Arlanda, Mälarregleringen, Posten, Läraradministrationen.

holiday 2013

Jag vill inleda med att säga god fortsättning! Vi har redan kommit tio dagar in på det nya året 2013.  Jul- och nyårshelgerna har varit trevliga och avkopplande och nu är jag redo för nya tag!

I går skickade jag ett brev till Göran Marby som är generaldirektör för Post- och telestyrelsen, där jag vill få ett möte till stånd. Vi har sett postens service försämras gradvis, framförallt under det senaste året, och nu är det dags att sätta ner foten för att få en förbättrad service för företag och kommuninvånare! Bland annat är det viktigt att som företagare kunna ha tillgång till sin postbox redan från klockan 07:00 på morgonen och att kunna hämta/lämna paket även mitt på dagen för att nämna ett par exempel.

Läs mer här

Jag har ställt mig bakom två debattartiklar i DN. Den ena rör Arlanda och den minskade kapacitet som hotar flygplatsen om ett förbud mot inflygning över Upplands Väsby skulle bli verklighet. Den andra handlar om ett svar på Ingemar Skogö och dennes kritik av det stora flertal kommuner (däribland Österåker) som sagt nej till medfinansiering av slussenprojektets vattendel i dess föreslagna form. Utredningen visar på brister och ger en orimligt hög andel medfinansiering för kommunerna. Staten har historiskt sett svarat för investeringar och underhåll i övergripande infrastruktur, men tenderar allt oftare att lägga över mer och mer på kommunerna.

Partivännerna Tomas Tobé och Maria Stockhaus utfäster idag på Aftonbladet debatt ett nyårslöfte att verka för en minskning av administrationen för lärarna så att mer tid till eleverna frigörs. Lärarna måste få vara lärare och inte administratörer! Det ställer jag mig så klart bakom och utfäster ett lokalt nyårslöfte i samma anda; att driva frågan om minskat administrativt arbete för lärarna i Österåkers kommun!

Intervju i dagens DN

DN publicerar idag sin intervju av mig med anledning av att vi är den kommun som sänkt skatten mest sedan 2003. Under åren 1999-2002 höjdes kommunalskatten i kommunen kraftigt och vartefter som ekonomin blivit bättre, bl.a. tack vare gott moderat ledarskap, har den sänkts i omgångar. Med förslaget om ytterligare 25 öres sänkning för 2013 landar vi på 18:65. I nivå med Nacka och Lidingö.

Oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand insinuerar att den goda ekonomin som möjliggör bl.a. skattesänkningar skulle ha skett till priset av massuppsägningar i kommunen. Det är nonsens på ren svenska! Verksamheter har övergått till alternativ regi, dvs fler startar välfärdsrelaterade företag, fler företag inom Äldreliv. I Österåker har vi inom äldreomsorgen valt att införa LOV- Lagen om valfrihet, våra kommuninvånare har en möjlighet att välja utförare av tjänster inom äldreomsorgen. samtidigt är det också färre barn i skolan, ty likt resten av landet är barnkullarna mindre.

Samtidigt som skatten gradvis sänkts har vi satsat på kvalitetshöjningar! Skattesänkningarna har INTE varit på bekostnad av kvaliteten! Ett exempel: Sedan 2003 har skolpengen i Österåkers grundskola ökat med 53%. Samtidigt som skatten sänkts med 158 öre! Detta är fakta som oppositionen säkert uppfattar som obekväma då det visar på att majoriteten sköter sitt fögderi, men hur som helst vore det klädsamt om man inte försöker dribbla bort fakta.

Skatteunderlaget är dessutom mycket gott och vi har bland den lägsta arbetslösheten i riket… Och i åldrarna 18-25 har arbetslösheten sjunkit och ligger också bland de lägsta i riket. Vår ambition är tillväxt och att kommunen ska växa för att fler skattebetalare ska flytta till Österåker. Detta för att kunna hålla en hög kvalitet i välfärdsverksamheterna även framgent, till ett så lågt skattetryck som möjligt. Detta motsätter sig oppositionen konsekvent.

Hennes kommentar om Biblioteket – näe…. Vi har mer än ett bibliotek; Ljusterö, Ingmarsö OCH centrumbiblioteket. Det finns inga planer idag på att konkurrensutsätta dessa eller ens något av dem. Min tolkning av oppositionsrådets citat är att man helt enkelt inte har full koll.

Österåker uppvisar en historiskt god ekonomi. Överskott på 160 Mkr, för första gången sedan 1998 har vi en soliditet över noll, prognosen visar på +2,4% inkl. pensionsåtagandet, exkl pensionsåtagandet är soliditeten +74%. Österåker har inga lån och kan finansiera investeringar helt med årets resultat och avskrivningar.

Målmedvetet och strategiskt politiskt arbete sedan 2003 har gjort detta möjligt. Österåkers invånare bor i en trygg kommun, en kommun med god ekonomisk hushållning. Vi säkrar framtidens utmaningar inom välfärden genom låg kommunalskatt och ekonomi i balans för nuvarande och kommande generationer.

Österåkers kommun – en attraktiv arbetsgivare!

Mina tidigare arbetsgivare har lyckats – då kan också Österåker!

