Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Ekonomi och kvalitet. 

INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST! (Del 2)
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 20 dagar kvar. 
EKONOMI och KVALITET
Vad har vi gjort? Ett axplock.
✔️ Skattepengar ska gå till RÄTT saker
✔️Näst bäst (2:a av 290 kommuner) i landet i effektivt nyttjande av Dina skattepengar
✔️Pensionsskulden i balans (få kommuner i landet har gjort det vi gjort).
✔️ Ökat kvalitén och höjda resultaten i verksamheterna
✔️ Sänkt kommunalskatten (sänkt mest i landet mellan 2011 & 2018).
Mm mm
 Vad vill vi? Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta!
✔️ Moderaterna är garanten för fortsatt god ekonomisk hushållning och effektivt nyttjande av Dina skattepengar
✔️Fortsatt lågkommunalskatt. Gynnar främst pensionärer, låg-och medelinkomsttagare
✔️ Fortsatt effektivt nyttjande av Dina skattemedel
✔️ Fortsatt ”örnkoll” på ekonomi och god ekonomisk hushållning
✔️ Fortsatt valfrihet
✔️ Långsiktig plan för kommunal service (förskolor, skolor, sport och friluft mm)
Mm mm
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. Ⓜ️
#vivetpåvemsuppdragvijobbar #meddrivkraftattförbättra #moderatleddallians #moderaternaiösteråker #moderaterna #frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST #österåkerimitthjärta

Österåker – Kommunen där friheten och tryggheten är större!

Visste Du att det går bra för Österåker – på riktigt!

Österåkers invånare är inte bara skattevinnare i den kommun där skatten sänkts mest under mandatperioden. Sedan 2011 har vi sänkt skatten med 1 krona och 90 öre vilket leder till att skattebetalarna får större frihet i vardagen att bestämma mer över sina egna pengar.
Tryggheten ligger i det faktum att vi per 2017 års slut är i balans med pensionsskulden och vi har fyllt fonden (RUR/ Resultatutjämningsreserven) som kan användas vid konstaterad lågkonjuktur. Detta ger våra kärnverksamheter stor trygghet att även vid en lågkonjunktur kommer de kunna få kompensation för pris- och löneökningar. Verksamheternas kontinuitet är tryggad. Har man inte medel i fonden vid en lågkonjunktur är det vanligt att kommunens ansvariga politiker måste ”frysa” eller dra ned på ”pengen” till förskola, skola och äldreomsorg. Här är österåkersborna trygga.
Vi har inga lån och vi har pengar på banken.
Välkommen till Österåker – där friheten och tryggheten är större!

Brist på förskollärare och behöriga lärare – Vad gör vi?

Det råder brist på förskollärare och behöriga lärare i länet!
Vad gör vi åt det?
Jo, i den moderatledda alliansen i Österåker bestämde vi oss för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare och ge möjlighet för lärare som saknar behörighet i ämnen de undervisar i att bli behöriga.
Genom ett unikt samarbete med Uppsala Universitet och vårt pedagogcentrum ”Pedagog Österåker”, i Österåker blir detta verklighet!
På så vis får barn och elever i Österåker chansen att möta utbildade pedagoger i förskola och skola, högre kvalité, större möjligheter att nå sina kunskapsmål och bättre resultat.
 
Mer finns att läsa HÄR

Solbacken Montessoriskola och ljuv opera.

Michaela inviger Solbackens Montessoriskola 20130830

I fredags hade jag förmånen att vara med vid den formella invigningen av Solbackens Montessoriskola. Sedan tidigare har ju Solbacken bedrivit förskoleverksamhet, men nu har man också skolverksamhet.

