Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Ekonomi och kvalitet. 

INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST! (Del 2)
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 20 dagar kvar. 
EKONOMI och KVALITET
Vad har vi gjort? Ett axplock.
✔️ Skattepengar ska gå till RÄTT saker
✔️Näst bäst (2:a av 290 kommuner) i landet i effektivt nyttjande av Dina skattepengar
✔️Pensionsskulden i balans (få kommuner i landet har gjort det vi gjort).
✔️ Ökat kvalitén och höjda resultaten i verksamheterna
✔️ Sänkt kommunalskatten (sänkt mest i landet mellan 2011 & 2018).
Mm mm
 Vad vill vi? Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta!
✔️ Moderaterna är garanten för fortsatt god ekonomisk hushållning och effektivt nyttjande av Dina skattepengar
✔️Fortsatt lågkommunalskatt. Gynnar främst pensionärer, låg-och medelinkomsttagare
✔️ Fortsatt effektivt nyttjande av Dina skattemedel
✔️ Fortsatt ”örnkoll” på ekonomi och god ekonomisk hushållning
✔️ Fortsatt valfrihet
✔️ Långsiktig plan för kommunal service (förskolor, skolor, sport och friluft mm)
Mm mm
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. Ⓜ️
#vivetpåvemsuppdragvijobbar #meddrivkraftattförbättra #moderatleddallians #moderaternaiösteråker #moderaterna #frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST #österåkerimitthjärta

Österåker – Kommunen där friheten och tryggheten är större!

Visste Du att det går bra för Österåker – på riktigt!

Österåkers invånare är inte bara skattevinnare i den kommun där skatten sänkts mest under mandatperioden. Sedan 2011 har vi sänkt skatten med 1 krona och 90 öre vilket leder till att skattebetalarna får större frihet i vardagen att bestämma mer över sina egna pengar.
Tryggheten ligger i det faktum att vi per 2017 års slut är i balans med pensionsskulden och vi har fyllt fonden (RUR/ Resultatutjämningsreserven) som kan användas vid konstaterad lågkonjuktur. Detta ger våra kärnverksamheter stor trygghet att även vid en lågkonjunktur kommer de kunna få kompensation för pris- och löneökningar. Verksamheternas kontinuitet är tryggad. Har man inte medel i fonden vid en lågkonjunktur är det vanligt att kommunens ansvariga politiker måste ”frysa” eller dra ned på ”pengen” till förskola, skola och äldreomsorg. Här är österåkersborna trygga.
Vi har inga lån och vi har pengar på banken.
Välkommen till Österåker – där friheten och tryggheten är större!

Brist på förskollärare och behöriga lärare – Vad gör vi?

Det råder brist på förskollärare och behöriga lärare i länet!
Vad gör vi åt det?
Jo, i den moderatledda alliansen i Österåker bestämde vi oss för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare och ge möjlighet för lärare som saknar behörighet i ämnen de undervisar i att bli behöriga.
Genom ett unikt samarbete med Uppsala Universitet och vårt pedagogcentrum ”Pedagog Österåker”, i Österåker blir detta verklighet!
På så vis får barn och elever i Österåker chansen att möta utbildade pedagoger i förskola och skola, högre kvalité, större möjligheter att nå sina kunskapsmål och bättre resultat.
 
Mer finns att läsa HÄR

Solbacken Montessoriskola och ljuv opera.

Michaela inviger Solbackens Montessoriskola 20130830

I fredags hade jag förmånen att vara med vid den formella invigningen av Solbackens Montessoriskola. Sedan tidigare har ju Solbacken bedrivit förskoleverksamhet, men nu har man också skolverksamhet.

