M störst och Valdagen räknas

SvD och Expressen presenterar idag den senaste Sifo undersökningen där M är större än S med 32, 9 mot S 30,6. Inte sedan 1914 är M större än S. Alliansen leder också över det rödgräna blocket med 48,4- 45,6.  Dock är vi inte hemma än. 160 000 väljare skiljer det sig mellan blocken. Det är förfärande lite övervikt. För alla som vill ha en borgerlig regering är det N U dags att sätta igång. Vi som arbetar heltid eller deltid eller som fritidspolitiker försöker varje dag på ett eller annat sätt att berätta om vår politik. Nu måste vi ha fler ambassadörer, fler som vågar tala om politiken och fler som berättar vad det tycker – varje dag.  Inte minst för att riksen också är stort enligt dagens sifo att SD får en vågmästarroll och med allt vad det nu kan innebära.

Moderaternas viktigaste frågor är fortfarande JOBB och arbetslinjen tillsammans med trygghet och ordning och reda i finanserna. Det är tre koncept som måste vara överordnat. När detta fungerar korrekt och riktigt då faller också annat lättare på plats.

Det händer mycket i Österåker!

Förutom att den så efterlängtade våren och solen är här händer i det närmaste otroligt mycket i Österåkers kommun, som verkligen är ”Framtidskommunen Österåker”!

I Österåker finns framtiden, hoppet och förnyelsen. Vi ligger i framkant när det handlar om resultat i skolan, våra verksamheter har enligt de undersökningar vi gör nöjda brukare/kunder, vi har ett rikt föreningsliv, en fantastisk natur och skärgård och dessutom är vi är en kommun som börjar bli lite ”hipp”. Känslan av att vara kusinen från landet är långt borta och framförallt har den aldrig funnits hos dem som nu flyttar in.

Österåker ökar med ca 400 personer varje år. Det är precis lagom för att vi ska platsa som en kommun i regionen Storstockholm. Regionen förväntas öka med ”ett Malmö” under den närmaste 10-årsperioden! Då är det viktigt att Österåker håller jämna steg med kommunal service genom att vi ger förutsättningar för företagande, för att ge våra invånare den valfrihet vi värnar om och där kvalitén i våra verksamheter, kommunala såväl som fristående, är avgörande för vårt val. Grunden för välfärd är tillväxt och det i sin tur förutsätter fler företag. Att stimulera för tillväxt är en av våra hörnstenar. Och för att både nya Österåkersbor och nya företagare ska vilja flytta hit är en av förutsättningarna att vi har uppdaterade infrastrukturplaner, översiktsplaner och detaljplaner. Österåker är en av få kommuner i Norrort som har förhållandevis få detaljplanerade områden. En av anledningarna är att vi geografiskt är näst störst i länet (efter Norrtälje). De förbättringar som sker med Roslagsbanan och dubbelspår medger att fler åker kollektivt och fler ser Österåker som ett alternativ.

Österåker skördar nu frukterna av tidigare beslut och planering. Äntligen kommer det nya centrumet att invigas i oktober, och därmed också vårt nya bibliotek som verkar bli ett av det häftigaste och moderna biblioteken i länet. Ett nytt gymnasium, Österåkers Gymnasium, invigs i september. En ny grundskola byggs vid Tråsättraskolan. Det sedan länge efterlängtade idrottscentret i Österåker vid Röllingby börja ta form med god planering tack vare gott samarbete med idrottsföreningarna och kunniga planläggare i kommunen. 

Moderaterna har varit det största och ledande partiet i den borgerliga alliansen de senaste 44 av 48 åren. Sedan 2003 har vi haft en budget i balans (som numera krävs enligt lagen). Vi står för ansvar, erfarenhet och stabilitet och en tro på framtiden, vi har idéerna och vår politik bygger på visioner om det framtida Österåker.

Vi hoppas på ett fortsatt förtroende i höstens val till kommun, landsting och riksdag!

När det blåser …..

….. lämnar folkpartiet. Nu har förhandlingsdelegationens 3:e vice ordförande Lennart Gabrielsson lämnat förhandlingsdelegationen med hänvisning till att han, och partiet antar jag, inte anser att det råder fullt förtroende mellan parterna. Det handlar om avtalet mellan SKL och lärarförbundet. Han skriver också på Fp’s websida: ”Lärarna är skolans viktigaste resurs” Ja det anser och inser vi väl alla! Och lärarna är till för eleverna och inte tvärtom. Vidare skriver han; ”Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling”. Jaha, ja är det lösningen? Jag har sett ett sådant beteende att man kastar in handduken under en förhandling i tron, antar jag, att då ska alla andra bli så nervösa att man går med på allt bara den parten kommer tillbaka. Så är det ju allt som oftast inte, i alla fall inte om man har en stark sammankallande i den förhandlingen. Och det är nog inte det lättaste. Det krävs för det första en övertygelse om vart man vill och följa den övertygelsen, erfarnehet, skicklighet, att vara listig och en hel del is i magen. Allt det har SKL’s ordförande i förhandlingsdelegationen, Ingela Gardner Sundström, tillika kommunstyrelsensordförande i Österåker.

I mina ögon blir ”avhoppet” från folkpartiet bara en signal att man inte vågar ta beslut, inte förmår att rida ut sormen, jag tror dessverre att det signaler feghet eller till och med beslutsångest.  Men jag hoppas att det inte är fallet. SKL kommenterar avhoppet mer än att man för en intern diskussion om den uppkmna situationen, läs mer HÄR.

Vill du läsa mer om förhandlignarna skriver Ingela Gardner Sundström på SKL’s Avtalsbloggen.

                                                                                           Ingela Gardner Sundström (M)         
                                                                                           kommunstyrelsens ordförande och SKL’s
                                                                                           förhandlingsdelegationens ordförande

Ingen Lyxfälla för Österåker

Riktigt bra!  Till och med skriver kommunexperten som analyserat Österåkers ekonomi; ”Österåker ar inte  bara haft en ansvarsfull ledning sedan 2003 som under en period av hårt pressat effektivitetstryck svarat upp mot detta och skött ekonomin på ett föredömligt sätt. Även de egna ägad företagen är välskötta och redovisar skäliga vinster”.
Betyget är alltså på topp, en tidning som består av ekonomiskt kunniga journalister, som inte har någon egen vinning i att skriva en rapport med detta betyg har redovisat sin syn där Österåker hamnar på A-listan. Det talar i min värld för relevans och då förvånar det mig när en enligt egen utsago ekonomiskt kunnig person säger att ”Österåkers ekonomi är i fritt fall”, det blir i det närmaste larvigt och absolut inte trovärdigt i det eller andra uttalanden. I alla fall behöver vi inte oroa oss för att hamna hos lyxfällan eftersom det är med kunskap, ansvar och stabilitet som ekonomin sköts i Österåker.

Kommunstyrelsen, presidierna (ordföranden och vice ordf.) i nämnder och bolag och ledningsgruppen i tjänstemannanledet kommer att få inte bara analysen utan också en genomgång och förklaring till analysen samt de rekommendationerna kommunexperten avslutar med till anställda, invånare, villaägare, inversterare och fastighetsägare.
En glad nyhet och en bekräftelse på att hårt arbete ”lönar” sig. Och även om bilden antyder det så vet varje människa att pengar inte växer på träd.

Stäng meny