Jul- och nyårskrönika 2022

Datum

Snart väntar jul och nyår och det är dags att summera 2022.


Det som legat som en skugga över året är att vi tyvärr fått uppleva något som vi alla nog hoppats få slippa. Krig i Europa. Den 24 februari nåddes vi av nyheten att Ryssland invaderat Ukraina. Även om det funnits spänningar och föraningar kom nyheten och bilderna ändå som en chock. Många är de – civila såväl som soldater – som mist livet eller blivit svårt skadade. Städer och viktig infrastruktur har bombats sönder och samman och miljoner ukrainare har drivits på flykt.


Vår kommunledning samlades redan samma morgon som invasionen för att påbörja planeringen för vad än som komma skulle. En stor del i planeringen var att snabbt kunna ta hand om krigsflyktingar. Vi kunde tack vare enastående insatser ordna fram temporära boenden och redan i mitten av mars kunde vi välkomna de första bussarna med företrädesvis kvinnor och barn till ankomstboendet i vår kommun. Många som kommit sedan dess har redan etablerat sig i samhället, i skolor och i arbetslivet.

Kriget har förutom det enorma lidandet i Ukraina även gett ekonomiska följdverkningar i övriga Europa. Även om vi inte lider direkt fysisk eller materiell nöd här, har vi som ett resultat av det som sker utmaningar i form av enorma krigsflyktingströmmar, hög inflation, höga el- och drivmedelspriser och i förlängningen en ökande arbetslöshet. 2023 spås bli ett tufft år.


2022 var ett valår, där vi röstade till riksdag, region och kommun. Det blev regeringsskifte på riks och en ny statsminister i Ulf Kristersson. Lokalt fortsätter M, L, C och Kd att styra kommunen med 27 mandat av Kommunfullmäktiges totala 51. Vi bedrev en intensiv valrörelse med dörrknackning, utdelningskampanjer, valstuga, annonsering och hög närvaro på sociala medier. Väljarna belönade oss moderater med två nya mandat. Kombinationen av vad vi uppnått med en stark vision för framtiden och en bra valrörelse lade grunden för framgången. Trenden de senaste tre valen är stigande. 27-34-38%. Ett inte helt orimligt mål är att klättra över 40% nästa val.


Österåker är en attraktiv kommun som fortsätter att växa. Per den sista oktober hade vi 49 050 invånare i vår kommun. Nästa år borde milstolpen 50 000 invånare kunna passeras. På det sista Kommunfullmäktige för året, 12 december, antogs detaljplan för Hagby äng och kulle samt planprogram för en förtätning av Åkersbergas centrala delar. Det behövs fler bostäder i vår kommun för att möta en hög efterfrågan.


Budgeten för 2023, med plan för 2024-25 klubbades av Kommunfullmäktige den 21 november. Det är en budget som tar hänsyn till det omvärldsläge vi befinner oss i, men där utrymme finns för fortsatta förstärkningar tack vare en i grunden stabil kommunal ekonomi. Verksamheterna tillförs 147 miljoner mer nästa år jämfört med innevarande år, varav skolan får drygt 80 miljoner mer. Skolpengen höjs för grundskolan med 5,4%. Kommunalskatten lämnas oförändrad på 16:90:- per intjänad hundralapp, vilket är rikets lägsta. Det är en principfråga för oss att skatten hålls så låg som möjligt. Det är den enskilde som skapat värdet genom arbete och ska då få förfoga över så stor del av det värdet som det går. Extra viktigt är det i dessa oroliga tider med hög inflation.
Nu väntar som sagt jul och nyår. Jag vill tacka alla medarbetare i Österåkers kommun för fina och professionella insatser under året! Jag vill också rikta ett varmt tack till alla härliga moderater som kämpat hårt i valrörelsen! Det är med stor entusiasm som jag kommer att leda Kommunstyrelsen under de kommande fyra åren och att Österåker fortsatt kan befästa positionen som en av landets mest robusta kommuner!


God Jul & Gott Nytt år!

FLERA
ARTIKLAR