Skolverksamheten bygger vidare på montessorikonceptet där alla värderas lika men bemöts utifrån den individ de faktiskt är. Förhållningssättet grundar sig på respekt, tillit och förtroende. Hela skolans verksamhet bygger på demokrati och respekt för människan, miljön och naturen. (http://skola.solbackensmontessori.se/)

I lördags var jag och såg den fantastiska föreställningen Viva Verdi på Ramsmora varv på Ljusterö. Det ca 1000-talet i publiken fick njuta av operaverk från bl.a. Verdi och Puccini. Kungliga Operan och hovkapellet under en mycket entusiasmerande och passionerad Tobias Ringholms ledning gjorde detta till en synnerligen minnesvärd kväll. Akustiken i denna båthall är faktiskt alledes utmärkt! Nu var det tredje gången och en tradition får väl ändå sägas vara ordentligt etablerad, något som också manifesterades av att kultur-minister Lena Adelsohn-Liljeroth besökte evenemanget!

Till alla som arrangerat detta och fått detta till stånd – till Er vill jag säga: really well done!

Viva Verdi 2013-08-31

Michaela och Lena Adelsohn Liljeroth 20130831

Österåkers gymnasium på besök

Jag håller föredrag och presentation inför sexiotalet elever och lärare.
Jag håller föredrag och presentation inför sexiotalet elever och lärare från Österåkers gymnasium.

Idag hade jag förmånen att träffa ett sextiotal elever från Österåkers gymnasium som besökte kommunhuset.

Jag gick bl.a.  igenom hur hur kommunen är organiserad och hur ett ärende blir till och processas. Eleverna var väl förberedda med bra och konstruktiva frågor och en givande diskussion vidtog om allt från kollektivtrafik till skolmat.

Snart ska jag vidare mot en annan del av mitt uppdrag som är en riktig förmån – att vara vigselförrättare. I kväll handlar det om viga ett par i 7 minusgrader på Ice Bar – Stockholm Nordic Sea Hotel.

Arlanda, Mälarregleringen, Posten, Läraradministrationen.

holiday 2013

Jag vill inleda med att säga god fortsättning! Vi har redan kommit tio dagar in på det nya året 2013.  Jul- och nyårshelgerna har varit trevliga och avkopplande och nu är jag redo för nya tag!

I går skickade jag ett brev till Göran Marby som är generaldirektör för Post- och telestyrelsen, där jag vill få ett möte till stånd. Vi har sett postens service försämras gradvis, framförallt under det senaste året, och nu är det dags att sätta ner foten för att få en förbättrad service för företag och kommuninvånare! Bland annat är det viktigt att som företagare kunna ha tillgång till sin postbox redan från klockan 07:00 på morgonen och att kunna hämta/lämna paket även mitt på dagen för att nämna ett par exempel.

Läs mer här

Jag har ställt mig bakom två debattartiklar i DN. Den ena rör Arlanda och den minskade kapacitet som hotar flygplatsen om ett förbud mot inflygning över Upplands Väsby skulle bli verklighet. Den andra handlar om ett svar på Ingemar Skogö och dennes kritik av det stora flertal kommuner (däribland Österåker) som sagt nej till medfinansiering av slussenprojektets vattendel i dess föreslagna form. Utredningen visar på brister och ger en orimligt hög andel medfinansiering för kommunerna. Staten har historiskt sett svarat för investeringar och underhåll i övergripande infrastruktur, men tenderar allt oftare att lägga över mer och mer på kommunerna.

Partivännerna Tomas Tobé och Maria Stockhaus utfäster idag på Aftonbladet debatt ett nyårslöfte att verka för en minskning av administrationen för lärarna så att mer tid till eleverna frigörs. Lärarna måste få vara lärare och inte administratörer! Det ställer jag mig så klart bakom och utfäster ett lokalt nyårslöfte i samma anda; att driva frågan om minskat administrativt arbete för lärarna i Österåkers kommun!

Alliansens budget – för kvalitet, lärande och valfrihet!

Då var den överlägset längsta dagen på året här i den kommunala politikervärlden. Dagen med stort B som i budgetfullmäktige. Den lär med största sannolikhet ta slut först vid 23:00…

Som jag tidigare skrivit om är den en alliansbudget som innehåller en historisk satsning på lärarna, där vi utöver redan avtalade löneökningar avsätter 10 miljoner extra till lönespridning. Våra barn är vår framtid och lärande är nyckeln till livet. Vi vill premiera de som utför det otroligt viktiga arbetet att utbilda våra barn. IT-miljonen fördubblas till två miljoner för att bland annat kunna utrusta fler med datorer i undervisningssyfte. Vi genomför även satsningar på äldreliv med bl.a. fler trygghetsboenden.

