Österåker – Kommunen där friheten och tryggheten är större!

Visste Du att det går bra för Österåker – på riktigt!


Österåkers invånare är inte bara skattevinnare i den kommun där skatten sänkts mest under mandatperioden. Sedan 2011 har vi sänkt skatten med 1 krona och 90 öre vilket leder till att skattebetalarna får större frihet i vardagen att bestämma mer över sina egna pengar.
Tryggheten ligger i det faktum att vi per 2017 års slut är i balans med pensionsskulden och vi har fyllt fonden (RUR/ Resultatutjämningsreserven) som kan användas vid konstaterad lågkonjuktur. Detta ger våra kärnverksamheter stor trygghet att även vid en lågkonjunktur kommer de kunna få kompensation för pris- och löneökningar. Verksamheternas kontinuitet är tryggad. Har man inte medel i fonden vid en lågkonjunktur är det vanligt att kommunens ansvariga politiker måste ”frysa” eller dra ned på ”pengen” till förskola, skola och äldreomsorg. Här är österåkersborna trygga.
Vi har inga lån och vi har pengar på banken.
Välkommen till Österåker – där friheten och tryggheten är större!
 

Vart går skatten?

Precis som Lars Jonung  skriver arbetar vi i Österåker också för tydlighet. Små steg för Österåker. Till hösten kommer alla föräldarar med barn i förskola och fritids att på sina pappersfakturor*) kunna se dels vad man faktiskt ska betala men också vad en plats egentligen kostar på förskolan eller fritids. I Österåker har vi maxtaxa, som i alla andra kommuner i Sverige. Med detta lilla steg vill vi kunna visa vad skattepengarna egentligen går till och vi börjar med dessa små steg. Vi vill bli så tydliga och transperenta som möjligt så att man som skattebetalare ser hur våra prioriteringar ser ut. Varje år sedan 2009 har vi utöver den vanliga ”tunga” årsredovisnignen gjort en så kallad årsredovisning light för att på ett enklare och tydligare sätt göra det överskådligt, finns att läsa HÄR.

*) Sedan 2001 har Österåker infört e-fakturor och våra kommuninvånare var snabbast på att anamma denna tjänst, tillförmån för både miljö och administration.

Stäng meny