Debatten om bristande åldersbestämningar fortsätter


Bild från sr.se

Sveriges Radios Studio Ett tog under gårdagen upp ämnet ensamkommande och de allvarliga bristerna i åldersbestämning hos Migrationsverket. Jag intervjuas i inledningen av programmet om min syn på detta och de vittnesmål som kommit till min kännedom genom kontakter med anställda ute i verksamheterna.
Jag har debatterat i ärendet förut. Dels om de godtyckliga okulära åldersbestämningarna och den brist på rutiner som finns. Jag har även – i ett försök att jämna ut könsfördelningen – begärt hos Migrationsverket att ensamkommande flickor fortsättningsvis ska anvisas till kommunen.
Här nedan är en sammanställning över mina debattartiklar och radioframträdanden i ämnet:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6449097 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/att-inte-aldersproeva-asylsoekanden-aer-oetiskt-24550 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stora-konsekvenser-av-en-slapphaent-alderskontroll-23919  
http://www.svd.se/sverige-maste-kunna-gora-medicinsk-bedomning/om/svenskt-flyktingmottagande
http://www.svd.se/bestam-asylsokandes-alder-vid-ankomsten/om/svenskt-flyktingmottagande
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/jaemn-koensfoerdelning-baest-foer-samhaellet-22972
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6370748 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/daerfoer-vill-oesteraker-nu-ta-emot-flyktingflickor-22653 
https://michaelafletcher.wordpress.com/2016/02/15/brev-till-migrationsverket-krav-pa-jamn-konsfordelning/ 

Stäng meny