Österåker – Kommunen där friheten och tryggheten är större!

Visste Du att det går bra för Österåker – på riktigt!


Österåkers invånare är inte bara skattevinnare i den kommun där skatten sänkts mest under mandatperioden. Sedan 2011 har vi sänkt skatten med 1 krona och 90 öre vilket leder till att skattebetalarna får större frihet i vardagen att bestämma mer över sina egna pengar.
Tryggheten ligger i det faktum att vi per 2017 års slut är i balans med pensionsskulden och vi har fyllt fonden (RUR/ Resultatutjämningsreserven) som kan användas vid konstaterad lågkonjuktur. Detta ger våra kärnverksamheter stor trygghet att även vid en lågkonjunktur kommer de kunna få kompensation för pris- och löneökningar. Verksamheternas kontinuitet är tryggad. Har man inte medel i fonden vid en lågkonjunktur är det vanligt att kommunens ansvariga politiker måste ”frysa” eller dra ned på ”pengen” till förskola, skola och äldreomsorg. Här är österåkersborna trygga.
Vi har inga lån och vi har pengar på banken.
Välkommen till Österåker – där friheten och tryggheten är större!
 

Trygghet, effektivitet och ny tf. kommundirektör

Trygghet

I dagarna har en trygghetsenkät distribuerats till över 2000 hushåll i Österåkers kommun. Det är en kartläggning av hur man som medborgare uppfattar tryggheten i kommunen. Känner jag oro att utsättas för brott? Hur ser jag på nedskräpning, klotter m.m?

Det är av största vikt om så många som möjligt vill ta sig tiden att besvara denna enkät. Mycket har gjorts – inte minst från polisens håll – att stävja busliv och kriminalitet. Förra sommaren valdes Österåker ut som polisiärt fokusområde vilket minskade ner just busliv och kriminalitet till mycket låga nivåer. Ett exempel som nu tillämpas även i andra kommuner. Men vi kan inte slå oss till ro. Upplever man att något inte känns bra – det kan vara dålig belysning i någon gångtunnel, upplevd stökighet på nattimmarna i centrum, oansade buskage utmed någon cykelväg….  är enkäten ett sätt att meddela det och för kommunen att fånga upp och åtgärda.

Österåker placerar sig på plats 11 av landets 290 kommuner i kostnadeseffektivitet vad gäller skolresultat i förhållande till resurser. Detta enligt en granskning som Dagens Samhälle gjort. Detta visar på att det finns otroligt många kompetenta medarbetare i verksamheterna – en stor eloge till Er!

Ny tillförordnad kommundirektör efter Staffan Enquist är Sören Karlsson. En person med gedigen ledarbakgrund som tidigare bland annat varit  kommundirektör i Norrtälje, ordförande i styrelsen för vårdbolaget Tiohundra, VD för moderbolaget för Norrtäljes kommunala bolag, samt VD för Norrtelje Tidning. Sörens förordnande sträcker sig fram tills dess vi har en ny permanent kommundirektör på plats. Vi hälsar Sören varmt välkommen!

Slutligen vill jag slå ett slag för Radio Österåker 103,7 MHz och moderaternas eget program Radio Moderat som sänds lördagar kl 11-12. I morgon gästar jag studion.

Trevlig helg!

Rätten till heltid

I dag skriver moderaternas nye partisekreterare, Kent Persson HÄR om rätten till heltid och att han anser att moderatledda kommuner ska gå före och stå för trygghet och rättvisa som arbetsgivare. Jag håller med.
I Österåker har vi genomfört en undersökning om antalet deltidsanställda och hur många av dem som önskar gå upp i tid eller till heltid. Av de knappa 400 berörda vill knappt 100 personer få ökad arbetstid. Undersökningen visar att några av dessa 100 vill gå ner ytterligare i tid med bibehållen lön. Dessa 400 personerna idag arbetar inom förskola, skola och omsorgen.
Presic som Kent Persson varit ute på besök i verksamheter har också jag i mitt tidigare liv arbetat inom sjukvården och äldreomsorgen. jag vet att det är ett tungt arbete, men som alla vet handlar det om att klara sig på sin lön, kunna påverka sin egen situation. Vad som är bra för den ena är inte alltid bra för den andra. För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vi titta på många olika delar, få in förslag från de som arbetar inom dessa ovan nämda yrken på vad som skulle passa dem och utifrån det också kunna genomföra och erbjuda mer eller mindre tid, allt för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Vår personalenhet arbetar med att erbjuda, så långt som möjligt, heltid. Ibland på samma enhet där man redan arbetar men också inom andra eneheter. Arbetet fortgår och resultat av detta kommer att redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott under våren där analyser och kostnadsbedömningar också görs. Med de jobbskatteavdrag regeringen genomfört har också de disponibla inkomsterna ökat och mest för de som låg eller medelinkomsttagare, Österåkers kommun vill att människor ska kunna påverka sin egen livssituation och ta eget ansvar och vi ska också använda oss av våra skatteintäkter effektivt och klokt.
Michaela Fletcher Sjöman 2012-04-22

Kapaciteten på väg 276 ökar

Kapaciteten ökar på 276
I tre etapper är förslaget att öka kapaciteten under rusningstrafik på väg 276 fram till Söralidskorset. Under 2012 är avsikten att påbörja den första etappen.
De efterföljande stegen sker i dialog med Trafikverket som också äger vägen. Frågan om finansiering sker löpande och Trafikverket har sina 5 åriga arbetsplaner, likt vi som kommun har våra detaljplaner.

