Förtroendevald i Österåkers kommun sedan 2005, Kommunstyrelsens ordförande sedan 2011-.
Mamma till två, dotter, syster, vän och är mig själv i alla lägen. 

Lägesrapport maa dagens presskonferenser – säkerhetsläget i Sverige

Denna information har jag i dag delgivit samtliga förtroendevalda i Österåkers kommun. Till samtliga förtroendevalda i Österåkers kommun Lägesrapport 2023-08-17 I dag, torsdag den 17 augusti, har Säkerhetspolisen beslutat att höja terrorhotnivån från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot). Med anledning av Säpo:s beslut om höjning av terrorhotnivån kan det just nu finnas en del oro och frågor hos allmänheten och i vår organisation. Till exempel vad höjningen innebär för kommunen, om planerade aktiviteter kan genomföras, är det säkert att uppsöka vissa platser och åka kollektivt till/från arbetet, vad gör kommunledningen nu mm.  Därför vill jag ge Er en initial

Läs mer »

Ekonomisk-politiskt seminarium

Som bekant för oss alla är inflationen just nu hög, räntorna fortsätter att höjas och priserna på livsmedel och el är fortsatt på höga nivåer.

Läs mer »

Österåker står med Ukraina

Tillsammans med några av de 400 krigsflyktingar vi i Österåker har kunnat ge en säker plats fick jag hålla ett tal i Österåker med anledning

Läs mer »