Arlanda, Mälarregleringen, Posten, Läraradministrationen.

holiday 2013

Jag vill inleda med att säga god fortsättning! Vi har redan kommit tio dagar in på det nya året 2013.  Jul- och nyårshelgerna har varit trevliga och avkopplande och nu är jag redo för nya tag!

I går skickade jag ett brev till Göran Marby som är generaldirektör för Post- och telestyrelsen, där jag vill få ett möte till stånd. Vi har sett postens service försämras gradvis, framförallt under det senaste året, och nu är det dags att sätta ner foten för att få en förbättrad service för företag och kommuninvånare! Bland annat är det viktigt att som företagare kunna ha tillgång till sin postbox redan från klockan 07:00 på morgonen och att kunna hämta/lämna paket även mitt på dagen för att nämna ett par exempel.

Läs mer här

Jag har ställt mig bakom två debattartiklar i DN. Den ena rör Arlanda och den minskade kapacitet som hotar flygplatsen om ett förbud mot inflygning över Upplands Väsby skulle bli verklighet. Den andra handlar om ett svar på Ingemar Skogö och dennes kritik av det stora flertal kommuner (däribland Österåker) som sagt nej till medfinansiering av slussenprojektets vattendel i dess föreslagna form. Utredningen visar på brister och ger en orimligt hög andel medfinansiering för kommunerna. Staten har historiskt sett svarat för investeringar och underhåll i övergripande infrastruktur, men tenderar allt oftare att lägga över mer och mer på kommunerna.

Partivännerna Tomas Tobé och Maria Stockhaus utfäster idag på Aftonbladet debatt ett nyårslöfte att verka för en minskning av administrationen för lärarna så att mer tid till eleverna frigörs. Lärarna måste få vara lärare och inte administratörer! Det ställer jag mig så klart bakom och utfäster ett lokalt nyårslöfte i samma anda; att driva frågan om minskat administrativt arbete för lärarna i Österåkers kommun!

En kväll i verkligheten

En fredagskväll nyligen fick jag möjligheten att åka tillsammans med kommunens alkohol-handläggare och polisen för en så kallad krogkontroll. Vid 9-tiden på kvällen satte vi oss i en polisbil i Åkersbergaför att besöka krogar och nattklubbar i centrala Åkersberga, för att vara tillbaka hemma vid 03:00.

Det var en nyttig erfarenhet att få se hur polisen arbetar en fredagskväll och jag fick även större förståelse för hur arbetet med alkoholhandläggning går till.  En krogillsyn innebär att alkohol-handläggaren kontrollerar att krogarna bland annat håller ett varierat matutbud, att kassorna stämmer, att ansvarig finns på plats och polisen kontrollerar ålder, nykterhetsgrad (låter märkligt) och om det finns så många väktare som det ska vara. Det var roligt att se vilken god kontakt vår handläggare hade med krögarna och samarbetet med polisen var också ovärderligt.

Precis som jag regelbundet besöker andra verksamheter så är den offentliga miljön kvällstid lika viktig att förstå sig på om man som jag med relativt små barn och ett jobb med mycket kvällsarbete inte direkt är ute på kvällarna/nätterna. Jag har varit ute och nattvandrat tillsammans med Rotary och andra vuxna men då har det varit för att finnas tillhands för de yngre ungdomarna. Nu fick jag alltså chansen att vara ute med våra  tjänstemän och polisen och ser vilken trygghet de ger att de visar sig ute bland folk som är ute och roar sig. Det ger en ökad trygghet för oss österåkersbor.

Tackar både polisen och vår tjänsteman för studiebesöket!

Sommartider

Lördag och sommarvigslarna är mer populära än någonsin. Bara idag har jag två och senare i kväll ska jag få nöjet att (äntligen) invigningstala på årets uppsättning av Wiraspelen i Wira Bruk. Handlingen innehåller också en eller två eller försök till vigslar (utan att avslöja för mycket) För 27:e året spelas Wiraspelen på Isaksäng och varje föreställning kan visas för ca 1000 personer. Se wiraspelen 

Som sagt juni och juli innehåller inte bara en mängd arbete som ska vara klara innan sommaren och ledigheterna startar utan också alla desa vigslar. en enorm förmån att få vara med vid dessa tillfällen då kärleken spirar som mest. Förutom att det är en ära är det rätt smittande också 😉

Man skulle kunna tro…

att det i den kommunala förvaltningsvärlden blir lite lugnare efter midsommar. Riksdagen har sommarstängt men det har inte kommuner. För egen del har jag fyllt kalendern även efter midsommar. Det är full aktivitet i såväl verksamheter som i den administrativa förvaltningarna. På bygglovssidan är det allt annat än lugnt. Det är nu, när man är ledig, man börjar fundera på att bygga om eller till i sitt hus eller fritidshus. Då söker man bygglov.