Här följer en kortfattad beskrivning om vilka åtgärder som föreslås.

  • Fyra genomgående körfält ordnas mellan Svinningevägen och Margretelundsvägen.
  • Mindre ombyggnad vid Rallarvägen
  • Kanalbron – Över Kanalbron målas fyra körfält.
  • Mindre ombyggnad före tunneln
  • Ommålning i cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen.
  • Ombyggnad av korsningen med Söralidsvägen

På uppdrag av dig söker Alliansen i Österåker ständigt förbättra för invånare, besökare och företagarare och en av de viktigaste frågorna är just trafikfrågan genom centrala Åkersberga. Förutom de kapacitetshöjande åtgärderna pågår arbete med att försköna entrén och genomfarten till Åkersberga där olika satsningar som planteringar, alléer och stadsplanering är en del. Samtidigt i detta arbete ingår även trygghetsfaktorn och inte minst miljöfrågorna. Trafikverket arbetar med en regional cykelplan och prioriteringen  ligger på stråken som uppmuntrar arbetspendling till grannkommunerna. Nästa fas i det arbetet handlar om rekreationstråken/cykelturism.

Österåker är en växande kommun, och vi vill växa. Med en växande befolkning, ökad bebyggelse och tillväxt säkrar vi vå välfärd. Fler invånare, fler företag som ger möjlighet till fler arbetstillfällen. Kommunens Näringslivsenhet arbetar för ett gott företagsklimat och fler besökare genom den satsningen på Visit Rolsagen där Österåker är en del av destinationen Roslagen.

Det är nödvändigt och avgörande att vi tillsammans med invånare och företagare, och naturligtvis Trafikverket, ser långsiktiga lösningar för Österåker och trafikflödet genom centrala Åkersberga.

Var med och påverka, våra förvaltningar och vi politiska partier vill ha dina synpunkter, tankar och idéer.

En kväll i verkligheten

En fredagskväll nyligen fick jag möjligheten att åka tillsammans med kommunens alkohol-handläggare och polisen för en så kallad krogkontroll. Vid 9-tiden på kvällen satte vi oss i en polisbil i Åkersbergaför att besöka krogar och nattklubbar i centrala Åkersberga, för att vara tillbaka hemma vid 03:00.

Det var en nyttig erfarenhet att få se hur polisen arbetar en fredagskväll och jag fick även större förståelse för hur arbetet med alkoholhandläggning går till.  En krogillsyn innebär att alkohol-handläggaren kontrollerar att krogarna bland annat håller ett varierat matutbud, att kassorna stämmer, att ansvarig finns på plats och polisen kontrollerar ålder, nykterhetsgrad (låter märkligt) och om det finns så många väktare som det ska vara. Det var roligt att se vilken god kontakt vår handläggare hade med krögarna och samarbetet med polisen var också ovärderligt.

Precis som jag regelbundet besöker andra verksamheter så är den offentliga miljön kvällstid lika viktig att förstå sig på om man som jag med relativt små barn och ett jobb med mycket kvällsarbete inte direkt är ute på kvällarna/nätterna. Jag har varit ute och nattvandrat tillsammans med Rotary och andra vuxna men då har det varit för att finnas tillhands för de yngre ungdomarna. Nu fick jag alltså chansen att vara ute med våra  tjänstemän och polisen och ser vilken trygghet de ger att de visar sig ute bland folk som är ute och roar sig. Det ger en ökad trygghet för oss österåkersbor.

Tackar både polisen och vår tjänsteman för studiebesöket!

Vänort, möten och studiebesök

Gårdagen började med en rapportering av de aktiviteter och ansvar som kommunen har haft sedan skjutningen i lördags. Ordförande i socialnämnden Helena Jungenstam redogjorde för vad förvaltningen, dvs kommunen, har genomfört för att finnas till hands för ungdomar som både var på plats och som kan ha behov av att tala med varandra och andra vuxna. Fritidsgårdarna har varit öppna till midnatt, kyrkan har öppnat för de som velat samtala och så också Österåkers Gymnasium. Nu var det inte särskilt många som kom men möjligheten fanns i alla fall.

Därefter stod vi värdar för ett besök från staden Loviisa i Finland som nyligen genomfört en sammanslagning av 4 kommuner till en där en av de 4 var vänort till Österåker. Nu kom det en delegation till oss för att se om Österåker kunde vara av intresse för dem och vi fick en presentation av Loviisa stad och deras stadsordförande. Många likheter och speciellt roligt och lärorikt att höra hur de arbetar med sina skolor som allt som ofta hamnar högt på de internationella rankinglistona om goda resultat. Staden Loviisa är tvåspråkig och är av naturliga skäl intresserade av just en ort i Sverige för att kunna upprätthålla svenskan och då passar Österåker dem bra då vi är ett så kallat finskt förvaltningsområde. Det innebär att man ska kunna få all information både på svenska och finska från kommunen. Ett mycket trevligt och intressant besök.

