Angående vinster i välfärden

Nu talas det om vinstbegränsning för företag som producerar välfärdstjänster. Ilmar Reepalu föreslår nu att företagen, de privata leverantörerna, inte ska få behålla mer än 8 procent i vinst! 

Det är ett tänkande som i mina ögon andas fondsocialism! 

Så här fungerar det enkelt uttryckt i praktiken: Kommunen tecknar ett avtal med en leverantör av t.ex. hemtjänst. Avtalet anger vad som ska göras och med vilken kvalitet. Pengen är exakt densamma för kommunal som för privat utförd hemtjänst. 

Ponera att vårdföretaget kommer på ett effektivt sätt att organisera vården och kan leverera samma mängd vård som tidigare med samma kvalitet, eller högre, till samma pris. Samtidigt som man också får pengar över. Dessa pengar som blir över får företaget idag behålla. Kommunen har ju inte förlorat något. Vi har fått det vi beställde med rätt eller t.o.m. högre kvalitet. På vilket sätt är detta ett problem? Här får nog vänstern faktiskt vara så snälla att förklara sig. 

Om en kommunal verksamhet (låt oss som exempel uppehålla oss vid den del av hemtjänsten som driftas av kommunen) under flera år går med underskott och tappar brukare är det ingen från oppositionen som ens ifrågasätter detta, utan istället accepterar man ett sämre ekonomiskt resultat, rent av minusresultat, inom den kommunala hemtjänsten. Man pläderar ideligen om att mer pengar ska allokeras till verksamheten. Det verkar inte finnas någon hejd på hur långt ineffektivt nyttjande av resurser ska få gå så länge de ideologiska bevekelsegrunderna får sitt. 

Österåker ligger redan idag, jämfört med oss jämförbara kommuner, på en högre nivå i peng till hemtjänsten. Pengen till kommunala såväl som privata utförare är exakt densamma! Skulle skattekollektivet – av ideologiska skäl – tvingas hålla den kommunala verksamheten under armarna måste motsvarande resurser tillskjutas de privata. Vilket i så fall skulle spä på deras vinst. Något som man i grunden är mot.

Hur man än vrider sig för att i tanken försöka möta vänsterns resonemang så är rumpan alltid bak. 

Varför ifrågasätter ingen från vänsteroppositionen att nöjdheten bland brukarna/hemtjänsttagarna/kunderna är högre inom den privata hemtjänsten än den kommunala? Varför ställer inte oppositionen samma krav på de två olika verksamheterna? 

Det enkla svaret synes vara en ovilja till valfrihet, att all hemtjänst ska vara kommunal. S i Österåker har dessutom varit emot LOV:en, Lagen om valfrihet sedan vi införde den i Österåker. Det säger väl något? 

Man kan lätt få intrycket om man lyssnar på vänstern att brukarna får sämre kvalitet inom en privat hemtjänst jämfört med en kommunal. Fakta visar dock att så inte är fallet – det visar tvärtom – en högre kundnöjdhet! 

Ta gärna del av Svenskt Näringslivs rapport:

 http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/sant-och-falskt-om-foretagande-i-valfarden_623673.html

Tänkvärt:

bild-till-blogg-om-hemtjanst-20160907

Österåker topp 10 i Almegas valfrihetskartläggning 2013!

 

Österåkers kommun placerar sig på plats 8 av 290 kommuner i landet i Almegas stora valfrihetskartläggning 2013!

Den belyser hur valfriheten och graden av enskilda utförare ser ut inom områdena vård, skola och omsorg runt om i landet. Perspektivet är regionalt och lokalt. Kommuner och landsting lyfts fram och jämförs.

Klicka här för att komma till kartläggningen!

Vad gäller andelen elever i enskilda gymnasier är Österåker etta i riket med 59,2%

Stort grattis till grannkommunen Täby som knep förstaplatsen i sammandraget!

Intervju i dagens DN

DN publicerar idag sin intervju av mig med anledning av att vi är den kommun som sänkt skatten mest sedan 2003. Under åren 1999-2002 höjdes kommunalskatten i kommunen kraftigt och vartefter som ekonomin blivit bättre, bl.a. tack vare gott moderat ledarskap, har den sänkts i omgångar. Med förslaget om ytterligare 25 öres sänkning för 2013 landar vi på 18:65. I nivå med Nacka och Lidingö.

Oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand insinuerar att den goda ekonomin som möjliggör bl.a. skattesänkningar skulle ha skett till priset av massuppsägningar i kommunen. Det är nonsens på ren svenska! Verksamheter har övergått till alternativ regi, dvs fler startar välfärdsrelaterade företag, fler företag inom Äldreliv. I Österåker har vi inom äldreomsorgen valt att införa LOV- Lagen om valfrihet, våra kommuninvånare har en möjlighet att välja utförare av tjänster inom äldreomsorgen. samtidigt är det också färre barn i skolan, ty likt resten av landet är barnkullarna mindre.

Samtidigt som skatten gradvis sänkts har vi satsat på kvalitetshöjningar! Skattesänkningarna har INTE varit på bekostnad av kvaliteten! Ett exempel: Sedan 2003 har skolpengen i Österåkers grundskola ökat med 53%. Samtidigt som skatten sänkts med 158 öre! Detta är fakta som oppositionen säkert uppfattar som obekväma då det visar på att majoriteten sköter sitt fögderi, men hur som helst vore det klädsamt om man inte försöker dribbla bort fakta.

Skatteunderlaget är dessutom mycket gott och vi har bland den lägsta arbetslösheten i riket… Och i åldrarna 18-25 har arbetslösheten sjunkit och ligger också bland de lägsta i riket. Vår ambition är tillväxt och att kommunen ska växa för att fler skattebetalare ska flytta till Österåker. Detta för att kunna hålla en hög kvalitet i välfärdsverksamheterna även framgent, till ett så lågt skattetryck som möjligt. Detta motsätter sig oppositionen konsekvent.

Hennes kommentar om Biblioteket – näe…. Vi har mer än ett bibliotek; Ljusterö, Ingmarsö OCH centrumbiblioteket. Det finns inga planer idag på att konkurrensutsätta dessa eller ens något av dem. Min tolkning av oppositionsrådets citat är att man helt enkelt inte har full koll.

Österåker uppvisar en historiskt god ekonomi. Överskott på 160 Mkr, för första gången sedan 1998 har vi en soliditet över noll, prognosen visar på +2,4% inkl. pensionsåtagandet, exkl pensionsåtagandet är soliditeten +74%. Österåker har inga lån och kan finansiera investeringar helt med årets resultat och avskrivningar.

Målmedvetet och strategiskt politiskt arbete sedan 2003 har gjort detta möjligt. Österåkers invånare bor i en trygg kommun, en kommun med god ekonomisk hushållning. Vi säkrar framtidens utmaningar inom välfärden genom låg kommunalskatt och ekonomi i balans för nuvarande och kommande generationer.

Stäng meny