Österåker står med Ukraina

Datum

Tillsammans med några av de 400 krigsflyktingar vi i Österåker har kunnat ge en säker plats fick jag hålla ett tal i Österåker med anledning av årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan talet i sin helhet. Jag, med många, berörs av stundens allvar.

🇺🇦🇸🇪
Idag markerar årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina.

En dag som påminner oss om den fruktansvärda smärta och sorg som har drabbat folket i Ukraina egentligen redan med start 2014 med Rysslands annektering av Krim men med eskalering för exakt ett år sedan.

Det är säkert många av oss som både tänkt och uttalat; Har mänskligheten inte kommit längre?

Vi samlas här ikväll och står enade i lojalitet med våra grannar i öst och i vår avsky för Rysslands brutala överträdelser av internationell lag och mänskliga rättigheter.

Rysslands invasion var och är inte bara en kränkning av Ukrainas suveränitet, det är en attack på fred och stabilitet i hela världen.

Detta är en attack som påverkar oss alla, eftersom den underminerar den internationella ordningen och rättsstaten.

Vi vill uttrycka vår djupaste medkänsla till alla som har förlorat en nära vän, en familjemedlem eller tvingats lämna ert hem i Ukraina på grund av kriget. Vår beundran för den patriotism Ni har visat är bortom ord. Ni försvarar inte bara Ert eget land utan också resten av oss i Europa.

I Österåker har vi välkomnat runt 400 krigsflyktingar från Ukraina. Österåkersborna har visat stor gästfrihet och sympatier med alla som anlänt hit. Nya vänskaper, många som lyder under massflyktsdirektivet har redan funnit arbete. Jag är djupt tacksam för allas insatser i denna oerhörda tragedi. Österåkersbor har än en gång visat på att Österåker är synonymt med omtanke.

Vi kan inte glömma de människor som har lidit och de som fortfarande lider. Tiotusentals människor har dött, många fler har skadats och tusentals har tvingats fly sina hem.

Vi ser fortfarande konsekvenserna av detta barbariska angrepp, som har påverkat så många människor och samhällen i Ukraina.

Låt oss aldrig glömma vad som har hänt i Ukraina och se till att vi inte upprepar samma misstag i framtiden.

Låt oss hedra minnet av de som har dött och de som kämpar för sin frihet idag.

Låt oss sända vårt stöd och alla våra tankar till dem som lider i Ukraina och att detta orimliga krig upphör.

Jag avslutar med att be om att vi tillsammans håller en tyst minut för Ukraina, för de som stupat i kriget och för fred.

FLERA
ARTIKLAR