Valborg

30 april

Det är den 30 april och Valborg. Stort grattis till H.M. Konungen på den 67:e födelsedagen!

I går avhölls ett långt fullmäktige. Bland annat klubbades årsredovisningen för 2012 och ansvarsfrihet beviljades. Planprogrammet för Roslags Kulla, Wira och Östanå antogs.

I kväll kommer många säkert att söka sig till majbrasor och sånger som välkomnar våren kommer att ljuda. Även om valborgsfiranden som t.ex. Uppsalas så klart är svårslagna går det här och var lokalt att finna brasor, trevliga uppträdanden och firanden. T.ex. vårt eget på Ekbacken!

Valborgsfirandet på Ekbacken kommer i år ha följande program:

18.30 Välkomsthälsning.
18.45 -19.30 Österåkers musikkår.
19.40 Åkersberga kammarkör sjunger in våren.
19.55 Vårtal av kommunalrådskollegan Elisabeth Gunnars (fp)
20.00 ”Vintern rasat ut ….” Fortsatt sång av kammarkören. Brasan tänds.
22.00 Avslutning.

Jag vill slå ett slag för att som vuxen visa sig ute en sådan här kväll. Många ungdomar är ute och det förekommer alkohol. Jag själv har nattvandrat ett antal valborgsmässo-aftnar.  Jag rekommenderar att man nattvandrar i grupp och i organiserad form.

På http://www.nattvandring.nu/osteraker/ finns mer information om när, var, hur.

På kommunens hemsida finns information om regler avseende fyrverkerier etc.

Trevlig Valborg!

Valborgsmässoafton och Nattvandring

För andra året i rad ska jag nattvandra med föräldrar och andra vuxna i Österåker. Mina barn är ännu inte i den åldern men det är säkert inte fel att orientera sig redan nu i den världen.

Anledningen till mitt engagemang är att jag vill kunna, med både inlevelse och trovärdighet, tala för att alla föräldrar ska ut och nattvandra någon gång. En del skolor ordnar schema för nattvandring i det område där man bor. Skulle alla föräldrar engagera sig en gång per år skulle schemat fyllas direkt och varje helg vara schemalagd. Det är långt ifrån där vi är idag. Känslan att det inte mitt ansvar infinner sig lätt när det är sådan brist på egnagaemang för just anttvandrignen. Om fler visste vad ungdomarna höll på med skulle förhoppningsvis fler föräldarar vara ute. Det kan orimligen vara kommunens uppgift.  Tyvärr finns uppfattnignen hos många att det är kommuenns ansvar att anställa fler fritidsfältare och fler fält assistenter som ska ta hand om barnen /ungdomarna. Vart tog då föräldra ansvaret vägen?
En jämförelse som gjorts tidigare är att det är enkelt (eller enklare) att få människor att vara nattvakter vid båtklubbarna än att få föräldrar att nattvandra för sina barn. Lite tänkvärt.

Förra året var det inte varmt vilket resulterade i att många ungdomar stannade hemma. De ungdomar vi träffade var förhållandevis lugna och städade men det fanns en och annan som var alltför ung eller alkoholpåverkad, men absolut inte något slagfält som jag hört det finns farhågor om.
Jag kan varmt rekommendera andra föräldrar och vuxna att nattvandra och finnas tillhands för ungdomarna om det skulle behövas.

Vill Du vara med? Anmäl dig på www.nattvandra.nu/osteraker eller kom direkt till Bergagården kl. 20:30.

Stäng meny