Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Skola

(Del 1 – SKOLA) Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta. INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST! (Del 1)
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 21 dagar kvar. 
SKOLA
Vad har vi gjort? Ett axplock.
✔️ Skolresultaten har ökat till en 5:e plats i länet
✔️Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare
✔️ Bland rikets högst betalda lärare
✔️Startat resursskola
✔️ Startat pedagogisk omsorg på Ingmarsö
✔️ Skräddarsydda lösningar kring fortbildning inom NPF för varje enhet i samarbete med SPSM
✔️ Skoldatatek
✔️ Digitalisering
✔️ Mattenätverket
✔️ Samarbete med universitet för ökad behörighet
Vad vill vi? Ett axplock.
✔️ Valfrihet ska värnas
✔️ Vi ska från 5:e plats till 1:a i skolresultat
✔️ Fortsatt digitalisering
✔️ Fler vuxna per barn i förskolan
✔️ Fortsatt kompetensutveckling för ökad behörighet
✔️ Läshjälp på fritids
✔️ Mindre klasstorlekar i årskurs F-3
✔️ Fortsatt anpassning av skolornas lokaler
✔️ Utbyggnad av Österåkers gymnasium med ett Campus
✔️ Successiv utbyggnad av tillagningskök på varje skola
✔️ Fler undervisningstimmar
✔️Fortsatt och intensifierad kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
✔️ Fortsatt satsning på Ung företagsamhet
Mm mm
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. Ⓜ️
#meddrivkraftattförbättra #moderatleddallians #moderaternaiösteråker #moderaterna #frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST #österåkerimitthjärta

Solbacken Montessoriskola och ljuv opera.

Michaela inviger Solbackens Montessoriskola 20130830

I fredags hade jag förmånen att vara med vid den formella invigningen av Solbackens Montessoriskola. Sedan tidigare har ju Solbacken bedrivit förskoleverksamhet, men nu har man också skolverksamhet.

Skolverksamheten bygger vidare på montessorikonceptet där alla värderas lika men bemöts utifrån den individ de faktiskt är. Förhållningssättet grundar sig på respekt, tillit och förtroende. Hela skolans verksamhet bygger på demokrati och respekt för människan, miljön och naturen. (http://skola.solbackensmontessori.se/)

I lördags var jag och såg den fantastiska föreställningen Viva Verdi på Ramsmora varv på Ljusterö. Det ca 1000-talet i publiken fick njuta av operaverk från bl.a. Verdi och Puccini. Kungliga Operan och hovkapellet under en mycket entusiasmerande och passionerad Tobias Ringholms ledning gjorde detta till en synnerligen minnesvärd kväll. Akustiken i denna båthall är faktiskt alledes utmärkt! Nu var det tredje gången och en tradition får väl ändå sägas vara ordentligt etablerad, något som också manifesterades av att kultur-minister Lena Adelsohn-Liljeroth besökte evenemanget!

Till alla som arrangerat detta och fått detta till stånd – till Er vill jag säga: really well done!

Viva Verdi 2013-08-31

Michaela och Lena Adelsohn Liljeroth 20130831

Allmänpolitisk debatt om fyra viktiga områden

I den här talarstolen lär jag tillbringa en hel del tid i afton.
I den här talarstolen lär jag tillbringa en del tid i afton.

Vi tecknar 8 april 2013 och i afton är det allmänpolitisk debatt i fullmäktige. Det är ett rent debattfullmäktige utan beslutsärenden, där varje parti har möjlighet att anföra sin politik och debattera inom fyra utvalda områden.

I år är dessa områden:

  • Skola
  • Infrastruktur
  • Vård och omsorg
  • Skärgården – utifrån kommunens vision

Jag har förmånen att inledninsganföra under fyra minuter inom respektive område. 

Ser verkligen fram mot en livfull och förhoppningsvis saklig debatt från alla parter!

Debatten sänds live i Radio Österåker på 103,7 MHz med start klockan 18:30!

Radio Österåker Logo
Lyssna på debatten! Klicka här!

Grön Flagg och utflykt med förskolan

Gårdagen var fullkommligt njutningsbar. Jag tog mig friheten att följa med yngsta barnet till förskolan på deras sista utflykt för läsåret. Många föräldrar, alla barn och alla fröknar medverkade och gjorde dagen till den succe den blev. Tipspromenad om fåglar då barnen läst och lärt mycket om fåglar under terminen (många gånger vet dottern mer än jag då ornitoligi inte har varit mitt stakaste intresse). Utflyktsdagen avslutades med att jag som politisk fadder för Solbackens Montessori fick fömånen att hissa ”Grön Flagg” tillsammans med två barn från förskolan.  Solbackens Montessori har under våren arbetat med hållbar utveckling och klimat och mat frågor tillsammans med barnen och som enda förskolan (skolan) i Österåker blivit certifierade. Tillsammans med barnen har man arbetat med temat Livsstil och hälsa. Jag har själv fått ta del av kunskaperna under våra middagar hemma när vår dotter har redogjort utförligt om vad de arbetat med.

Dessutom arbetar Solbackens Montessori nu med att lära barnen teckenspråk. Barnen har en fantastisk förmåga att lära under lek. Solbackens Montessori är ett föredöme och varje dag utstrålar pedagogerna en glädje att få ha barnen hos sig och åtminstånde vår dotter utvecklar sig och lärs sig genom pedagogerna som tillåter varje barn att bli sett och lyssnat på. På förskolan har man totalat 26 barn och delar sedan in sig i mindre grupper med en pedagog i varje.

Det är med lite sorg vi nu kommer att lämna Solbackens Montessori när dotter ska börja i F-klass. Men jag tänker hänga mig kvar eftersom jag är politisk fadder och ska med stor nyfikenhet följa arbetet  och Solbackens nästa tema som bestäms under augusti månad med ”nya” barn.

www.solbackensmontessori.se

Förskolor och barn

För att knyta an till li(S)tettan i Österåkers första-maj tal om att barngrupperna i förkolan är för stora har vi nu ett nytt nyckettal att glädjas åt. Den faktiska närvaron är i snitt 4,7 barn / anställd. Det nyckeltalet är talande för hur det faktiskt ser ut. Till det kan vi cokså lägga informationen där de brukarundersöknignar / enkäter där föräldrar får svara på hur de upplever den verksamhet som man lämnar sitt barn i varje dag.
Den erfarenhet jag  har av förskolor är att man inom sin verksamhet fördelar barn i grupper för att inte ha alla i en och samma grupp.  Vi har bra verksamheter i Österåker men vi ska inte sätta och ner och rulla tummarna för det. Nu kan vi bara bli bättre.

Stäng meny