Framtidens kust och skärgård – Tyck till!

Nu startar vårt arbete med det tematiska tillägget till översiktsplanen som antogs, enhälligt, för ett år sedan. En kommun som Österåker med 93 mils kustlinje och 1100 öar har särskilda behov av ett eget tematiskt tillägg för kust och skärgård. Mellan 6 maj och 30 juni pågår vår medborgardialog kring detta och vi behöver Din hjälp. Se nedan för plats och tider där Du kan samtala med kommunens representanter.

Välkommen!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

EU-val 26 maj – Slipp EU-skatter nästa deklaration

❌ STOPPA ATT EU-SKATTER INFÖRS I SVERIGE! 

💶 Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill införa skatter på EU-nivå: 

✔️EU-skatt på digitala tjänster. 
✔️EU-flygskatt
✔️EU-koldioxidskatt

Låt inte regeringen med sina stödpartier ge EU rätt att ta ut skatter och öka skattetrycket i Sverige ännu mer. 

Slipp EU-skatter när du deklarerar nästa gång – rösta Moderat i Europavalet 8-26 maj.

Läs mer om Moderaternas politik i EU. Höger – på riktigt! https://moderaterna.se/vi-ska-gora-sverige-och-europa-tryggare-moderaternas-europavalskampanj

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fakta är fakta

Visst är det bra med källkritik. Våra skolelever är mycket bra på det, tack vare lärarna. Många vuxna är inte uppvuxna med digitala sökmotorer där allt kan sökas, där allt skrivs, oavsett om det är med sanningen överensstämmande eller ej. Inte ens Svt eller P1 kan man lita på – vilket i sig är en katastrof med tanke på att vi alla nu betalar skatt för detta, 8 Miljarder.

Nu handlar det om hur de lokala socialdemokraterna och vänsteroppositionen försöker sätta en bild av att Österåkers kommun skulle stå på ruinens brant eller hur vi skulle arbeta i någon sorts gråzon för olagligheter. När man antyder mer eller mindre tydligt något sådant är det ens skyldighet att anmäla till rättsinstanser. Gör man inte det är det uppenbart att det är ett sätt att förtala. Vi tål att granskas – det gör vi själva och ibland också vänsteroppositionen – där vi i 99,9 fall av 100 haft rätt (och vänsteroppositionen fel).

Det är således en helt felaktig bild som skapas av den lokala vänsteroppositionen. Förvisso är det oppositionens roll att, försöka, förbättra och få genomslag för sina egna idéer men jag anser att det är ovärdigt någon eller några som aspirerar på väljarnas förtroende att inte fara med sanning.

Österåker är rankad på 7:e plats, i riket, i mest framtidssäkra kommun. I rapporten från WSP konstateras att Österåker innehar topp tio i ”Robusthetsindex” av alla 290 kommuner.

Utöver denna ranking är vi också topp tre av 290 i mest kostnadseffektiva där en mängd olika parametrar vägs in, bland annat meritvärde i årskurs 9. Våra skattebetalare får ut ”mest pang för pengarna” för att koppla till det numera berömda citatet: ”Vad f-n får man för pengarna?”.

Vi är stolta över hur Österåker rankar sig, hur vi värnar skattebetalarnas pengar, vår transparens i alla våra verksamheter och inte minst de resultat vi kan visa att medarbetare i kommunen bidrar till att nå.

Läs hela rapporten här:

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Satsningar i Skärgården

I dag har det varit stor invigning av den nya gästhamnen på Ingmarsö med Landshövding Sven-Erik Österberg och regionråd Gustav Hemming. Dock var huvudfokus på Byalaget och alla ideella insatser störst.

Tack vare projektet SeaStop, som finansierias av EU-programmet Central Baltic och kommunen, kan vi idag se det första konkreta resultatet av en av de största – om inte den största satsningen på att utveckla gästhamnarna i Stockholms skärgård. I Österåkers skärgård ingår även Nässlingen och Husarö i projektet.