Österåkers tjäntemän arbetar för högtryck just nu och i tillägg har vi den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj. I kommunfullmäktige den 20 juni antogs också den nya plan- och bygglovstaxan. Den nya taxan är lite högre än tidigare då kommunens ansvar haar kat genom den nya lagen. Fördyringen innebär att vi ska få täckning för de kostander vi har i samband med ett bygglov. Visst hade vi kunna bestämma oss för att inte höja taxan, dvs låta alla invånare betala för en annans villabyggnation, dvs subventionera bygget men vi valde i fullmäktige att ta betalt för vad det faktiskt kostar.

Österåker ökar med ca 30 000 personer under sommarmånaderna genom alla fritidsboende. Helt fantastiskt att så många, nästan dubbelt så många som bor permanent här, väljer skärgårdskommunen Österåker för sitt fritidsboende. Många, dock inte alla, men många väljer dessutom att bo i sitt fritidsboende 11 månader per år och den 12:e i den kommun där de är skrivna. Hur vet vi det? Enkelt, de använder sig av det nödvändiga nämligen sophämtning. Denna nästan fördubbling av invånare under sommarmånaderna ställer krav på oss som kommun att hantera inte minst infrastrukturen, dvs vägar och kommunikationer. Tack vare alla dessa, ja sk, nya invånare kan Österåker också stå värd för många evenemang under sommaren. Nu närmast är det Wiraspelen på Isacs äng på Wira Bruk, Roslagskulla. En utomhusteater som trots att man sett den tidigare är väl värt att återbesöka. Livat på Hagbykullen är också en utomhusteater som spelas av barn och vuxna vid Hagbystugorna vid Österåkers Golfklubb. Utöver dessa två uppsättnignar finns Operafestivalen på Ljusterö och i år till minne av Jussi Björlings 100 års dag. Redan nu på torsdag kommer bygdegårdsföreningen att döpa om sin stora sal till Jussi Björlings salen, mer HÄR och den omåttligt populära Operafestivalen som går av stapeln 18-21 augusti.

För samtliga aktiviteter i Österåker och omnejd se HÄR.

 

I övrigt kommer sommaren innehålla förberedelser för egen del, dels för budgeten 2012, min första, och dels för att välkomna vår nya kommundirektör, Karin Proos.  Budgeten har vi på fullmäktige den 20 juni redan tagit ramar och de större direktiven. Vi satsar som pressmeddelandet säger 912 miljoner kronor på förskola, skola och kulturen. Vi gör redan nu också en satsning på att öka lönen för duktiga medarbetare. Vi söker hela tiden vägar för att finna rätt väg till att bli en sk god arbetsgivare, eller vad gör att man söker jobb i Österåkers kommun, hur blir vi attraktiva för nyexaminerade från KTH eller andra högskolor, hur kan vi mäta oss i konkurrensen bland alla andra Stockholms länskommuner. Jag tror att den frågan kommer bli ännu mer viktig framöver än vi trott. Här behöver vi tillsammans tänka till, inte bara nuvarande arbetstagare utan också rådfråga eleverna på gymnasiet vilka vägval de tror sig kan komma ta. Ett mycket intressant område där jag tror mig ha en hel del att bidra med.

Åter till budgeten vi väljer att satsa på att öka föreningsstödet i Österåker och det innebär att våra ideella (oftast) idrottsföreningar eller kulturföreningar kommer kunna se framför sig ett ökat stöd för att kunna verka i Österåkers kommun. Möjligheten att utöva sina fritidsaktivitet i  Österåker är viktigt för välbefinnandet och inte minst hälsan (även m det inte är just idrott).

Vi har lyssnat på vad man sagt som aktiv inom föreningslivet och väljer som sagt att vara med och bidra till det som möjligen kan vara förebyggande insatser på fler plan.

 

Budget dialogerna inom alliansen kommer att fortsätta under sensommaren och tidig höst för fler satsningar.

