skattelättnad

Österåker – Kommunen där friheten och tryggheten är större!

Visste Du att det går bra för Österåker – på riktigt!


Österåkers invånare är inte bara skattevinnare i den kommun där skatten sänkts mest under mandatperioden. Sedan 2011 har vi sänkt skatten med 1 krona och 90 öre vilket leder till att skattebetalarna får större frihet i vardagen att bestämma mer över sina egna pengar.
Tryggheten ligger i det faktum att vi per 2017 års slut är i balans med pensionsskulden och vi har fyllt fonden (RUR/ Resultatutjämningsreserven) som kan användas vid konstaterad lågkonjuktur. Detta ger våra kärnverksamheter stor trygghet att även vid en lågkonjunktur kommer de kunna få kompensation för pris- och löneökningar. Verksamheternas kontinuitet är tryggad. Har man inte medel i fonden vid en lågkonjunktur är det vanligt att kommunens ansvariga politiker måste ”frysa” eller dra ned på ”pengen” till förskola, skola och äldreomsorg. Här är österåkersborna trygga.
Vi har inga lån och vi har pengar på banken.
Välkommen till Österåker – där friheten och tryggheten är större!
 

Alliansens budget – för kvalitet, lärande och valfrihet!

Då var den överlägset längsta dagen på året här i den kommunala politikervärlden. Dagen med stort B som i budgetfullmäktige. Den lär med största sannolikhet ta slut först vid 23:00…

Som jag tidigare skrivit om är den en alliansbudget som innehåller en historisk satsning på lärarna, där vi utöver redan avtalade löneökningar avsätter 10 miljoner extra till lönespridning. Våra barn är vår framtid och lärande är nyckeln till livet. Vi vill premiera de som utför det otroligt viktiga arbetet att utbilda våra barn. IT-miljonen fördubblas till två miljoner för att bland annat kunna utrusta fler med datorer i undervisningssyfte. Vi genomför även satsningar på äldreliv med bl.a. fler trygghetsboenden.

Vi gör en större satsning på grönområden och parker och framförallt tar vi ett grepp om området kring kanalen. Åkers kanal är en relativt outnyttjad resurs och vi vill därför lyfta denna pärla genom att anlägga gång- och cykelvägar, planteringar, belysning, sittbänkar med mera längs hela kanalen. Miljöarbetet fortsätter och vi kommer bland annat att successivt införa elbilar i den kommunala fordonsparken.

Totalt 70 miljoner mer än föregående år avsätts till satsningar på kvalitetshöjande åtgärder. Därutöver vill vi ge tillbaka lite av det goda ekonomiska resultatet till de pengarna i grunden tillhör. Vi föreslår en skattesänkning på 25 öre till den nya skattesatsen 18:65. I nivå med Nacka och Lidingö. Totalt har vi under mandatperioden sänkt skatten med 58 öre!

Jag ser med intresse och tillförsikt fram mot debatten! Mot en enad Allians, som tar ansvar står en splittrad vänsteropposition där det på sina håll inte går ihop räknemässigt. Bland annat underskrids balanskravet om 2% redan 2014 om man skulle gå på socialdemokraternas förslag….

Mina tidigare inlägg om budget 2013:

Budgetförord

Historisk satsning på lärarna

Lyssna på direktsändningen kl 15:00-23:00!


Vald av kommunfullmäktige

att från och med den 1 januari 2011 tillträda som kommunstyrelsens ordförande i Österåker! TACK!

Första sammanträdet pågck i 7 timmar och inte en minut var tråkig. Full debatt hela tiden och det bådar gott för framtiden. Vi var mågna moderater och många bröder och systrar i Alliansen som tog upp talartiden i fullmäktige. Vår opposition förde en bra debatt men tog inte så mycket tid i anspråk. Undrar möjligen om detta var min ”smekmånad”. Det visar sig.

Debatten handlade mest om våra satsningar på skolan och våra kärnverksamheter men också min faviorit; att fylla varumärket Österåker med värde! Service, Kvalitet och Framtid har jag fått som epitet, vilka jag gärna anammar.
samtidigt som alliansen satsar stort beslutades också om en skattesänkning om 33 öre. Nu har vi hamnat på en 9:e plats i länet med 18,90 kr

HÄR kan man också lyssna på intervjuvn med mig i Radio Stockholm tidigare idag. Samtidigt som programmet sändes blev jag vald av fullmäktige till KSO.

Pensionär?

Är du pensionär, och hoppas du /räknar du med att bli pensionär. Ja jag räknar i alla fall med att bli så gammal att jag får pension. Med Moderaterna och Alliansens politik blir det sänkt skatt även för pensionärer. I första hand främst för kvinnor med de allra lägsta pesnionerna. Det rör sig om en skattelättnad om ca 1.200–1.400 kronor per år beroende på vilken kommunalskatt man har. Alltså är det viktigt för pensionärer var man bor eller om du vill, vilken majorietet som styr i kommunen. SCB har säkert undersökningar om var det är bäst att bo som pensionär och var man få den bästa möjliga kvalitén för sina skattepengar. Österåker står sig bra i de Öppna jämförelser som SKL redovisar varje år.
DN skriver om Alliansens vårpropositioon som kommer innehålla den ovan nämnda skattesänkningen för pensionärer och fortsatt kommer jobbskatteavdraget gälle eftersom enkel matematik säger att ju fler som arbetar desto mer kommer in i statskassan.
Också med tanke på hur demografin i Svergie ser ut framöver. Vi blir fler och fler äldre, och fler som ska få pension, fler som kan behöva hjälp. En god vän formulerade sig så här: ”Antigen föds man med ett funktionshinder eller så har man turen att leva så länge att man får ett funktionshinder, i båda fallen ska man fåp den hjälp man behöver”.  Håller helt med och hur den hjälpen finansieras vet inte jag annta än att jag tror att de 30- och 40-talister som nu går i pension inte kommer att nöja sig med vad som erbjuds idag. De vill ha mer och de vill ha annat och framförallt de vill kunna välja!
Ser fram emot en lycklig pension om många år.

Skattebörda eller skattelättnad

Vilket av orden i rubriken känns bäst? Vad vill du ha?

http://mobil.dn.se/rss.jsp?rssid=9106781&item=http%3a%2f%2fwww.dn.se%2fsthlm%2fsa-vill-s-och-m-forandra-skatten-i-din-kommun-1.1066703%3frm%3dmobile&cid=-1

DN har utfört en enkätundersökning blabd kommunerna i Stockholms län och hur de två största partierna ställer sig till ökad skattebörda eller att lätta på skattetrycket.
Endast i fyra av de 26 tillfrågade och möjliga kommunerna har man skilda åsikter mellan Moderaterna och Socialdemokraterna däribland finner vi Österåker. Här kommer valet till kommunfullmäktige handla om höjd skatt med dryga 1,50 öre (efter att ha beräknat s budgetförslag till 2010) eller en fortsatt försiktig men målmedveten lättnad för våra kommuninvånare.
Utöver en fortsatt skattelättnad ska vi också ha kvalitet i våra verksamheter. Det är en förutsättning. Medlemmar i österåkersmoderaterna kommer att få möjlighet att säga sin mening och vilja inför den kommande valrörelsens handlingsprogram.

Stäng meny