Förtroendevald i Österåkers kommun sedan 2005, Kommunstyrelsens ordförande sedan 2011-.
Mamma till två, dotter, syster, vän och är mig själv i alla lägen. 

Tack för förtroendet att bli vald till förbundsordförande Stockholms län!

Stort tack för förtroendet att bli vald till förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län! Tack för förtroendet! Jag är oerhört glad och tacksam och känner samtidigt en stor ödmjukhet och respekt inför uppdraget och det hårda arbete som väntar. Nu startar resan mot att öka väljarstödet i hela Stockholmsregionen på samtliga politiska nivåer. Partiets nationella eftervalsanalys konstaterade att vi måste bli större och mer relevanta i storstäderna. Det handlar både om vilka frågor vi driver och hur vi pratar om dessa frågor. Vi måste också prata mer om frågor som är viktiga för människor i Stockholms län. Det handlar om

Läs mer »

Österåker står med Ukraina

Tillsammans med några av de 400 krigsflyktingar vi i Österåker har kunnat ge en säker plats fick jag hålla ett tal i Österåker med anledning

Läs mer »

Budget 2023 – Österåker 2.o

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. I kommunstyrelsens budgetförslag föreslås därför ett antal resursförstärkningar göras samtidigt som kommunalskatten lämnas oförändrad.Idag presenteras majoritetens budgetförslag för

Läs mer »