Prognoserna ser bra ut för 2012, -13 och -14 men trenden är neråtgående, rejält neråtgående. Det innebär att vi måste vara försiktiga att dra på oss alltför stora driftskostnader. För 2012 har vi också i ramarna beslutat oss för att låta utdebiteringen vara oförändrad dvs skattesatsen är densamma som för 2011; 18,90 kr.

Återkommer inom kort för att beskriva hur vi ser på kostandsutvecklingen i Österåker.

 

S´å för tillfället avslutar jag.

 

 

 

 

 

 

Gott och blandat….

I dag ska jag få den stora äran och det stora nöjet att få ta första spadtaget för det nya handlesområdet på det som i allmänhet kallas för Pilstugetomten. Pilstugetomten ligger mittemot EM vid Svinningerondellen. Det är ett ypperligt läge för handel. HÄR finns hela beskrivningen och vilken typ av handel som kommer att etableras.
Detaljplanen antogs i mars 2010 och vann laga kraft efter att ha varit en tur till regeringsrätten, i april 2011. Nu är vi och Sjaelsö glad för att första spadtaget kan tas och de beröknar att kunna inviga alla butiker till julhandeln 2012. Österåker och Åkersberga håller nu på att ta form och utvecklas till både skärgårdskommun och stad. Stad kanske man kan fråga sig, jo då tänker jag närmast på Kanalstaden där vi planerar kunna ta första spadtaget under hösten. Kanalstaden blir något unikt där Österåker får sjönära boende av hög standard. Det kommer naturligtvis ta lång tid innan hela Kanalstaden rä färdigbygg mdn etapp 1, sk Östra Kanalstaden, ser vi fram emot att Österåker växer.  Det är inte bara där Österåker byggs ut, hela Täljöviken planeras för bebyggelse.

I dag ska jag också ha möte med Österåkers nya kommundirektör, Karin Proos, som börjar den 15 augusti. Karin kommer närmast från Uppsala Stad och det är roligt att få välkomna henne till oss. Karin är, som jag ser det en driven person med höga kvalitetsmål och har vid flera tillfällen blivit utsedd till både årets chef och årets ledare. Det ska blir mycket rolgit att tillsammans med Karin få utveckla Österåker till den mest attraktia skärgårdskommunen som vår vision säger.
Vi kommer under dagarna två att tala kommun, strategier och lägga upp planer för hösten som kommer mycket snabbare än man tror.

Efter det kommer jag att försöka vara lite ledig i midsommar och som vanligt fira midsommar med en mängd vänner och grannar på Norrö.

Glad Midsommar!

Sista ruschen inför sommaren

Idag har vi både haft AU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och kommer under dagen även avklara KS (kommunstyrelse) samt KF (kommunfullmäktige). Ordning för dessa möten räknas i s k tåg. I början av året räknar man tåg 1 och sedan fortsätter de under året. Eftersom tågen går in i varandra så är det väldigt praktiskt att ha dessa numreringar så man vet i vilken turordning vilket möte ska hållas.
Först hålls AU sen KS och sist KF, däremellan sker förberedande möten av olika förslag med olika lång intervaller emellan. Idag hålls AU inför KS i augusti samt ett extra KS inför KF ikväll.

På AU idag fattade vi beslut om att se över trafikanordningen för skolor och förskolor vid Tråsättraskolan och Bergsättraskolan, där har många föräldrar hört av sig ang trafiksituationen utanför skolorna med anledning av den nya Bergsättraskolan som invigdes i augusti 2010. Uppdraget var att se över förutsättningar för förbättringar/förändringar av befintliga vägabslutningar.

Vi har även givit uppdrag att utreda en pengfinansierad biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet (som de har infört i Nacka och Upplands Väsby). Det innebär att biblioteket och fritidsgårdarna får betalt efter antal besökare bland annat. Detta för att öka valfriheten och inte minst tillgängligheten för våra kommuninvånare.

Idag har också givit uppdrag att utreda Aspergerverksamheten. Är det så att fler barn diagnostiseras med bland annat Asperger ska vi se över möjligheterna att starta ytterligare klasser om det finns behov.

