Regeringen sticker huvudet i sanden

2016-10-28
Adam Reuterskiöld, Kommunstyrelsens ordförande på Ekerö, kom att bli den förste av kommunföreträdarna som meddelat att det behövs en paus i mottagande av nyanlända.  Detta av den enkla anledningen att det inte finns några bostäder! Ett problem vi alla brottas med.
Regeringens företrädare – Ylva Johansson (S) – svarar: ”Kommuner brukar följa lagar”. Hon säger sig vidare vara förvånad. Förvånad?!  I vilken parallell verklighet lever Ylva Johansson?
Att kommunerna i Stockholms län har bekymmer är ett kraftigt understatement.
Löfven & Co sticker huvudet i sanden och skjuter över problemet som uppstår till följd av den rödgröna regeringens politik på kommunerna.
Kommunerna ska:
Försöka hitta mark för att bygga s.k. bostadsriggar för att lösa det allra mest akuta (om kommunen har egen mark vill säga). Detta ska ske utan att följande kriterier inte står i konflikt med detta:
– Inte kostar miljoner för att dra fram vatten och avlopp, om man nu ska ha skuggan av en chans att följa kommunallagen som kräver god ekonomisk hushållning. Ingen ersättning utgår heller från staten för den typen av investeringar.
– Inte strider mot strandskyddet p.g.a. något dike råkar befinna sig i närheten där det rinner vatten, ibland.
– Inte ligger i direkt anslutning till villaområden som blir en konflikt i sig då, med rätta, fastighetsägarna förstås undrar över hur deras livsmiljö och fastighetspriser påverkas.
– Inte ligger för nära någon sporthall. Det innebär en konfliktrisk då 80% av de nyanlända är ensamhushåll och övervägande män. Det behöver inte innebära en risk, men oron finns där hos medborgarna.
– Inte ligger för nära en skola. (Konfliktrisk  av samma skäl som ovan).
– Inte ligger i ”obygden” (eftersom kollektivtrafiken på landsbygden har mer att önska) för det i sig ger ökade kostnader för bland annat skolskjuts om det är barnfamiljer, (ja, vi har en stor kommun, geografiskt). Inte heller här utgår någon statlig ersättning.
Jag är väldigt öppen för förslag – speciellt från regeringen – var man exakt bygger upp bostadsriggar, snabbt, med tillfälliga bygglov? Utan att bryta mot gällande lagar och regler som Plan- och bygglagen, strandskydd, brandskydd m.m….
Och sen då? När de tillfälliga byggloven går ut, då är det fortfarande kommunens ansvar att finna lägenheter, och var finns alla dessa?
Österåker har 43 035 invånare per den sista augusti i år.
3 500 personer står i bostadskö till en hyreslägenhet. En tredjedel av dessa är aktivt sökande.
Vi bygger ca 100 hyresrätter per år i snitt över en femårsperiod. Detta utifrån en långsiktig plan om den bebyggelsekaraktär vi vill ha i kommunen. Vi vill ha blandade upplåtelseformer, men vill inte ha något miljonprogram 2.0. Dessa skapar lätt utanförskap och sociala problem.
I år ska vi, enligt anvisningslagen (eller tvångslagen om man så vill), ta emot 154 st. nyanlända. Nästa år är siffran 209 st… 2018 vet vi inget om ännu och jag vågar inte ens gissa.  Siffran för 2018 når all time high med 12 250(!!) personer för Stockholms län, som då ska fördelas på 24 kommuner (Södertälje och Botkyrka undantagna).
Tjoff! – där ryker varenda nybyggd hyreslägenhet (OM vi tänker tanken att vi skulle ge nyanlända en egen ”gräddfil”) och vi står ändå med ett underskott om vi skulle ta ALLA nya hyresrätter till nyanlända! Och vad sker då med alla 3500 som REDAN står i kö?
En kö är en kö och ska i alla fall enligt mitt förmenande respekteras och hållas. Det är en grundprincip jag inte vill rucka på. Likaså ska kommuner inte ägna sig åt marknads-förstörande bostadsspekulation genom att köpa bostadsrätter. Det är också en princip jag som moderat inte vill ställa upp på.
Utöver de som kommunplaceras – där kommunerna inte fått en tillstymmelse till chans att utifrån sina förutsättningar ha synpunkter – har vi anhöriginvandringen. Prognosen säger att vi de närmaste åren kan vänta oss drygt 300 000 personer! Vi talar alltså om – drygt – ett helt Linköping och ett helt Norrköping i folkmängd som ska tillhandahållas bostäder, offentlig service och i många fall försörjningsstöd (eftersom kravet på försörjning för att få ta hit sina anhöriga bara omfattar de som kom hit efter 24 november förra året).
Det är en grannlaga uppgift kommunerna står inför framöver. Milt uttryckt. Jag är beredd att följa min kollega på Ekerös exempel. Utslussningen från asylboendena måste hejdas tills vi har en rimlig chans att med någon form av kvalitet kunna åstadkomma en lösning.
Du kan läsa mer under följande länk:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/arbetsmarknadsministern-forvanad-over-ekeros-beslut
Samt nedan läsa artikeln i senaste Kanalen:
kanalen-2016-10-24

Stäng meny