Yttersta ansvaret och min första budget som tillträdande KSO

I går var det första sammanträdet för den nya mandatperioden 2010-2014. Ingela Gardner Sundström öppnade sammanträdet som ålderspresident (dvs hon har suttit längst i fullmäktige i Österåker) och för egen del inledde jag min andra mandatperiod i fullmäktige i Österåker. Det kändes högtidligt, framförallt med tanke på att jag denna dag skulle bli vald till att ta det yttersta ansvaret för Österåkers kommun som kommunstyrelsens ordförande från och med 1 januari 2011.

Förutom det var det många nya fullmäktige ledamöter både i moderaterna och övriga men kanske ändå flest i moderaterna genom att vi också är det största partiet med våra 18 mandat, näst efter oss följer socialdemokraterna med 10. Även om vi inte fick flest nya mandat fick vi flest röster och sitter nu med flest nya och framförallt yngre ledamöter i fullmäktige.

Budget och skattesänkning

Det var både en ära och en glädje att få presenstera alliansens överenskommelse för mandatperioden och budgeten. Alliansen budget präglas av satsningar på våra kärnverksamheter och i första hand skolan. HÄR kan du läsa hela budgetförordet.

Till dessa satsningar kan vi också lägga en skattesänkning om 33 öre för mandatperioden.

Attraktiv kommun

Vår vilja och kommunens vision är att vi ska vara den mest attraktiva skärgårdskommunen i Stockholms län. Dit flest väljer att flytta till, bo i och starta företag i samt besöka. Detta är den vision samtliga partier kommit överens om genom ett KS beslut för snart ett år sedan. Många av oss i gårdagens fullmäktige satt med och tog beslut om just detta men som sagt det var ju några nya som kanske inte känner till beslutet och dokumentet.  Det är inte enbart ett moderat beslut, även om jag själv känner mycket för det. Min önskan är ju att alla förtroendevalda i första hand och alla anställda känner och arbetar för denna vision.

Hur når man dit? Ja det kommer att vara en av mina uppgifter under mandatperioden. Det viktigaste är att man som förtroendevald och anställd i kommunen förstår för vems skull vi är där. Att arbeta för Österåkers kommun är att arbeta i en politiskt styrd organisation, dvs vem är uppdragsgivaren och vem är utföraren. Jag ser fram emot att få vara med och berätta vad vi vill åstadkomma från oss som medborgarföreträdare.

Tillsammans och endast tillsammans kan vi skapa en attraktiv kommun!

Stäng meny