Ingen i Österåker ska behöva känna rädsla!

Datum


Det har förmodligen inte undgått någon att det natten mot tisdag sprängdes i en port på Norrgårdsvägen. Skadorna på porten och kringliggande fönsterrutor var stora, men som tur är kom ingen person till skada. Det är självklart en händelse som påverkar oss alla, mer eller mindre, som boende i kommunen.
Polisen inledde snabbt en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse och utredningen fortgår i detta nu för att säkra teknisk bevisning.
Kommunens krisorganisation är mycket god och professionell. Det fick vi bevis på även denna gång. Omedelbart efter informationen inkommit till tjänsteman i beredskap sattes kommunens krisorganisation i gång under ledning av kommundirektören. Den kommunala krisgruppen POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) var snabbt på plats vid brottsplatsen och etablerade ett tält dit oroliga invånare kunde vända sig för krisstöd. Utbildningsförvaltningen såg snabbt till att alla rektorer på enheter i närheten av platsen informerades och gjordes beredda på att hantera frågor och samtal från oroliga elever och föräldrar, samtidigt som undervisning gavs som vanligt.

Två snabbinkallade informationsmöten hölls samma dag i Alceahuset för att ge lägesorientering och för att svara på frågor från närboende. Ca 140 personer kom till de båda informationsmötena.
Även ett möte med fastighetsägaren hölls samma dag som lovar att skyndsamt genomföra förbättringar för att bland annat försvåra tillträde för obehöriga till fastigheterna och tillse att inga oegentligheter förekommer i gemensamhetsutrymmen; såsom tvättstugor och vindar. Kommunen är beredd att bistå med stöd för att hålla området fräscht, städat och tryggt. Ordningsvakter kommer att patrullera i området, liksom polisen kommer att utöka sin närvaro.

Ingen, INGEN, ska behöva känna otrygghet i sin bostad eller i sitt bostadsområde! Det är ytterst tragiskt och helt orimligt att 99,9% skötsamma och hederliga hyresgäster ska känna oro eller obehag över att det till exempel luktar hasch i tvättstugan, att det förekommer narkotikalangning på gården eller att det rätt vad det är kan genomföras ett sprängdåd.

Även om det är för tidigt i att spekulera i syfte och mål med sprängningen och polisen fortfarande, av lätt insedda skäl, är mycket förtegen kan det konstateras att detta synes följa ett modus som vi sett under flera år i landet. Den moderatledda regeringen har tagit krafttag att städa upp efter 8 år av socialdemokratiskt styre och har ett batteri av tunga åtgärder mot organiserad brottslighet. Man arbetar bland annat för att införa vistelseförbud och visitations- och säkerhetszoner. Det ska bli hårdare straff för den här typen av kriminalitet. Det senaste förslaget är att det ska vara lättare att vräka kriminella från sina bostäder.

Samhället måste tillsammans stå upp mot detta. Det Den kriminella banan ska inte vara ett alternativ, varken i Österåker eller Sverige! Staten gör sin del, vi i kommunen gör vår, men också var och en som bor här kan bidra efter egen förmåga. Det behöver inte vara några stordåd, utan kan handla om att observera och rapportera misstänkta bilar i ett område eller ringa polisen om man ser att det förekommer narkotikaförsäljning. Att som förälder engagera sig i sina tonårsbarn är ett annat sätt att störa den kriminella verksamheten och att försvåra nyrekrytering. Förenings- och kulturlivet är andra viktiga aktörer för att erbjuda meningsfulla alternativ till den brottsliga banan.

Tillsammans och med alla hederligas samlade kraft ska kriminalitet motas bort!

FLERA
ARTIKLAR