För skärgårdskommunen Österåker, med 1100 öar, är möjligheten att erbjuda attraktiva gästhamnar för våra båtburna gäster helt avgörande. Vi vill att fler personer får möjlighet att upptäcka våra öar men det kräver samtidigt att vi kan ta emot dem på bästa sätt genom att erbjuda olika servicelösningar med toaletter, duschar, avfallshantering.  Färre väljer att övernatta i naturhamnar men vi ser att fler kommer till gästhamnar istället. Det är även bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi ser även att turister efterfrågar mer service. De vill kunna handla, äta en god bit mat, göra saker såsom att rida, yoga eller paddla. Gästhamnens nya placering är därför optimal, här är det nära till både krogen och affären. Gångavstånd till fantastiska Brottö som är Stockholms skärgårds enda kulturreservat.

Utvecklingen på just Ingmarsö-Husarö är särskilt viktiga för oss eftersom det är vår kärnö. Här händer det mycket spännande och att engagemanget för utvecklingen på ön är mycket stort. 

Tack vare ett mycket nära samarbete med Byalaget kunde vi i höstas öppna upp pedagogisk omsorg på Ingmarsö skola igen. Vi har nu på allvar dragit igång arbetet med det som vi kallar för TÖP, tematiskt tillägg kust och skärgård. Där vill jag be er alla, bofasta såväl som deltidsboende, att komma med era synpunkter och inspel. Den 24-25 maj kommer projektledarna för det arbetet att vara på Ljusterö torg. Ett bra tillfälle att tala med dem direkt men självfallet går det bra att kontakta dem på andra sätt.

Den 22 maj kommer jag till Lurkan för ett av våra återkommande möten. Den här gången kommer krisberedskap vara ett huvudfokus. Den 8 juni invigs en kulturhistorisk promenad som består av fem skyltar som i text och bild berättar om människor och kulturmiljöer på Ingmarsö. Skylttexterna har tagits fram av Ingmarsö/Brottö hembygdsmuseum och Ingmarsö byalag på uppdrag av Österåkers kommun. Den första skylten, som handlar om södra Ingmarsö kan vi se redan idag.   

Med den stora portion optimism och ”kavla-upp-ärmarna”-attityd som finns på Ingmarsö är jagövertygad om att det kommer att hända ännu mer spännande saker här. Från kommunen är vi intresserade av att ta del av alla tankar och idéer och se hur vi kan samarbeta på bästa möjliga sätt.

Slutligen vill jag tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi står här idag. Vi är många som är delaktiga. Länsstyrelsen och regionen som medfinansiärer. Värmdö kommun som dragit ett stort lass som projektledare för hela gästhamnsutvecklingen.  Sist men inte minst projektgruppen här på Ingmarsö.

Nu kan vi bara hoppas på en fantastisk sommar med en fullbelagd gästhamn!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Från bättre till BÄST – stort som smått

Varje dag sker det ständiga förbättringar även om de kanske inte syns förrän långt senare. Varje dag ett par steg vidare för att göra Österåkers kommun går från bättre till bäst.

En signatur för namnberedningens förslag om att namnge våra mötesrum i nya servicecenter som slår upp portarna. Detta är ett steg vidare för att invånare, företagare och besökare ska få ”en väg in”. Tillgängligheten ökar och servicen blir bättre till alla. Alla som arbetar i Österåkers kommun vet på vems uppdrag vi jobbar och varför vi finns här.

Servicecenters mötesrum får namn från öar i kommunen, till skillnad från alla våra befintliga mötesrum som har sjöars namn.

En signatur för ändring av vägnamn som visar att arbetet med ersättning av Båthamnsvägens avstängning fortlöper enligt beslut i kommunstyrelsen. Den gröna streckade linjen är det som i dagligt tal har benämnts som ”Södra Boulevarden”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kungens födelsedag och Valborg

Veckans Nyhetsbrev ute nu. En hektisk vecka med roliga och givande uppdrag både i stort och smått. I veckan kom också handlingarna till förbundsstämman där jag är nominerad till vice förbundsordförande i Stockholms län. Mycket hedrande och med stor tillförsikt ser jag fram emot att få vara med och driva moderat politik i länet.

