Pressmeddelande från Österåker

Österåker satsar över 912 miljoner på bästa skolkommun

På Kommunfullmäktige 20 juni beslutades om budgetdirektiven för 2012. Totalt satsar kommunen drygt 912 mkr på verksamheterna inom förskola, skola och kultur. 

Förutom volymförstärkning enligt befolkningsprognosen och indexuppräkningar så har man valt att göra ett antal politiska satsningar nästa år. De satsningar som görs är bland annat satsningar på särskilt stöd och musikskolor. Kommunen gör det möjligt för barn och ungdomar att själva välja musikskola, oavsett kommunal eller enskild. Språkstöd får ett extra bidrag i årets budget så även IT-satsningen om totalt 4 mkr.Kulturen i Österåker får 2012 också ett lyft då Berga Teater byggs om till en så
kallad A-scen och den totala satsningen uppgår till 10 mkr.Jämfört med 2010 satsar kommunen nära 23 miljoner mer på dessa verksamheter.Hela pressmeddelandet HÄROch och på Radio Stockholm HÄR

Summerar och reflekterar

Har äntligen funnit ro och inte minst tiden att faktiskt summera och reflektera över det snart tillryggalagda första halvår.

Stay tuned – inom kort kommer mina reflektioner över min första tid och tankar för framtiden.

Möte med föräldraföreningarna

I går kväll var jag med på möte med föräldraförenignarna i Österåker eller rättare sagt tillsammans med  representatenter från skolornas föräldraråd. Syftet med dessa möten är att föräldraråden informeras om aktuella frågor och ställer frågor där allt som oftast missförstånd varit grunden till oro.
Mötet i går inleddes med att våra mycket kompetenta tjänstemän i kommunen redovisade bland annat siffror för kostnadsutveckligen under åren men också de prognoser som tagits fram av SCB och SKL. Det är mycket givande med dessa möten och jag ser framför mig att vi kommer att uppnå stora framgångar genom det samarbete och den gemensamma grunden vi ha för skolorna och våra barn.

Stäng meny