Noterat i media om Österåker

Det går bra för Österåker! Efter hårt arbete tidigare mandatperioder har nu Österåker hamnat på flera sidor med goda referenser. Nu senast i Sydsvenskan där Österåker och Nacka lyfts som goda exempel på att öka valfriheten och minska köerna till musikskolan. I Österåker har vi fyra musikskolor, ansökningarna har fördubblats och möjligheterna till att lära sig och utveckla sin musikaliska talang har förbättrats. Det har vi också sett bevis på vid invigningen av Nya Berga Teater/Kulturknuten den 5 mars i år. En talangproducerande kommun helt enkelt.

I media finner vi också att lokala gallerior ser en blomstrande framtid och där lyfts även Nya Åkersberga Centrum i SvD Näringsliv. Intresset för närhandel ökar och trots att detaljhandeln totalt sett hade ett tufft år gick handelsplatser som Liljeholmstorget och Åkersberga centrum framåt. Det är glädjande nyheter inte minst med tanke på det nya handelscentra (Pilstugetomten) vid infarten till Åkersberga som invigs i juni i år.

Att inge förtroende ….

…eller inte.  Förtroendet för Statsminister Fredrik Reinfeldt är större än någonsin samtidigt som förtroendet för Mona S stadigt försämras. I expressen i dag har man gjort en rankning av olika frågor där förtroendet mäts mellan dessa två. Inte på någon fråga finner svenskarna Mona förtroendeingivande. Vad beror det på? Hon har ju uppenbarligen, i alla fall tidigare, fått förtroendet av sina egna. Eller är det bara den inre kretsen som så önskar men resterande av s-väljarna föredrar helt enkelt någon annan. Nu vill jag inte på något vis be (s) att byta, för min del är det bra som det är nu när opinionssiffrorna visar som de gör.

Hur inger man förtroende? Jag tror att handlar om att vara ärlig ohc uppriktig samtidigt som Fredrik hela tiden visat på ansvarstagande och håller det han lovar. Att vara ödmjuk inför att inte alltid veta svaret på allt inger också förtroende.

Jag söker väljarnas förtroende att företräda moderaterna i höstens kommunfullmäktigeval i Österåker där våra viktigaste frågor är

– Skola
Öateråkers skolor ska vara bland de 5 bästa i länet!
– Trygghet
i förskola, skola, omsorgen, äldreomsorgen och trygghet att vistas i kommunen.
– Ekonomi
Ansvar för finanserna, ge valuta för pengarna oc behålla den finansiella elitlicens som kommunen erhållit under moderat ledning.

Yrkeslegitimation – Bra!

Det skriver Alliansen om idag i SvD och DN. Till och med S tycker att det är ett ”Jättebra förslag”. Så bra! Riktigt bra. Nu lägger alliansen grunden för att läraryrket kan få ökad status. Alliansen levererar nu på punkt efter punkt för en skola i världsklass. Den avgörande faktorn för goda resultat är lärarnas kvalifikationer och engagemang. Lärarna avgör elevernas framtid. Då är det särskilt välkomnande att införa yrkeslegitimation för att öka statusen på yrket. Steg för steg lägger därför alliansen om skolpolitiken. Inom den närmaste åren införs en ny gymnasieskola, nya läroplaner och ett nytt betygssystem.  Samtidigt införs riktade insatser som tex läsa-skriva-räkna-satsning för de allra yngsta eleverna.
För att få yrkeslegitimation behöver man antingen ha lärarexamen eller genom annan akademisk ämnesutbildning som kompletteras med praktik och pedagogisk utbildning.

Tack Alliansen!

Stäng meny