Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun sedan januari 2011.

Mina övriga uppdrag:

Ledamot Kommunfullmäktige Österåkers kommun sedan 2006

1:e vice länsförbundsordförande Moderaterna i Stockholms län

Ordförande Roslagsvatten

1:e vice ordförande Storstockholms brandförsvarsförbund

Ordförande Moderata kommunalrådsgruppen Stockholms län

Ersättare Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Även om man som kommunstyrelseordförande har ett helhetsansvar, brinner jag lite extra för frågor som rör skola, samhällsplanering, ekonomi och trygghet. För mig som moderat är värdeord som frihet, trygghet och kvalitet fundamentala och inget jag kompromissar med. Det råder ingen motsats dessa ord emellan utan de är alla varandras förutsättningar. Rätt balans mellan trygghet och frihet ger ett samhälle med välmående invånare.

Jag nöjer mig inte med halvbra. Det finns alltid utrymme för ständig förbättring. Det är så människor och samhällen utvecklas.