EKONOMI OCH KVALITET I FRAMTIDENS VÄLFÄRD

I dag har vi glädjen och nöjet att välkomna ca 25 andra kommuner till Österåker till vår första Ekonomi och Kvalitetsdag! Med rubriken: 

EKONOMI OCH KVALITET I FRAMTIDENS VÄLFÄRD

Nära 70 deltagare i form av ledande politiker, kommundirektörer, ekonomichefer och kvalitetschefer.
Varför har vi valt att bjuda in till Österåkers Ekonomi och Kvalitetsdag? 

Österåker har gjort en fantastisk och enastående resa i just Ekonomi och Kvalitet – Jo jag kan säga det även om någon kan tycka att det är eget beröm men denna resa började innan jag själv tillträdde. Jag, tillsammans med andra moderata förtroendevalda, allianskollegor och tjänstemän har fått möjligheten att ta ytterligare kliv i resan till ”ständig förbättring”. 

Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för att klara välfärden. Österåkers kommun har idag landets lägsta skattesats och budget i balans. Men det har inte alltid varit så. När Österåker klev in i 2000-talet var skatten näst högst i länet och de ekonomiska resultaten negativa. Genom att prioritera ett mål- och resultatstyrningsarbete har både effektiviteten och kvaliteten på kommunens service och tjänster ökat. 

För att bidra till vår egen och andra kommuners utveckling vill vi ta initiativ till att skapa en mötesplats där kvalitet och ekonomi i framtidens välfärd är ett fokus. Därför välkomnar vi ledande förtroendevalda och tjänstemän i landets kommuner till en dag där vi delar med oss av våra erfarenheter och diskuterar framtida utmaningar med er. 

Under dagen hörs inte bara politiker och tjänstemän från Österåker utan också inbjudna talare som är experter inom ledarskap och styrning.

Leif Anjou
Ekonom. Dr. jur. kand och forskare med inriktning på det kommunpolitiska systemets styrning.

Per Törnvall
Tillträdande kommundirektör Sollentuna, VD Vårljus, NHG konsult mm.

Denna dag hade inte varit möjlig att planera och genomföra om det inte varit för alla involverade medarbetare i kommunen – så innan dagen ens har börjat vill jag rikta ett stort TACK till alla som på ett eller annat sätt varit med för att möjliggöra denna dag och alla andra dagar där Ni gör ett jobb där ständig förbättring är för ögonen!

Lämna ett svar

Stäng meny