Skolverksamheten bygger vidare på montessorikonceptet där alla värderas lika men bemöts utifrån den individ de faktiskt är. Förhållningssättet grundar sig på respekt, tillit och förtroende. Hela skolans verksamhet bygger på demokrati och respekt för människan, miljön och naturen. (http://skola.solbackensmontessori.se/)

I lördags var jag och såg den fantastiska föreställningen Viva Verdi på Ramsmora varv på Ljusterö. Det ca 1000-talet i publiken fick njuta av operaverk från bl.a. Verdi och Puccini. Kungliga Operan och hovkapellet under en mycket entusiasmerande och passionerad Tobias Ringholms ledning gjorde detta till en synnerligen minnesvärd kväll. Akustiken i denna båthall är faktiskt alledes utmärkt! Nu var det tredje gången och en tradition får väl ändå sägas vara ordentligt etablerad, något som också manifesterades av att kultur-minister Lena Adelsohn-Liljeroth besökte evenemanget!

Till alla som arrangerat detta och fått detta till stånd – till Er vill jag säga: really well done!

Viva Verdi 2013-08-31

Michaela och Lena Adelsohn Liljeroth 20130831

Ny kommundirektör utsedd i Österåker!

Den 1/10 påbörjar Jan-Olof Friman sin anställning som kommundirektör i Österåkers kommun.  Jan-Olof är 55 år och kommer närmast från ett arbete som näringslivs- och utvecklingsdirektör i Haninge kommun. Han har tidigare arbetat fem år som kommundirektör i Sala kommun och åtta år som kommundirektör i Härnösands kommun, där han också varit näringslivschef.

Jan-Olof tar över efter Sören Karlsson, som varit tillförordnad kommundirektör under tiden som rekryteringen pågått. Beslutet om tillsättning av ny kommundirektör har efter en bra process och många kompetenta kandidater fattats i enighet av kommunstyrelsens presidium – d.v.s. undertecknad, kommunalrådet Elisabeth Gunnars (fp) och oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (s).

Vi välkomnar Jan-Olof som ny kommundirektör i Österåker från och med 1 oktober 2013!

Trevlig och avkopplande sommar önskar jag dig!

 

Nu är det dags för några veckors ledighet med avkoppling, vila, bad och förhoppningsvis sol. Jag ska i huvudsak ägna mitt fokus på mina barn och bokläsning. Tänk så skönt att under några veckor kunna läsa annat än kommunala handlingar!

Jag vill slå ett slag för kommunens hemsida om du söker aktiviteter på hemmaplan under sommarledigheten. En länk med en sammanställning på aktivitetsförslag finns här. Jag rekommenderar sol och bad på någon av kommunens nyupprustade och fräscha badplatser eller varför inte stärkande promenader på till exempel Hälsans stig? Har man möjlighet att ta sig ut är ju så klart vår vackra skärgård en lisa för själen.

Jag önskar dig en riktigt trevlig, avkopplande och stärkande sommar!

Politiker på Ljusterö

En gång i månaden brukar de ledande företrädarna i majoriteten enligt rullande schema besöka Ljusterö och avhålla möten med boende och näringsliv. Vi kallar det för ”Politiker på Ljusterö”. Det brukar vara välbesökta träffar.

I dag är det min tur. Jag träffar bl.a. representanter för en lokal vägförening och har ett öppet hus på Ljusterö Skärgårdscenter mellan klockan 15-16 dit man kan komma och ställa frågor och inkomma med synpunkter och förslag.

Vår ambition att vara den mest attraktiva skärgårdskommunen och då är det viktigt att tillvarata de tankar, synpunkter och kreativa idéer som finns. Vi vill ha en levande skärgård året runt för boende och turister och välkomnar fler permanentboende och företagare.

Kommunen satsar, som jag tidigare skrivit om, på bredbandsutbyggnad (fiber) och annan viktig infrastruktur för att möjliggöra att fler kan bo i skärgårdsmiljö permanent. Dessa satsningar skapar dessutom goda förutsättningar för företagande på öarna och turistnäringen att ta emot besökare. Muddringen av Åsättra hamn är ju ett exempel på en annan infrastruktursatsning som kommer att ge ett utökat inseglingsdjup – från 1,9 meter idag till 3,5 meter – och därigenom möjliggöra anlöpning av fler båttyper. Bra för besökare och för möjligheten till framtida arbetspendling sjövägen.

2012 – Ett bra år som möjliggör frisk satsning framåt!

2012 t ända

2012 är till ända och det har varit ett givande och lärorikt år på många sätt. Det är ett mycket variationsrikt och spännande arbete jag har som kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun. Visst är det ofta en hög arbetsbelastning och visst kan det vara tuffa tag emellanåt, men det är ändå det bästa och mest intressanta och inspirerande uppdrag jag kan tänka mig att ha! Då vi lägger 2012 bakom oss läggs också ett andra år som kommunalråd till handlingarna för mig och jag ser med tillförsikt fram mot kommande utmaningar 2013!

Österåker har som ett resultat av en klok politik och kompetenta medarbetare i organisationen en ekonomi som är i synnerligen gott skick. Resultatet för 2012 ser ut att landa på 152 miljoner. Soliditeten är historiskt hög. Det gör att kommunen kan satsa friskt framåt. 70 miljoner mer än i tidigare års budget läggs på kvalitetshöjningar i kärnverksamheterna nästa år, främst skolorna, men även områden som t.ex. äldreliv, kultur, miljö och infrastruktur. Dessutom satsas resurser på att försköna och öka attraktionskraften i de centrala delarna med bland annat tillskapandet av Stadspark Åkers Kanal, där ambitionen är att på ett bättre sätt utnyttja den unika Åkers kanal och dess möjligheter.

Kommunalskatten sänks med 25 öre till 18:65, vilket placerar oss på en åttonde plats i länet. I nivå med kommuner som t.ex. Nacka och Lidingö. Det är den största sänkningen i riket i år. När ca hälften av landets kommuner höjer skatten är det ett gott betyg åt vår kommun att vi har råd att kunna gå mot strömmen och sänka. De senaste 10 åren har skatten sänkts med totalt 1:58.

Österåker är en ”ung” kommun med en medelålder på 38 år. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela landet. Vi är en kommun i tillväxt och gränsen 40 000 invånare är passerad under året. Invånarantalet under de kommande åren beräknas öka med i snitt 485 personer per år. Tillväxt och ett ökat skatteunderlag är absolut nödvändigt för att kunna erbjuda högkvalitativ välfärdsverksamhet med en så låg kommunalskatt som möjligt även i framtiden.

Vi har ställt oss och kommer fortsatt ställa oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning. Mot utveckling står stagnation och vår ledstjärna i alliansen är utveckling. Det är i sammanhanget extra glädjande att det högintressanta projektet Kanalstaden äntligen kan komma igång. Sjönära, attraktiva lägenheter med gångavstånd till Åkersberga centrum och kollektivtrafik. Den första etappen rör ca 300 lägenheter och fullt utbyggt kommer Kanalstaden att utgöras av 2500 lägenheter.

Vårt övergripande mål är att bli den mest attraktiva skärgårdskommunen. Om vi inte redan är det…? Det genomförs, emellanåt med hjälp av EU-stöd, stora satsningar på serviceutveckling, bredbandsutbyggnad, upprustning av badstränder och flera andra utvecklingsprojekt i skärgården.

Jag avslutar som jag inledde. Med tillförsikt och glädje ser jag fram mot ytterligare ett år i österåkersbornas tjänst! Jag vill tacka för storartade insatser ute i verksamheterna under det år som gått! Det är alla Ni som gjort vårt ljusa läge möjligt! Jag vill också tacka mina vänner och kollegor i moderaterna och alliansen för ett riktigt gott samarbete!

God jul och ett gott nytt och framgångsrikt 2013!

God jul

Österåker i täten för bredbandsutbyggnad i skärgården!

Tidningen Skärgården uppmärksammar Österåkers kommuns offensiva satsning på bredbandsutbyggnad i skärgården i en artikel idag.

Vi i alliansen är positiva till detta och är glada att Ingmarsö, Brottö och Finnhamn i ett första läge kan ha ett utbyggt nät klart 2014. Nästa steg blir Lagnö och Ljusterö. Det är det kommunala stadsnätsbolaget som med hjälp från Post- och telestyrelsen genomför arbetet.

Vår strävan är att Österåker ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen att bo, leva och arbeta i och då ingår så klart även en bra IT-infrastruktur. Det som vid en första anblick möjligen kan tyckas omständigt och dyrt, vägs enligt vårt förmenande upp av den långsiktiga vinningen med tillförlitlig och snabb internetuppkoppling. Det gynnar befolkningstillväxten och är bra för företagandet på öarna.

Vårt långsiktiga mål är att 90% av de boende i kommunen ska ha tillgång till bredband år 2020.

Nationaldagen 2012

För andra gången var det, numera traditionsenligt, Nationaldagsfirande på Ekbacken. Jag  fick återigen förmånen att hålla Nationaldagstalet vilket följer nedan. Texten lästes inte ordagrant, blev möjlighet för spontanitet :-). Vill du lyssna på talet i sin helhet går det bra via webben radio.osteraker.se eller 103,7 på fredag den 8/6 kl.15-17.

Popskolans elever, Musikhuset och Österåkers Musiksskola fanns på plats tillsammans  med Svenska Lyxorkestern och inte minst Nanne Grönvall som fick publiken att le och svänga med.

_______________________________________________

Välkomna till Ekbacken!

GRATULERAR MED DAGEN!

Måste ju bara säga något så otippat som: VILKET VÄDER VI HAR IDAG!

Det är så vackert med alla svenska flaggor som svajar, Nationaldagen gör mig extra mycket patriot, får rysningar av allt det vackra.
Likt OS invigningar när Sveriges trupp tågar in på arenan med fanan högt…. Fast i vanlig ordning brukar jag bli blödig redan när Danmark kommer in, klarar liksom inte att vänta till bokstaven S…… det är ju så många länder – Det är mäktigt, det är mäktigt med alla svenska flaggor!

Under lång tid var Sverige i stort sett det enda landet utan Nationaldag. Vi är helt enkelt lite ovana att manifestera vår patriotism. Men å andra sidan är det få länder i världen som har så många egna flaggstänger på sina tomter som Sverige.

Nationaldagen är också numera en helgdag. Svenska Flaggans dag var en dag för samling och samförstånd mellanalla svenskar och så upplever jag att det är ännu mer nu som Nationaldag.

Att fira Nationaldagen här på Ekbacken ger förhoppningsvis både en sammanhållning och Nationalkänsla och en Österåkerskänsla som också är grunden för demokratin.

Att vi firar Nationaldagen beror bland annat på att Gustav Vasa den 6 juni för snart 500 år sedan kröntes till Sveriges kung. Tänkte inte tala särskilt mycket historia nu, det gör säkert Sören Norrby från Hembygdsföreningen bättre.

Och att det sedan är en särskild anknytning till Österåker att Gustav Vasa….kanske föddes på Rydboholms slott men säkert är att det var hans barndomshem. Så vi kanske kan hävda, åtminstone för oss själva att Österåker är den egentligtriktiga plasten för Nationaldagen….

Det är något vi som Österåkersbor kan vara stolta över.

Jag är en mycket stolt svensk och jag är också en mycket stolt Österåkersbo. Trots att jag, likt den större delen av alla Österåkersbor, är inflyttad har jag under mina år här kommit att känna en mycket stark hemortskänsla här.

_________________

Österåker har mycket att fira och vara stolta över  – snart når vi 40.000 invånare, vi växer i varsam takt, det byggs i kommunen och planeras för att ta del av den expension som länet står inför med en full SL Buss om dagen med människor som vill flytta hit.

