcher

Kommunstyrelsens ordförande


FLERA
ARTIKLAR