Bilaga från Stockholm Nordost i Dagens DN

Stockholm Nordost bilaga DN 20130530

Idag har Stockholm Nordost en helt annonsfinansierad bilaga i pappersupplagan av DN.

Den belyser samverkan mellan de sex samarbetskommunerna Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Täby och Danderyd. Man kan ta del av hur en regional stadskärna växer fram, läsa om den gemensamma visionen för de kommande 30 åren samt de gemensamma grepp vi tar för bland annat en effektiv kollektivtrafik. Med mera.

Bilaga i dagens DN

DN-bilagan 130523  Framsidan.

I pappersupplagan av dagens DN har Österåker en medsickad bilaga.

Temat är en skärgårdskommun i världsklass, där vår unika miljö, skolor och bostäder har en central roll. Den tidigare TV-sportprofilen Katarina Hulting, boende i kommunen, porträtteras också. Bilagan är helt annonsfinansierad och når samtliga DN:s prenumeranter i stockholmsområdet samt delas ut som särtryck till alla hushåll i kommunen.

Förbifart Stockholm behövs!

Stockning

DN publicerade i går en artikel där Riksdagens utredningstjänst på miljöpartiets uppdrag kommit fram till att Förbifart Stockholm blir 17 miljarder dyrare än ursprungspriset. Anledningen hävdar man är att trängselskatterna (som till 80% förväntas bekosta projektet) inte väntas trilla in i den takt som krävs och Trafikverket då får låna upp pengar för att komma igång.

Till att börja med skulle jag vilja hävda att 4-4,5% ränta som kalkylen bygger på är saftigt tilltagen. Det är väl knappast så att Trafikverket lånar pengar i t.ex. Swedbank, SEB eller Nordea, utan rimligen hos Riksgälden? Till en betydligt lägre ränta. Räntekostnaden blir att betrakta som en smörklick som glider omkring i ett slutet kärl. Därutöver är ingen kalkyl på samhällsvinsten av förbifarten gjord. Vad kostar det inte att sitta i köer?

Jag vill sammanfatta det hela i tre ord. Förbifart Stockholm behövs! Så enkelt är det. Stockholm växer med ett Skellefteå i invånarantal per år! Förorterna och krans-kommunerna är i en rejäl tillväxtfas. Essingeleden duger inte längre. Den var måhända banbrytande och kapacitetsstark när den byggdes på 60-talet. Nu, nästan 50 år senare, har utvecklingen för länge sedan kommit ikapp och förbi den och den utgör idag en rejäl kärlkramp i det nord-sydgående trafikomloppet.

Vi behöver en led som avlastar de centrala delarna av Stockholm! Essingeleden är numer att betrakta som relativt centralt belägen. Detta ska dock inte ställas mot utbyggd kollektivtrafik – ett mantra som miljöpartiet hakat upp sig på. Varför denna polarisering? En välfungerande kollektivtrafik i stockholmsområdet är också ett måste, en del av ett större infrastrukturpaket i en region som huserar närmare en fjärdedel av landets befolkning.

Alledes oavsett vad man investerar i – kollektivtrafik som vägar – kommer det att ske till en kostnad. Denna förbifart är väsentlig för regionens utveckling.  Alliansregeringens beslut att bygga den kommer att vara till stor glädje för de framtida stockholmarna, för trafikanterna och de som under ca tio års tid kommer att ha sin utkomst från byggandet av leden.

Om projektet.

Stäng meny