Vi gör en större satsning på grönområden och parker och framförallt tar vi ett grepp om området kring kanalen. Åkers kanal är en relativt outnyttjad resurs och vi vill därför lyfta denna pärla genom att anlägga gång- och cykelvägar, planteringar, belysning, sittbänkar med mera längs hela kanalen. Miljöarbetet fortsätter och vi kommer bland annat att successivt införa elbilar i den kommunala fordonsparken.

Totalt 70 miljoner mer än föregående år avsätts till satsningar på kvalitetshöjande åtgärder. Därutöver vill vi ge tillbaka lite av det goda ekonomiska resultatet till de pengarna i grunden tillhör. Vi föreslår en skattesänkning på 25 öre till den nya skattesatsen 18:65. I nivå med Nacka och Lidingö. Totalt har vi under mandatperioden sänkt skatten med 58 öre!

Jag ser med intresse och tillförsikt fram mot debatten! Mot en enad Allians, som tar ansvar står en splittrad vänsteropposition där det på sina håll inte går ihop räknemässigt. Bland annat underskrids balanskravet om 2% redan 2014 om man skulle gå på socialdemokraternas förslag….

Mina tidigare inlägg om budget 2013:

Budgetförord

Historisk satsning på lärarna

Lyssna på direktsändningen kl 15:00-23:00!


Matematiksatsning i Österåkers skolor!

Som ett led i arbetet att bli länets bästa skolkommun deltar Österåker i en särskild matematiksatsning som leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Vi är en av dryga 40-talet kommuner som hittills valt att delta i denna satsning. Fler kommer att tillkomma. Matematik är ett mycket viktigt ämne generellt och i synnerhet om vi på sikt ska kunna hävda oss som teknikorienterad kunskapsnation. Det känns bra att redan tidigt ha anslutit till det här projektet och att processen är igång.

Vi har i kommunen tillsatt två  matematikutvecklare. Deras arbete omfattar förskolans senare år samt grundskolans åk F-9. Uppdraget är kartläggning av undervisningen och att definiera utvecklingsområden med därpå följande utvecklingsarbete och kompetenshöjande insatser.

SKL:s mål är att år 2015 ska andelen svenska elever i grundskolan som endast når lägsta nivån i PISA-studien halveras från 22 procent och andelen som når toppresultat ska öka. Dessutom ska Sverige höra till de tio bästa OECD-länderna.

Läs mer här

Rydboskolan bästa matglädjeskola 2012

Skolrestaurangen i Rydboskolan i Österåkers kommun har onsdagen den 11 april vunnit utmärkelsen bästa matglädjeskola 2012 i tävlingen Arla Guldko.

Juryns motivering lyder: ”När kunskap, engagemang och vilja får sjuda; tillsammans med lika delar lyhördhet och närvaro; och kryddas med äkta kärlek till både mat och gäster; då blir resultatet en upplevelse för alla sinnen som smakar mer. Trots slitna lokaler och trång råvarubudget lyckas kockarna i det här köket skapa magi i skolrestaurangen varje dag.”

Måltidsenheten i Österåker visar ständigt prov på skicklighet och engagemang. Inte bara Rydboskolan har lyckats med just skolmaten, också Sjökarbyskolan som 2008 vann SkolmatsGastro, och år 2010 blev enheten trea i samma tävling. Dessutom bjöds Kungaparet på just den vinnande måltiden vid sitt kommunbesök i Österåker våren 2010.

Stort och varmt grattis vill jag skicka till alla medarbetare inom måltidsenheten som bidrar till att vi når målet som länets bästa skola!

Läs mer om våra skolor och måltidsenheten HÄR.

