På medborgarnas uppdrag

Sedan 2011 har jag haft ”Öppet Hus” på olika ställen runt om i kommunen. Initialt började jag med öppet hus på Biblioteket i Åkersberga centrum för att sedan även finnas tillgänglig på andra ställen för att lyssna och svara på frågor. Första tisdagen i varje månad har jag näringslivsfrukost på Espresso House i Åkersberga centrum klockan 07:30 dit företagare i kommunen är välkomna för dialog. Utöver detta finns det alltid möjlighet att träffa mig och tjänstemännen i samband med olika medborgardialoger om kommande detaljplaner och annat.

I mitt uppdrag efter de olika valen representerar jag kommunen i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande i det mesta, utom ren myndighetsutövning, oavsett om man som invånare har röstat på Moderaterna eller inte.

Efter varje val har vi en alliansöverenskommelse där samtliga allianspartiers vallöften, utifrån väljarstöd, fastställs för att leverera politiska reformer i syfte att ständigt förbättra. Under mandatperiodens gång kan det givetvis uppstå frågor eller ärenden som inte har berörts i alliansöverenskommelsen som behöver hanteras. I en föränderlig värld ser det ut så.

Att ständigt vara tillgänglig för frågor och synpunkter är viktigt. Det kan vara allt från förslag om förbättrad belysning vid ett övergångsställe till större övergripande planfrågor. Jag tar med mig alla synpunkter och idéer till förvaltningen eller politiken för åtgärd.

Följande tider är bokade för Öppet Hus under våren:

27 mars kl.18-19 på Ljusterö, Bygdegården

2 april kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

7 maj kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

21 maj kl. 18-19 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.12-13 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.18- på Ingmarsö, Lurkan

Välkommen!

Stäng meny