Österåker klättrar rejält i företagsklimat i år igen!

Svenskt Näringsliv släppte vid kl 09:00 idag sin färska ranking vad gäller det lokala företagsklimatet. Rankingen baseras i huvudsak på enkätsvar från totalt 31 200 företagare från hela landet.

Österåker klättrar 21 placeringar till plats 34 av 290 kommuner i årets rankinglista! Det visar att vi är på rätt väg, att vi bedriver en näringslivsinriktad politik som företagarna gillar och att förra årets raketklättring på 45 platser inte var en engångsföreteelse. På två år har vi tagit oss 66 placeringar uppåt på listan!

En stor eloge till näringslivsenheten som genom idogt arbete sett till att företagen får bra förutsättningar att verka i vår kommun! Ett stort tack för Ert arbete!

Ett stort tack till alla de företagare som besvarat enkäten och det höga förtroende Ni ger kommunen!

Stort grattis till förstaplatsen Solna!

Länk till listan finns här

Friskolor levererar bättre resultat

Svenskt Näringsliv har låtit göra en underökning för att jämföra kommunala och friskolors resultat med varandra. Friskoleeleverna fick både högre meritvärden och bättre resultat på nationella provet i matematik i studien som omfattade alla som gick ut nionde klass 2006. Om detta skriver Anders Molin ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv, tillsammans med ekonomen Malin Sahlén i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Författarna till debattartikeln skriver också att det inte är acceptabelt att det är en sådan skillnad. ”De kommunala skolorna borde kunna uppnå minst samma nivå för resultat för sina elever”. Det är vårt ansvar att se till.

Hur kommer det sig att elever i friskolor får bättre resultat? Vad är det som gör att alla våra kommunala skolor ännu ej uppnår samma nivå? En myt är att friskolor skulle tacka nej till elever som förväntas prestera sämre. Att friskolor bara skulle tacka ja till högpresterande elever. Nej, även den seglivade myten har man på Svenskt Näringsliv slagit hål på genom undersökningar och genomlysningar av friskolorna HÄR.

Genom att man i sin undersökning både tagit del av meritvärden (där individuella skillnader som kön, föräldrars utbildningsbakgrund samt om eleven har utländsk bakgrund har neutraliserats) och nationella proven i årskurs 9 kan man på så vis undanröja misstankar om att frikskole-lärare skulle ge ”snällare” betyg. 

Tidigare undersökningar visar att det inte alls är rättvist mellan fristående och kommunala skolor där analyserna konstaterar att friskolor de facto får mindre pengar än kommunala. Även HÄR kan man se Svenskt Näringsliv slå hål på myten om att friskolor skulle få mer resurser.

Och när vi ändå är inne på friskolor och det som vanligt heta ämnet hos oppositionen – Vinst! Oppositionen talar hela tiden om hur fult det är att gå med vinst och det är med skattebetalarnas pengar friskolor gör vinst. Men om man inte går med vinst vad går man med då? Vad är motsatsen till vinst? Förlust! Vem betalar då? Vem står för förlusten i privata företag respektive kommunala enheter? I privata företag är det ägarna som skjuter till extra medel om det behövs men det håller ju bara så länge, antingen väljer man att arbeta på ett annat sätt för att bli lönsam eller så lägger man till slut ner verksamnheten. Det är knappast så att man som ägare av en friskola blir miljonär, det handlar istället om att brinna för skolan och kunskapen till våra barn. I kommunala verksamheter är det koncernen kommunen så måste klara av det. Om alla verksamheter går med förlust  måste man effektivisera. Ja här skulle oppositionen troligen säga ; Nej höj skatten, det är för lite resurser. Men nu när vi talar om våra kärnverksmaheter så måste ju frågan då ställas? Varför klarar sig då fristående enheter?
Att gå ”plus, minus noll” är omöjligt, om man inte ser till att handla upp för de sista vinsten. Men det känns varken rimligt eller som om de köpen skulle vara genomtänkta.

Vår uppgift som kommunpolitiker är att våra kommunala skolor levererar samma resultatnivå som våra friskolor. Vårt mål är att alla elever som går ut 9:an ska ha minst godkänt i alla ämnen, Precis som i fristående enheter kan våra kommunala skolor leverar samma nivå av resultat.

DN,

Stäng meny