Förtroendevald i Österåkers kommun sedan 2005, Kommunstyrelsens ordförande sedan 2011-.
Mamma till två, dotter, syster, vän och är mig själv i alla lägen. 

Budget 2023 – Österåker 2.o

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. I kommunstyrelsens budgetförslag föreslås därför ett antal resursförstärkningar göras samtidigt som kommunalskatten lämnas oförändrad.Idag presenteras majoritetens budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025. Trots svåra omvärldstider har Österåker en stabil ekonomi som möjliggör resursökningar med nästan 147 miljoner kronor mer jämfört med föregående år. Samtidigt lämnas kommunalskatten, som idag är Sveriges lägsta, oförändrad på 16,90 kronor per hundralapp. Med den här budgeten befäster vi vår plats som tredje mest robusta kommunen i landet och höjer oss till högre nivåer genom arbetet som vi kallar Österåker 2.0. På Kommunstyrelsens sammanträde den 24

Läs mer »

Budget 2023 – Österåker 2.o

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. I kommunstyrelsens budgetförslag föreslås därför ett antal resursförstärkningar göras samtidigt som kommunalskatten lämnas oförändrad.Idag presenteras majoritetens budgetförslag för

Läs mer »

Österåker står robust!

Nu är Svenska hushåll hårt pressade av höga elpriser, bränslepriser och stigande räntekostnader och matpriser. Österåkers kommun står tack vare en klok ekonomisk politik väl

Läs mer »