Nyhetsbrev 2012-04-11

Nyhetsbrev Michaela Fletcher Sjöman 2012-04-11

Ekonomi
Det går bra för Österåker. Likt tidigare år har också 2011 års bokslut visat ett överskott, denna gång 127 mkr, vilket är 69 mkr mer än budgeterat. Det goda resultatet beror bland annat på ökad tillväxt i hela landet fram till det sista kvartalet 2011. En annan anledning är, samma för hela Sverige, färre barn i förskola och skola. Dessutom har markförsäljning bidragit till det goda resultatet i kommunen. Österåker tillämpar sk god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen vilket innebär att det ska budgeteras med ett överskott om minst 2%.  Österåkers fullmäktige har tidigare beslutat att också göra avsättningar för pensionsskulden med det överskott som överskrider 2%, då Österåker har ett högt pensionsåtagande jämförelsevis. Utmaningen framöver är Sveriges tillväxttakt som också påverkar Österåker i hög grad. Vi har den lägsta arbetslösheten i riket men även vi kommer att påverkas av omvärldsfaktorer kommande år.
När andra kommuner behöver effektivisera och göra besparingar har Österåker hittills kunna satsa mer än andra. Vi är den kommun som ökat ”pengen” mest. Vi ligger högre i pris- och löneökning utan att ha haft några besparings- eller effektiviseringskrav. Vi har under 2012 gjort en särskild satsning på att öka lönespridningen inom alla verksamheter för att dels bli en attraktiv arbetsgivare men också för att behålla våra duktiga medarbetare. Förhoppningen är att satsningar liknande denna fortsätter till särskilt riktade arbetsgrupper.

Skola
Länets bästa skola vill vi ha. Vad innebär länets bästa skola egentligen? Övergripande är att våra skolor i kommunen ska ligga i framkant när det gäller pedagogik men det överordnade är tre mål.
•    Andel som uppnått godkänt i alla ämnen
•    Genomsnittligt meritvärde (betyg)
•    Andel behöriga till gymnasieskolan
Här är tre enkelt mätbara mål för att veta var vi står i förhållande till tidigare år och andra kommuner. Dessa bryts ner till andra delmål som påverkar de övergripande målen. Att skolan i vår kommun är bäst i länet ger ringar på vattnet för andra verksamheter, påverkar inflyttningen och i förlängningen också företagandet. Våra lärares kompetens och vilja att varje elev når målen är den avsevärt viktigaste resursen. Utöver den satsning som gjorts för 2012 är förhoppningen att vi kan satsa på lärarna och öka lönespridningen. Jag vill också instifta ett stipendium om 50.000 kr till en eller flera lärare som gjort unika, speciella och särskilda insatser för eleverna.

Fritid och Kultur
Vi satsar stort inom kulturen och fritiden i Österåker. Nu senast i mars invigdes nya kulturknuten, Berga Teater, som rustats upp för att kunna ge fler föreställningar åt fler besökare. Ytterligare en scen möjliggör för mindre uppsättningar, t.ex. för skolklasser att ta de av olika kulturella evenemang. Ny friidrottsarena vid Österåkers sportcentra projekteras för fullt. Vi vill gärna ha en friidrottsarena av SM-standard och det sker i etapper. För att använda ett välkänt uttryck: Rom byggdes inte på en dag.
Det arbetas också med ett förslag på att lyfta fram fördelarna med vår geografiska placering. Åkers kanal är en förbisedd och outnyttjad pärla. Möjligheterna är oändliga för att öka tillgängligheten vid och runt kanalen som är pulsådern i centrala Åkersberga. Vatten har vi mycket av i Österåker – både sjöar och hav. Nyligen beslutades att vi rustar upp fem badplatser runt om i kommunen lagom till sommaren. Det är i led med att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Kvalitet
Kvalitet är ett ord som nämns ofta i media nuförtiden. Kvalitet har för våra verksamheter alltid varit högt prioriterat. Hög och god kvalitet i omsorgen om äldre och funktionshindrade där Österåker ständigt genomför kund-, eller så kallade brukarundersökningar. Dvs hur är den service, den vård och omsorg vi levererar både inom kommunalregi och i alternativ regi? Dessa undersökningar visar på höga resultat. Länk kommer snart. Man är som kund mycket nöjd med de tjänster som levereras. Men allt kan bli bättre. Vi strävar hela tiden efter att vara så produktiva som möjligt och är lyhörda för vad man som kund/brukare vill ha.

