Valrörelsen har startat!

Jag gillar valrörelse! Det är en speciell känsla med att allt sker nu och allt ska också ske direkt. Det är snabba ryck och alltid roligt att träffa väljare. Som listetta för moderaterna i Österåker kommer jag att arbeta hårt och mycket för moderaterna i Österåker, moderaterna i landstinget och moderaterna på riks. Första namnen från Österåker på de olika valsedlarna är jag själv i kommunen, Jan Olov Sundström i landstinget och Eliza Roszkowska Öberg till riksdagen.
Vi som kandiderar och finns med på olika valsedlar har inte bara viljan men också skrivit under att vi ska arbeta för moderat valseger och det kan handla om allt från att fixa kaffe till att tala i radio till att knackadörr och framförallt att det sker på det sätt man själv är bekväm.

Skolan viktigast!
Inte bara för att jag är småbarnsförälder själv utan också för att jag anser att skolan är en av våra viktigaste verksamheter.  Det är en sk hygienfaktor. Vi har bra, mycket bra verksamheter i Österåker och naturligtvis kan allt bli bättre. Ibland har vi dock emot oss ett oförtjänt dåligt rykte. Skolorna presterar väl. Se bild nedan utvecklingen sedan 1998.
Jag kommer att arbeta för att vi ska känna stolthet för våra verksamheter som förskola, skola och omsorgen. Alltid med individens bästa för ögonen. Jag ska arbeta för att kommunen utvecklas till den potential som Ösateråker har med natur och skärgård som skall fortsätta att göras tillgänglig, där kommunal service håller jämna steg med utvecklingen och alltid med ansvar för ekonomin.

Just nu pågår arbetet inom moderaterna att ta fram ett handlingsprogram för kommande mandatperiod 2010-2014 och inriktning för framtiden. Vi vill vara tydliga med vad vi lovar och vad vi vill genomföra för att förbättra och förenklar för Dig som kommuninvånare och väljare.

Vår trygghet
Att känna sig trygg i sitt område eller när man går hem från stationen efter mörkrets inbrott är en mycket viktig del för att vi ska trivas och utvecklas och sinte minst för stoltheten för kommunen i stort. Vi ska fortsätta på den inslagna banan där tryggheten står i fokus. Med bättre belysning, säkrare promenadstråk och cykelvägar där träd planteras istället för buskar som skymmer sikten coh inte minst med fler poliser i tjänst. Alliansen i regeringen har hittills tillsatt  fler poliser än de som förr hade regeringsmaketen gjorde på många år. Vi får naturligtvis i Österåker del av den kakan.

Samhälsutvecklingen, miljö och idrottsförenignear behöver inte ta ut varandra. Jag återkommer med mina tankar kring detta.

Det händer mycket i Österåker!

Förutom att den så efterlängtade våren och solen är här händer i det närmaste otroligt mycket i Österåkers kommun, som verkligen är ”Framtidskommunen Österåker”!

I Österåker finns framtiden, hoppet och förnyelsen. Vi ligger i framkant när det handlar om resultat i skolan, våra verksamheter har enligt de undersökningar vi gör nöjda brukare/kunder, vi har ett rikt föreningsliv, en fantastisk natur och skärgård och dessutom är vi är en kommun som börjar bli lite ”hipp”. Känslan av att vara kusinen från landet är långt borta och framförallt har den aldrig funnits hos dem som nu flyttar in.

Österåker ökar med ca 400 personer varje år. Det är precis lagom för att vi ska platsa som en kommun i regionen Storstockholm. Regionen förväntas öka med ”ett Malmö” under den närmaste 10-årsperioden! Då är det viktigt att Österåker håller jämna steg med kommunal service genom att vi ger förutsättningar för företagande, för att ge våra invånare den valfrihet vi värnar om och där kvalitén i våra verksamheter, kommunala såväl som fristående, är avgörande för vårt val. Grunden för välfärd är tillväxt och det i sin tur förutsätter fler företag. Att stimulera för tillväxt är en av våra hörnstenar. Och för att både nya Österåkersbor och nya företagare ska vilja flytta hit är en av förutsättningarna att vi har uppdaterade infrastrukturplaner, översiktsplaner och detaljplaner. Österåker är en av få kommuner i Norrort som har förhållandevis få detaljplanerade områden. En av anledningarna är att vi geografiskt är näst störst i länet (efter Norrtälje). De förbättringar som sker med Roslagsbanan och dubbelspår medger att fler åker kollektivt och fler ser Österåker som ett alternativ.

Österåker skördar nu frukterna av tidigare beslut och planering. Äntligen kommer det nya centrumet att invigas i oktober, och därmed också vårt nya bibliotek som verkar bli ett av det häftigaste och moderna biblioteken i länet. Ett nytt gymnasium, Österåkers Gymnasium, invigs i september. En ny grundskola byggs vid Tråsättraskolan. Det sedan länge efterlängtade idrottscentret i Österåker vid Röllingby börja ta form med god planering tack vare gott samarbete med idrottsföreningarna och kunniga planläggare i kommunen. 

Moderaterna har varit det största och ledande partiet i den borgerliga alliansen de senaste 44 av 48 åren. Sedan 2003 har vi haft en budget i balans (som numera krävs enligt lagen). Vi står för ansvar, erfarenhet och stabilitet och en tro på framtiden, vi har idéerna och vår politik bygger på visioner om det framtida Österåker.

Vi hoppas på ett fortsatt förtroende i höstens val till kommun, landsting och riksdag!

Stäng meny