På vårt extra kommunstyrelsesammanträde tog vi beslut om en ny nämndsorganisation då vår tidigare ambition och beslut om att ingå i södra roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd, (SRMH) uteblivit. Till en början var tanken med SRMH att det skulle vara en stor nämnd rör hela södra roslagen dör Vaxholm, Täby Vallentuna, Norrtälje och vi skulle ingå. Det skulle bli stora samordningsvinster och en möjlighet till ökad kompetensförsörjning av personal. I dagläget ingår endast Täby och Vaxholm i SRMH och bland annat av den anledningen beslutade vi nu att inte ingå i denna gemensamma nämnd. Samtidigt som vi nu tagit detta beslut återinrättar vi miljö- och hälsoskyddsnämnd i Österåker samt att ta tillbaka plan- och exploateringsärenden till kommunstyrelsen och vilket resulterar i att också byggnadsnämnden återuppstår. Detta togs i politisk enighet, utan diskussioner, på kommunstyrelsen den 20 juni.

Nu befinner jag mig på kommunfullmäktige och avslutar här för att återkomma inom kort.

Vänort, möten och studiebesök

Gårdagen började med en rapportering av de aktiviteter och ansvar som kommunen har haft sedan skjutningen i lördags. Ordförande i socialnämnden Helena Jungenstam redogjorde för vad förvaltningen, dvs kommunen, har genomfört för att finnas till hands för ungdomar som både var på plats och som kan ha behov av att tala med varandra och andra vuxna. Fritidsgårdarna har varit öppna till midnatt, kyrkan har öppnat för de som velat samtala och så också Österåkers Gymnasium. Nu var det inte särskilt många som kom men möjligheten fanns i alla fall.

Därefter stod vi värdar för ett besök från staden Loviisa i Finland som nyligen genomfört en sammanslagning av 4 kommuner till en där en av de 4 var vänort till Österåker. Nu kom det en delegation till oss för att se om Österåker kunde vara av intresse för dem och vi fick en presentation av Loviisa stad och deras stadsordförande. Många likheter och speciellt roligt och lärorikt att höra hur de arbetar med sina skolor som allt som ofta hamnar högt på de internationella rankinglistona om goda resultat. Staden Loviisa är tvåspråkig och är av naturliga skäl intresserade av just en ort i Sverige för att kunna upprätthålla svenskan och då passar Österåker dem bra då vi är ett så kallat finskt förvaltningsområde. Det innebär att man ska kunna få all information både på svenska och finska från kommunen. Ett mycket trevligt och intressant besök.

Innan det besöket var slut smet jag iväg för att tala om investeringsbudget som tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltnignen för 10 år framöver. För första gången har detta gjorts. Märkligt egentligen att det itne gjorts tidigare, så gör man ju i sitt eget hem och hushållsekonomi, om fem år ska vi måla huset, om tio år måste vi lägga om taket, byta värmepanna, kyl, frys osv… Nåja glädjande är detta nu gjort och vi finner att en del är eftersatt och vi behöver rusta upp och fräscha till en hel del vilket innebär en stor del av vår ekonomi.

Sedan var det dags för alliansens vårmiddag. En mycket trevlig tillställning även denna gång. Det är alltid bra och trevligt att umgås över partigränserna och på så vis också få en person bakom politikern. Och därefter var det dags för kvällens sista aktivitet. Med andan i halsen kom jag att följa med vår alkoholhandläggare och polisen på krogtillsyn. Så intressant och nyttigt. Roligt att se vilken bra dialog krögare och handläggare har och polisens arbete som alltid uppskattas och är nödvändigt.

Vi talade om skjutningen naturligtvis och jag frågade om de trodde att det var realististkt att tro att vi kan ha en kommunen där det är mycket besvärligt (understatement) att vara kriminell. Vi var rörande överens om att det är angeläget (minst sagt) att stäva mot det målet.
Det första vi gör, två kommunalråd och ett oppositionsråd är att skicka en skrivelse till distriktspolsimästaren med det starka önskemålet för att inte säga kravet att det blir fler poliser i Roslagen.

Kommer alldelse nyss från den manifestation mot våldet som arrangerades på torget med anledning av skjutningen förra lördagen. Det var en mycket väl arrangerad manifestation där initiativtagaren talade, det spelades musik och även en präst från församlingen talade. Ca 300 personer kom till torget för att visa att vi tar avstånd mot våldet.

Veckan som kommer är fylld av möten och möten och alla är en utmaning och lärorika. Återkommer inom kort med vilka beslut som fattas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på måndag. Följ mig även på twitter (michaelafletche) för kortare och dagliga uppdateringar.

Trevlig helg.

