Äntligen första spadtaget för friidrottsarenan!

spadtaget
Även om arbetena redan tjuvstartat lite med mark-, el- och rördragningsarbeten så togs det formella spadtaget för den nya friidrottsarenan vid Röllingby idag. Undertecknad höll inledningstal innan det var dags för fyra friidrottsungdomar från Åkersberga SK att tillsammans företa det symboliska spadtaget.
Det var en välbesökt tillställning där bland annat det kända friidrottsoraklet Lennart Julin närvarade.
Banorna beräknas vara på plats om ungefär ett år. Det blir en arena som håller SM-standard med åtta löparbanor, hoppgropar och kastburar. En permanent läktare kommer byggas och arenan förbereds med modern teknik.
Ett mycket välkommet och efterlängtat tillskott till idrotten i vår kommun!
jag-och-armadas-vd-leif-blomqvist-inledningstalar
lennart-julin-flankerad-av-friidrottsungdomar
valbesokt-dag
arbetena-har-redan-smugit-igang
 
 
 

Alliansen lyfter Idrotten

Alliansens kultur-och idrottspolitiska program presenterades idag för kommande mandatperiod föreslår bland annat att Idrottslyftet förlängs och breddas för att omfatta fler barn och unga. Österåker har i år fått del av idrottslyftet med 490.000 kronor. Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. För Österåkers idrottsföreningar är detta glädjande

Idrotten är Sveriges största folkrörelse med över 20.000 idrottsföreningar knutna till Riksidrot6tsförbundet med tillsammans 3, 5 miljoner medlemmar.
Som småbarnsförälder gläder det troligen inte bara mig att det satsas på idrotten från regeringen sida. Särskilt viktigt är det att det satsas jämställt på

Alliansregeringen har tagit initiativet till Idrottslyftet och betonar barnperspektivet och bygger också vidare på den svenska modellen med en självständig idrottsrörelse. Den fortsatta satsningen bör ha ännu närmare koppling till skolans arbete för att främja goda motionsvanor och detta möjliggörs genom idrottsalliansen i Österåker. 

I den nya idrottspolitiken ryms också en elitsatsning som ger våra idrottare bättre förutsättningar att konkurrera internationellt. Riksidrottsförbundet fick använda sammanlagt 212 miljoner kronor till en flerårig samlad förbundsövergripande och behovsprövad elitsatsning inom svensk idrott.

se mer på www.alliansen.se
och Österåkers kommun HÄR

Stäng meny