Nu stundar en första maj med trevligt uppdrag att få inviga gästhamn på Ingmarsö tillsammans med bland annat landshövdingen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Upphävd detaljplan i storstadsnära område

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut om detaljplan. Aldrig någonsin har domstolen så ensidigt lyssnat på Naturskyddsföreningen och aldrig tidigare har de med så rigid syn sett på strandskyddslagen som denna gång. Tex har man i detta fall till och med valt att notera en pumpstation inom strandskydd som i sig ger större nyttor. En makalöst cementrad syn på strandskyddet. Denna gång är vi rörande överens inom alliansen och socialdemokraterna om detaljplanen (kan bero på att LO äger marken?).

Mark- och miljödomstolen har beslutat att detaljplanen för Näsängen, etapp 1, ska upphävas. Detaljplanen, som antogs av Kommunfullmäktige juni 2018, ingår i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden, Näsängen och Täljöviken.

– Detaljplanen för den nya stadsdelen i Näsängen är en viktig del i den utveckling vi vill åstadkomma i Österåkers kommun. Näsängen är ett projekt med en hållbarhetsprofil och med tydligt mål att stärka Åkersbergas identitet som skärgårdsstad, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun kommer nu att studera Mark- och miljödomstolens dom tillsammans med områdets exploatörer. Därefter kommer beslut fattas om kommunens ska överklaga domen eller göra förändringar i projektet. Kommunfullmäktige kommer då att få ta ställning till en förändrad detaljplan.

Läs om detaljplanen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppvaktning av årets företagare

I morse hade jag det stora nöjet att tillsammans med representanter från Företagarna i Österåker uppvakta årets företagare; Borrbaronen AB.

Borrbaronen är ett företag som specialiserat sig på betonghåltagning och har utöver utmärkelsen årets företagare även utsetts till gasellföretag av tidningen Dagens Industri. (http://fakta.gasell.di.se/ )

Formell prisutdelning sker den 23/5 på Åkersberga Golfklubb

På bilden nedan ses Borrbaronens Patrick Ingves mottaga uppvaktningen

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige 29/4

Mitt inledningsanförande om årsredovisningen för 2018 i sin helhet.

Fru ordförande, ledamöter, åhörare,

Nu, för tionde gången, får jag summera ytterligare ett år. Vilken resa Österåker har gjort!

Inte bara ekonomiskt utan också verksamhetsmässigt! Vi är så stolta, och glada, över vad vi i alliansen, med kommunfullmäktige och inte minst med alla medarbetare har åstadkommit!

Nu är det alltså summeringen av 2018 och förra mandatperioden. En period som bland annat innehållit ökade resultat i skolan, mer resurser till förskola och skola, höjd kvalité i verksamheterna helt utan besparingar eller effektiviseringskrav i kärnverksamheterna och 2018 som också innehöll allmänna val till riksdag, landsting och kommuner. I många kommuner ändrades styren efter valet, men i Österåker regerar den borgerliga Alliansen vidare med 27 mandat mot 24.

Kommunens attraktivitet är fortsatt hög och varumärket Österåker (om man vill kalla det för varumärke) stärks allt mer. 

Antalet invånare ökade med 701 personer under 2018 och det totala invånarantalet i kommunen uppgick per den sista december till 44 831 personer. Det är en ökning med ca 1,6 %, vilket ligger lika med länet men högre än rikets 1,1%.

Totalt färdigställdes 229 bostäder under året, vilka fördelades på 166 i småhus och 63 i flerbostadshus. Takten ökar vad gäller detaljplaneringen i attraktiva lägen för att möta efterfrågan på bostäder med hög boende- och livskvalitet.

Under 2018 har vi fortsatt haft fokus på en hög kvalitet i kärnverksamheterna. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt och där de gör mest nytta.  Arbetet med Mål och resultatstyrning tar form för att inte bara mäta ekonomi utan också verksamhetsresultat och effektivitet.

