Förslag om sänkt reavinstskatt på bostäder

Datum


I höst väntar Moderaternas partistämma. Tillfället då Moderaternas politik utformas och beslutas. Inför stämman har jag fått förmånen att, som länsförbundsordförande, företräda förslaget om sänkt reavinstskatt vid försäljning av bostäder. 

Det är en viktig förändring i rätt riktning för att öka incitamenten för att få större rörlighet på bostadsmarknaden än vad det är idag. Det skulle göra att fler äldre, som äger större boenden, lättare skulle kunna sälja sin bostad för att kunna flytta till något mer ändamålsenligt. Det skulle också bidra till att fler unga får chansen att komma in på bostadsmarknaden. 

Förslaget började som en proposition till Moderaternas länsförbundsstämma i maj, där den röstades igenom. Nu skickas den vidare som motion till partistämman med Moderaterna i Stockholms län som avsändare.


Läs och hör mer här: 

Pressmeddelande

Sveriges Radio

STHL(M)-podden

FLERA
ARTIKLAR