Service, påverkan, insyn
Att som invånare, skattebetalare, företagare och besökare få en bra service är självklart. Vi vill dock gå ett steg längre. Vi vill att alla möten, samtal, brev och e-post ska ge lite mer än du förväntar dig. Man ska ha möjlighet att vara med och påverka och det kan ske på många olika sätt. Antingen genom partierna eller genom att det vi förtroendevalda tar beslut om ska vara transparent så att man lätt kan förstå varför och på vilka grunder besluten tas. I en demokrati kan alla inte få exakt som man själv vill, men man ska uppleva att man fått säga sin mening. Därför startar nu ett intensivt arbete med att tydliggöra att man kan påverka. Vi vill självklart höra dina synpunkter och önskemål!

Trygghet
Att uppleva trygghet i sin vardag är viktigt. Känslan av att man fritt kan gå från tåg eller buss när det är mörkt, känslan av att ens hem är säkert från inbrottstjuvar. Vi som kommun kan arbeta med förebyggande åtgärder. Det handlar om många åtgärder men den viktigaste uppgiften vi har är att se till att alla elever når sina mål i skolan. Möjligheterna eller riskerna att hamna utanför är avsevärt mindre om man klarar sin skolgång. Det är vår uppgift som förtroendevalda, det är föräldrars ansvar för sina barn och det är skolans uppgift att alla elever når målen och har en fullgod utbildning. Polisens arbete består av att dels arbeta förebyggande dels att fånga dessa människor som begår brott och gör andra människors vardag otrygg. Det är samtidigt ett eget ansvar vi som boende, vare sig du har barn eller ej, och företagare har att öka tryggheten. Här kan kommunen vara samordnare och ”kittet” mellan skola, föräldrar, företagare och föreningar.

Framtid
Alliansen i Österåker arbetar för alla invånare i Österåker, vi har fått ditt förtroende att förbättra Österåker nu och i morgon. Det är både en fördel och en förutsättning att vi tycker om att arbeta ihop i alliansen. Vi tar ansvar för ekonomin, förbättrar våra egna verksamheter och den utveckling vi står inför. Vi har uppfattat att du som invånare i Österåker vill kunna ta dina egna beslut, kunna välja mellan olika utövare inom skola, äldreomsorg, hemtjänst och ge dig valuta för dina skattepengar. En stor fråga för de som har barn i förskolan är möjligheten att när barn nr två, (tre, fyra eller fem) kommer kan de äldre barnen gå kvar på förskolan under längre tid än de tidigare 15 tim/vecka. Nu finns möjligheten till 30 timmar / vecka om man så önskar.
Valfrihet och en mångfald av utövare och entreprenörer är viktigt för att öka konkurrensen. I dagarna pågår det en upphandling av driften på Söra simhall. Det har inkommit ett flertal anbud från utförare som är intresserade av att driva simhallen och öka tillgängligheten, kvalitén och aktiviteterna. Sedan ett par år tillbaka har vi också beslutat om att ha möjlighet att utmana någon av våra kommunala verksamheter. Avknoppning av skolor är som känt inte klargjort om och framför allt hur det är tillåtet, men jag är fortfarande övertygad om att avknoppningar av verksamheter är till gagn för kunderna, eleverna och konkurrensen.

Den 16 april kl. 18:30 är det kommunfullmäktige och då diskuteras Årsredovisningen för 2011. Från min sida kommer det handla om framtid. Givetvis också om vad vi kan dra nytta av lärdomar från vad som gjorts, men huvudfokus på hur och vad som ska göras framöver. HÄR är handlingarna till fullmäktigesammanträdet.
Lyssna gärna på plats eller via radio.osteraker.se eller 103,7 MHz.
Kontakta mig direkt på telefon, mail eller på något av de öppna hus som hålls på biblioteket i centrum.

Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Stäng meny