Slussen i Åkers kanal firar 100 år

Vi firar 150 år som kommun

och om man nu tycker att skilsmässan från Vaxholm är något att fira är det 30 år sedan, vem vet de kanske kommer och knackar på vår dörr igen….Då kan vi fira det också.

Vi kan vara stolta över att vi har fler alternativa utövare inom förskola, skolan och omsorgen, det är en mångfald i Österåker där vi som bor här kan välja fritt efter eget önskemål.

Österåker är valfrihetens kommun!

Vi kan vara stolta över den sammanhållning som finns inom våra egna bostadsområden, ansvar och delaktighet för att öka vår egen trygghet. Vi är lite av en ”nybyggarkommun” och då är det särskilt lätt att ansluta sig till nya traditioner, nya vänner och nya sammanslutningar.
Jag är stolt över att Rotary första frukostklubb har tagit ett stort ansvar genom att samordna nattvandring på helgerna. Rotary är den drivande förening som ger trygghet och stabilitet för ungdomarna. Ni som vill nattvandra har alla möjligheter, det är både givande och roligt att få tillfälle att träffa de ungdomar som är ute på stan som i sin tur känner en ökad trygghet att det finns vuxna ute samtidigt.

Vi ökar transparensen, gör det tydligt att man kan påverka få full insyn i det arbete som görs av oss för dig som boende i Österåker.

Det går bra för Österåker, för boende och för företagare. Vi har en stabil ekonomi, likt hela Sverige, där Österåker igen har fått en A-licens för god ekonomi,
Österåkers företagsklimat genomgick en rakethöjning för ett par veckor sedan, fler nystartade företag och en av de lägsta arbetslöshetssiffrorna i landet.

Som sagt, vi har mycket att vara stolta över i Österåker!

____________________________________

Ja,  nu är det ju en tradition att fira Nationaldagen på Ekbacken, andra året nu, eller kanske tredje då kommunen fick stå värd för kungaparets besök 2010, Österåkers kommun,  tillsammans med Hembygdsföreningen har valt att Nationaldagen firas här på anrika och vackra Ekbacken.

Österåkers kommun har, genom Carl Oscar Törnros som kulturstrateg, valt att satsa också på kulturen resten av året. Närmast står evenemang som Wiraspelen, även om man sett Wiraspelen tidigare är det varje år en förändring – till det bättre, det är Musik på varvet – på Ramsmora varv på Ljusterö -med bland annat Salem al Fakir, Titiyo och Augustifamiljen för att nämna några och inte minst Operafestivalen i augusti som startade till minne av Jussi Björling.

Denna dag har nu fått ett särskilt evenemang för oss som Österåkersbor och besökare där både lokala och celebra artister står på scen.

———–

Jag har nu haft förmånen och förtroendet att få vara med och forma Österåker idag och för framtiden och det är det, ojämförbart, roligaste och mest givande uppdrag jag någonsin haft och jag vill återigen tacka för förtroendet.

Nu återstår för mig att tillönska alla en trevlig Nationaldag i skärgårdskommunen Österåker och här på Ekbacken.

Med varm och tacksam hand lämnar jag över till Carl Oscar Törnros som än en gång sytt ihop dagens evenemang –och jag vill tillsammans med er ge en varm applåd som tack för det arbete Carl Oscar  och alla de frivilligafunktionärer har lagt ner för att denna dag ska kunna genomföras.

________________________________________________________________________________

Förutom arrangemanget på Ekbacken fick jag också förmånen att ”Flagga iväg” 70 st veteranbilar från Domarudden. Upplandsrundan genom Motorhistoriska Riksförbundet, går varje år och i år hade de valt Österåker för sin dag. Glädjande eftersom motorintresset i Österåker är stort. Många riktigt tjusiga bilar fanns på plats. HÄR kan du se mer av bilar och arrangemanget.

Stäng meny