Vi har en fortsatt hög kundnöjdhet i omsorgen och resultaten i skolan är i toppskiktet i länet. Kommunens service/tjänster för tillgänglighet inom olika verksamhetsområden bl.a. inom förskola och äldreomsorg ligger bättre till än de flesta andra kommuner.

2018 års resultat landar på +4 miljoner. Årets balanskravsresultat var 16,8 miljoner.  Fullmäktige fattade enhälligt beslut om en första reservation för vår kostnadsdel i Sverigeförhandlingen. (10 mkr av 22 har således använts av budgeten – ingen avvikelse).

Oppositionsrådet frågar sig, i en insändare och gissningsvis även strax, var 33 miljoner i finansiella intäkter kommer från i årsredovisningen för 2018.

Vet man inte ska man naturligtvis fråga, det ingår i oppositionens uppdrag, men oppositionsrådet borde rimligen ha vetat att intäkterna för placeringar blivit större jämfört med budget under 2018.

Under andra halvåret 2018 har denna post prognostiserats, kommenterats och bifogats tillsammans med månadsuppföljningar samt berörts i underlaget för budget 2019.

Denna positiva avvikelse var alltså känd under året och var också med i kommunens bokslutsprognos under andra halvåret 2018. Denna avvikelse hanteras som en intäkt av engångskaraktär med hänsyn till den nya redovisningslagen.  

God redovisningssed har beaktas vid hantering av denna post (finansiella intäkter) vid årsredovisningen för 2018 som också har granskat av upphandlade revisorer.

Fru ordförande, Att göra politik på att fakta saknas, när fakta finns, är verkligen att sparka in en öppen dörr.

Soliditeten är ca 51%. Kommunen har till och med utgången av 2018 reserverat hela pensionsskulden, vilket få kommuner i landet lyckats med. Österåkers kommun har också reserverat medel i en resultatutjämningsreserv och beloppet är 179 Mkr vid bokslutet 2018.

Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta efter sju övergripande inriktningsmål och fem finansiella mål. Dessa inriktnings- och finansiella mål utgör ett ramverk som vi sedan förre förra mandatperioden satt upp, och vilka också visat ett framgångsrikt koncept.

Kommunen arbetar även med en långsiktig ekonomisk planering med en prognosutblick över de kommande tio åren.

Kommunalskatten har för 2018 varit 17:35:- vilket var länets andra lägsta. Inför budget 2019 sänktes kommunalskatten med ytterligare 25 öre till 17:10:-, vilket placerar Österåker på första plats i hela landet.

Under mandatperioden har skattebetalarna i Österåker fått behålla 1 kr 30 öre mer av sina egna intjänade pengar. Sammantaget handlar det om för en familj med medelinkomst om drygt 10.000 kr mer per år kvar i plånboken.

Vi anser detta viktigt för individens frihet, för kommunens fortsatta attraktivitet, och för en stärkt konkurrenskraft gentemot andra kommuner.

Vårt fortsatta fokus kommer vara hög kvalitet och budgetdisciplin. Vi kommer fortsatt prioritera förskola, skola och omsorg och se till att verksamheterna alltid är i första rummet.

Fru ordförande, Jag vill framföra ett stort tack till alla kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt arbete!

Jag yrkar bifall till beslutsförslaget om att godkänna årsredovisningen 2018 för Österåkers kommun.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Christian Wiklund ny vd för Roslagsvatten

Christian Wiklund

Styrelsen har utsett Christian Wiklund till ny vd för Roslagsvatten. Christian kommer närmast från posten som vice vd och affärsutvecklingsdirektör på Xylem.

Jag känner mig glad och stolt över att presentera Christian som ny vd för Roslagsvatten. Han har gedigen erfarenhet som ledare och jag är övertygad om att han tillsammans med företagets cirka 120 medarbetare kommer att bidra till att utveckla Roslagsvattens tjänster och lösningar i några av Sveriges mest expansiva kommuner.

Christian tillträder sin roll den 12 augusti och ersätter tillförordnad vd Sören Karlsson.

Läs mer på Roslagsvattens hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar