Budget 2023 – Österåker 2.o

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. I kommunstyrelsens budgetförslag föreslås därför ett antal resursförstärkningar göras samtidigt som kommunalskatten lämnas oförändrad.Idag presenteras majoritetens budgetförslag för

Read More »

Österåker står robust!

Nu är Svenska hushåll hårt pressade av höga elpriser, bränslepriser och stigande räntekostnader och matpriser. Österåkers kommun står tack vare en klok ekonomisk politik väl

Read More »

Påståenden och fakta

Bästa Österåkersbo, Om 19 dagar inträder valdagen, redan i morgon kan vi börja förtidsrösta. Var tänker Ni kanske? Följ länken här: https://www.osteraker.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/val2022/fortidsrostning.4.71681f6a17d7773cad87a25.html Röstning på valdagen görs

Read More »