Extra busslinje till Domarudden!

Domarudden

Som rapporteras i dagens utgåva av Kanalen kommer kommunen att sätta in en buss till Domarudden i sommar.

Detta är en åtgärd för att tillgängliggöra området för de som saknar bil. Beslutet fattades i kommunstyrelsen den 20/5 och har bred politisk uppslutning. Utredning om cykelväg pågår och i avvaktan på ett färdigt förslag väljer vi att sätta in en buss fyra dagar i veckan (tisdag, torsdag, lördag och söndag) med två avgångar på förmiddagen och två på eftermiddagen under veckorna 25-33.

Rutten utgår från Åkersberga C och tar sedan vägen via Norrgårdsvägen – Hackstavägen – Centralvägen – Sockenvägen och vidare upp till Domarudden. 

Tidigare har vi reserverat 500 000 för Domarudden i budgeten, främst syftande till trafiksäkerhetshöjande årgärder. Nu använder vi 150 000 ur kommunstyrelsens post att användas på bussarna.

Med förhoppning om bra väder i sommar!

Kanalen om Domarudden 130528

Hälsans stig – motion och rekreation i vår fina kommun.

Hälsans stig kommer att gå genom härlig natur

Den 28 maj klockan 19:00 på Storängstorget har jag äran att inviga den första av två promenadslingor i Hälsans stig som kommunen tillskapar tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Hälsans Stig är ett koncept med promenadslingor som ska inspirera till motion och god hälsa för kropp och själ, vilka finns på ett hundratal platser runt om i landet och nu kommer det även till vår kommun.

Den första slingan utgörs av en sex kilometers lång promenad som sträcker sig från Åkersberga centrum, längs Åkers Kanal förbi Slussholmen och slussen, genom villaområden i Åkerstorp och Hacksta och intill naturområdet Röllingby backar.

Den andra slingan är fyra kilometer lång och blir färdig hösten 2014. Den kommer att gå genom Margretelund samt ek- och bokskogen i Malmskogen och förbi Margeretelunds slott.

Med våra två delar av Hälsans Stig hoppas vi kunna inspirera till en sund livsstil och samtidigt att fler ska lära känna de vackra, historiska miljöer som omger vår centralort.

Karta

Mer information om konceptet finns här

Standard CMYK

Lek- och badplatser under uppfräschning och förnyelse!

Med hjälp av mina assistenter från förskolan Ekorren klipper jag bandet till Breviks upprustade badplats
Med hjälp av mina assistenter från förskolan Ekorren klipper jag bandet till Breviks upprustade badplats

Idag hade jag förmånen att få vara med och inviga den nyupprustade badplatsen vid Brevik. Ur- och skur-förskolan Ekorrens barn fick premiärprova lekplatsen.

Ny grillplats, nya toaletter, ny lekplats, bortrensat sly, bra parkeringsmöjligheter och en genomtänkt tillgänglighetsanpassning med hårdgjorda gångvägar kommer göra detta till ett givet besöksmål för den bad- och leksugne familjen. Det har blivit hur fräscht och fint som helst. Här finns förutom svalkande havsbad (och förhoppningsvis sol hela sommaren) även kiosk, minigolf, beachvolleyboll och en fotbollsplan.

Vi har, som jag tidigare skrivit om, beslutat om upprustning av fem badplatser i kommunen och Brevik är en av dem. En lek- och aktivitetsplan kommer att klubbas inom kort. Vi tar ett offensivt grepp och kommer att nyanlägga lekplatser i kommunen av hög kvalitet som håller i åtminstone 20 år och i enlighet med EU:s stränga säkerhetskrav. Bl.a. specialsand som inte blir kompakt och hård vid köldgrader. Breviks leksplats står som sagt klar. Näst på tur är en lekplats på Kottvägen.

Jag vill passa på att framföra en eloge och ett tack till kommunens landskapsarkitekt Gisela Holmgren för hennes arbete med att ”styla” och försköna vår kommun och till alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i arbetet rent handgripligen! Well done!

Nya lekplatsen intogs snabbt av leksugna förskolebarn.
Nya lekplatsen intogs snabbt av leksugna förskolebarn.

Följ gärna kommunens arbete med lek- och badplatser, grönytor m.m. här!

Utnyttja de unika tillgångarna!

I Österåkers kommun är det nära till natur och rekreation. Oavsett om man väljer att tillbringa sin fritid till sjöss, på någon av de 1100 öarna i skärgården eller på fastlandet är naturen alltid nära!

Även i tätorten Åkersberga finns möjligheterna. Utöver de parker och miljöer som redan finns är Åkers kanal  – rätt använd – en unik tillgång. Den borgerliga alliansens  ambition är att vända Åkersberga mot kanalen, göra den mer tillgänglig och utnyttja hela  dess fulla potential.

Vi ställer oss positiva olika boendeformer i direkt anslutning till kanalen med alla möjligheter det medger, t.ex. att med båt ta sig – kanske rentav från bryggan nedanför bostaden – ut genom kanalen till havet.  Hur många andra kommuner kan erbjuda det?

I budgeten för 2013 satsar vi på det vi kallar Stadspark Åkers Kanal.  Vi vill anlägga gång-och cykelvägar, sittbänkar, belysning, planteringar av blommor och träd m.m. längs med hela kanalen för att tillgängliggöra den bättre för våra invånare och besökare.

Arbetet med att fräscha upp och tillskapa nya grönområden och parker pågår dock redan här och var. Jag klistrar nedan in ett antal länkar över pågående projekt från kommunens hemsida som fotodokumenterats vartefter de fortskridit. En eloge till alla inblandade och framförallt till stadsträdgårdsmästaren Gisela Holmgren!

Ny gång och cykelväg Åkers kanal

Plantering invid Roslagsvägen

Lekplats Skånsta

Upprustning Breviksbadet

Stäng meny