Budget 2023 – Österåker 2.o

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. I kommunstyrelsens budgetförslag föreslås därför ett antal resursförstärkningar göras samtidigt som kommunalskatten lämnas oförändrad.Idag presenteras majoritetens budgetförslag för

Read More »

Österåker står robust!

Nu är Svenska hushåll hårt pressade av höga elpriser, bränslepriser och stigande räntekostnader och matpriser. Österåkers kommun står tack vare en klok ekonomisk politik väl

Read More »