Vad gör det attraktivt att arbeta i Österåkers kommun jämfört med andra kommuners verksamheter? Såväl i våra kärnverksamheter som förskola, skola, omsorg och vård som i våra administrativa förvaltningar?  Ja en del ledare talar först om kunden och därefter arbetstagarna. Jag vill nog med bestämdhet hävda att de båda är på delad förstaplats men av olika anledningar (uppenbart).

För mig som vill sätta ”Österåker på karta” där varumärket ”Österåker” känns bra i tanke och handling, handlar det om att se till att bli en attraktiv arbetsgivare. Varför så viktigt kan man fråga sig… om man vill… Ja förutom att det är bra att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi är en kommun som av flera skäl kommer närmare storstaden genom förbättrade kommunikationer och en större inflyttning till kommunen med nya bostadsområden och fortfarande tillräckligt nära storstaden. Våra kommuninvånare ska kunna ställa samma höga krav på oss som leverantör av tjänster till våra skattebetalare, företag på orten och besökare som man gör på andra företag.

Kompetenser kommer det vara svårt att rekrytera och vi behöver bli så attraktiv så att man faktiskt söker sig till Österåker. Det finns naturligtvis olika vägar att bli attraktiv för befintliga och nya arbetstagare. Man kan ju höja lönen om man tror att det är alena rådande, eller förbättra arbetstiderna eller se till att man kan utvecklas på sin arbetsplats. Fundera på hur lönsamt det är att ha en stor andel konsulter. En del behövs absolut men storleksförhållandena kanske ska vara annorlunda. Var går då gränsen till att använda skattemedlen så effektivt som möjligt? Trenden går dock till vår, kommunens, fördel då det på arbetsmarkanden i stort blivit mindre lojala medarbetare men där offentlig sektor går mot den strömmen. Känns ju bra att våra vägar nu öppnas upp för att göra det ännu bättre.  

Allt detta kommer vår nya kommundirektör, Karin Proos, att titta på på vårt uppdrag. 

Det kändes då mycket tråkigt att det på en av våra förvaltningar ryktades att jag ska ha sagt: ”Passar det inte så är det ju bara att byta arbetsgivare”.
Nu sa jag naturligtvis inte så utan mina ord var: En kommun är en politiskt styrd organisation, det är på politikernas uppdrag man arbetar, om vi är tydliga med VAD vi vill uppnå är jag säker på att man som arbetstagare vill göra ett bra jobb. Om vi däremot inte är tydliga med mål och visioner är man kanske mer benägen att skapa sig en egen agenda för att klara av sitt jobb. Men är det så att man har svårt (då menar jag mycket svårt) med de politiska prioriteringarna kan man, 1 göra sitt val vart fjärde år eller 2 att faktiskt lämna. SÅ sa jag.

Av ovan nämnda text hoppas jag att jag är tydlig med vad jag vill med det arbetsgivaransvar jag har och att det inte råder någon tvekan om att vi vill att Österåker ska bli en attraktiv arbetsgivare, för Österåkers bästa. Klart att vi kan!

 

Skattebörda eller skattelättnad

Vilket av orden i rubriken känns bäst? Vad vill du ha?

http://mobil.dn.se/rss.jsp?rssid=9106781&item=http%3a%2f%2fwww.dn.se%2fsthlm%2fsa-vill-s-och-m-forandra-skatten-i-din-kommun-1.1066703%3frm%3dmobile&cid=-1

DN har utfört en enkätundersökning blabd kommunerna i Stockholms län och hur de två största partierna ställer sig till ökad skattebörda eller att lätta på skattetrycket.
Endast i fyra av de 26 tillfrågade och möjliga kommunerna har man skilda åsikter mellan Moderaterna och Socialdemokraterna däribland finner vi Österåker. Här kommer valet till kommunfullmäktige handla om höjd skatt med dryga 1,50 öre (efter att ha beräknat s budgetförslag till 2010) eller en fortsatt försiktig men målmedveten lättnad för våra kommuninvånare.
Utöver en fortsatt skattelättnad ska vi också ha kvalitet i våra verksamheter. Det är en förutsättning. Medlemmar i österåkersmoderaterna kommer att få möjlighet att säga sin mening och vilja inför den kommande valrörelsens handlingsprogram.

Turkiet på första plats

Igen blir Turkiet aktuellt i min blogg och nu handlar det SOL och VÄRME. DN skriver att Turkiet har hamnat på första plats när svenska bokar sin sommarsemester och för första gången hamnar Spanien efter. För mig är det med lite nostalgi som jag tänker på sommar och Turkiet och de två år jag arbeta där. Första året för Vingresor och andra hos en lokal resebyrå i Kemer, Antalya. Det är ett par år sedan men likaväl är minnena fyllda med glädje och värme.

Nu reser svenskar mer än tidigare och genom jobbskatteavdraget har det också blivit möjligt  för oss att själva välja vad vi vill spendera våra egna pengar på. Och just nu verkar merparten vilja spendera sina pengar på resor till just Turkiet. Det är ett bra val. Jag trivdes mycket bra under mina två vårt där. Ett land där jag direkt kände mig varmt välkommen och en gästfrihet som jag inte upplevt någon annan stans dit jag kommit under mina reseledarår. Så grattis till Turkiet och grattis till er som valt att resa till Turkiet.

Stäng meny