Summerar och reflekterar

Har äntligen funnit ro och inte minst tiden att faktiskt summera och reflektera över det snart tillryggalagda första halvår.

Stay tuned – inom kort kommer mina reflektioner över min första tid och tankar för framtiden.

Valrörelsen har startat!

Jag gillar valrörelse! Det är en speciell känsla med att allt sker nu och allt ska också ske direkt. Det är snabba ryck och alltid roligt att träffa väljare. Som listetta för moderaterna i Österåker kommer jag att arbeta hårt och mycket för moderaterna i Österåker, moderaterna i landstinget och moderaterna på riks. Första namnen från Österåker på de olika valsedlarna är jag själv i kommunen, Jan Olov Sundström i landstinget och Eliza Roszkowska Öberg till riksdagen.
Vi som kandiderar och finns med på olika valsedlar har inte bara viljan men också skrivit under att vi ska arbeta för moderat valseger och det kan handla om allt från att fixa kaffe till att tala i radio till att knackadörr och framförallt att det sker på det sätt man själv är bekväm.

Skolan viktigast!
Inte bara för att jag är småbarnsförälder själv utan också för att jag anser att skolan är en av våra viktigaste verksamheter.  Det är en sk hygienfaktor. Vi har bra, mycket bra verksamheter i Österåker och naturligtvis kan allt bli bättre. Ibland har vi dock emot oss ett oförtjänt dåligt rykte. Skolorna presterar väl. Se bild nedan utvecklingen sedan 1998.
Jag kommer att arbeta för att vi ska känna stolthet för våra verksamheter som förskola, skola och omsorgen. Alltid med individens bästa för ögonen. Jag ska arbeta för att kommunen utvecklas till den potential som Ösateråker har med natur och skärgård som skall fortsätta att göras tillgänglig, där kommunal service håller jämna steg med utvecklingen och alltid med ansvar för ekonomin.

Just nu pågår arbetet inom moderaterna att ta fram ett handlingsprogram för kommande mandatperiod 2010-2014 och inriktning för framtiden. Vi vill vara tydliga med vad vi lovar och vad vi vill genomföra för att förbättra och förenklar för Dig som kommuninvånare och väljare.

Vår trygghet
Att känna sig trygg i sitt område eller när man går hem från stationen efter mörkrets inbrott är en mycket viktig del för att vi ska trivas och utvecklas och sinte minst för stoltheten för kommunen i stort. Vi ska fortsätta på den inslagna banan där tryggheten står i fokus. Med bättre belysning, säkrare promenadstråk och cykelvägar där träd planteras istället för buskar som skymmer sikten coh inte minst med fler poliser i tjänst. Alliansen i regeringen har hittills tillsatt  fler poliser än de som förr hade regeringsmaketen gjorde på många år. Vi får naturligtvis i Österåker del av den kakan.

Samhälsutvecklingen, miljö och idrottsförenignear behöver inte ta ut varandra. Jag återkommer med mina tankar kring detta.

Att det ska vara så svårt!?

Är glaset halvfullt eller halvtomt? Det handlar om inställning. Det är klart mycket enklare att möta och arbeta med människor som ser glaset-som-halvfullt-attityden än den andra gruppen. Nu vill Stockholms stad engagera sina egna kommunanställda att delta och arbeta under LOVE 2010 festivalen inför kronprinsessbrölloppet. Vad är fel med det? Inget i min mening. Troligen är det så att man fått tillräckligt med frågor om man som kommunanaställd kan vara med och hjälpa till på ett eller annat sätt under festivalen. Att man som ansvig för festivalen då erbjuder sina anställda att vara med OM enhetschefen anser att de kan undvaras under festivalen eller om de behövs inom den egna verksamheten. Jag kan inte tänka mig att det är på något annat sätt.
Till Anna Klynning som är kommunikationschef på kultur och fritidsförvaltningen säger jag bara GO! De finns troligen en hel drös med människor som vill vara med frivilligt under festivalen. Det vet jag eftersom jag då det begav sig var ansvarig för de frivilliga under Vattenfestivalen och nu ansvarig för det kungabesök Österåkers kommun får i maj 2010. De finns! Jag lovar! Så misströsta inte för att någon i gruppen Glaset-är-halvtomt väljer att misstolka och för att tidnignen väljer att publicera. Nyhet? Knappast.
Lycka till under LOVE 2010!! Och jag ska med glädje besöka festivalen.

Stäng meny