Innan det besöket var slut smet jag iväg för att tala om investeringsbudget som tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltnignen för 10 år framöver. För första gången har detta gjorts. Märkligt egentligen att det itne gjorts tidigare, så gör man ju i sitt eget hem och hushållsekonomi, om fem år ska vi måla huset, om tio år måste vi lägga om taket, byta värmepanna, kyl, frys osv… Nåja glädjande är detta nu gjort och vi finner att en del är eftersatt och vi behöver rusta upp och fräscha till en hel del vilket innebär en stor del av vår ekonomi.

Sedan var det dags för alliansens vårmiddag. En mycket trevlig tillställning även denna gång. Det är alltid bra och trevligt att umgås över partigränserna och på så vis också få en person bakom politikern. Och därefter var det dags för kvällens sista aktivitet. Med andan i halsen kom jag att följa med vår alkoholhandläggare och polisen på krogtillsyn. Så intressant och nyttigt. Roligt att se vilken bra dialog krögare och handläggare har och polisens arbete som alltid uppskattas och är nödvändigt.

Vi talade om skjutningen naturligtvis och jag frågade om de trodde att det var realististkt att tro att vi kan ha en kommunen där det är mycket besvärligt (understatement) att vara kriminell. Vi var rörande överens om att det är angeläget (minst sagt) att stäva mot det målet.
Det första vi gör, två kommunalråd och ett oppositionsråd är att skicka en skrivelse till distriktspolsimästaren med det starka önskemålet för att inte säga kravet att det blir fler poliser i Roslagen.

Kommer alldelse nyss från den manifestation mot våldet som arrangerades på torget med anledning av skjutningen förra lördagen. Det var en mycket väl arrangerad manifestation där initiativtagaren talade, det spelades musik och även en präst från församlingen talade. Ca 300 personer kom till torget för att visa att vi tar avstånd mot våldet.

Veckan som kommer är fylld av möten och möten och alla är en utmaning och lärorika. Återkommer inom kort med vilka beslut som fattas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på måndag. Följ mig även på twitter (michaelafletche) för kortare och dagliga uppdateringar.

Trevlig helg.

Utegångsförbud ?! Njae kanske ändå inte

Utegångsförbud i Moskav det har stadsduman beslutat (Moskvas fullmäktige) SvD. Vore kanske något för Österåkers fullmäktige att besluta om lokala ordningsföreskrifter att ha utegångsförbud för alla under 16 år. Och bryter någon mot de beslutat blir det böter där färldrarna ställs till svars.

Ja så är det i Moskva, men inte här. Tack och lov. I Österåker arbetar vi med tryggheten både den faktiska och den upplevda tryggheten. Tack och lov sker det inte, i förhållande, särskilt mycket brott i Österåker och boende i Österåker upplever sig dessvärre betydligt mycket mer otrygga än vad vi de facto behöver göra.

Då många kommuninvånare upplever sig otrygga är det en fråga Österåker arbetar med för att förbättra. Nyligen har kommunen fått extra medel av Boverket för att ta fram en belysningsplan och samtidigt i miljösyfte byta ut de gamla kvicksilverlamporna till moderana energisnåla lampor och armaturer. Trygghetsvandringarna har resulterat i omfattande förändringar men framförallt nytänkande. Numera planeras inte planteringar av buskar som kan upplevas som otrygga utan träd planteras istället dår grönskan kommer högre upp och sikten blir bästtre = ökad trygghetskänsla. Armada, kommunens fastigehtsbolag, har också tagit till sig den krititk som uppkommit genom trtygghetsvandringarna kring bland annat skolorna. Även här har åtgärder vidtagits.

Så som summering kan kosntateras att Österåker arbetar hårt med att förbättra tryggheten samtidigt som det förebyuggande arbetet med unga fortsätter.

Belysning ska förbättra tryggheten

Österåker har fått extra medel av Boverket för att ta fram en belysningsplan i syfte att förbättra tryggheten för de som bor och vistas i kommunen.
Av medborgarundersökningar framgår att många i Österåker känner sig otrygga när de vistas på allmänna platser. Så ska det inte vara. Därför gör kommunen många olika insatser för att öka upplevd och faktisk trygghet.

– Nu får vi extra hjälp för att ta fram en belysningsplan som ska gälla för både befintliga och kommande bostadsområden, säger Ingela Gardner Sundström (M) Kommunstyrelsens ordförande. Belysningsplanen kommer att innebära bättre upplysta och tryggare miljöer och dessutom en miljöförbättring när kvicksilverlamporna byts ut mot miljövänligare alternativ. Belysningsplanen startar i de centrala delarna av kommunen, och en miniminivå tas fram för exploatörer i förnyelseområden.
Källa: www.osteraker.se

Stäng meny