Pensionär?

Är du pensionär, och hoppas du /räknar du med att bli pensionär. Ja jag räknar i alla fall med att bli så gammal att jag får pension. Med Moderaterna och Alliansens politik blir det sänkt skatt även för pensionärer. I första hand främst för kvinnor med de allra lägsta pesnionerna. Det rör sig om en skattelättnad om ca 1.200–1.400 kronor per år beroende på vilken kommunalskatt man har. Alltså är det viktigt för pensionärer var man bor eller om du vill, vilken majorietet som styr i kommunen. SCB har säkert undersökningar om var det är bäst att bo som pensionär och var man få den bästa möjliga kvalitén för sina skattepengar. Österåker står sig bra i de Öppna jämförelser som SKL redovisar varje år.
DN skriver om Alliansens vårpropositioon som kommer innehålla den ovan nämnda skattesänkningen för pensionärer och fortsatt kommer jobbskatteavdraget gälle eftersom enkel matematik säger att ju fler som arbetar desto mer kommer in i statskassan.
Också med tanke på hur demografin i Svergie ser ut framöver. Vi blir fler och fler äldre, och fler som ska få pension, fler som kan behöva hjälp. En god vän formulerade sig så här: ”Antigen föds man med ett funktionshinder eller så har man turen att leva så länge att man får ett funktionshinder, i båda fallen ska man fåp den hjälp man behöver”.  Håller helt med och hur den hjälpen finansieras vet inte jag annta än att jag tror att de 30- och 40-talister som nu går i pension inte kommer att nöja sig med vad som erbjuds idag. De vill ha mer och de vill ha annat och framförallt de vill kunna välja!
Ser fram emot en lycklig pension om många år.

Nu sicker jag ut näsan….inte tungan!

Denna vecka har det kommit in fyra insändare och en krönika där jag på något vis är inblandad i alla dessa fem.
Den första handlar om tillåtelse att drogtesta barn under 15 år efter beslut från åklagare. Den skrev jag tillsammans med ordförande i socialnämnden Helena Jungenstam läs mer HÄR. Sedan svarar en milöpartist på en av mig tidigare insänd insändare om jobbskatteavdraget. Konstigt,  jag har för mig att den personen tidigare varit lärare… i vår kommun. Det torde då vara uppenbart för honom att jobbskatteavdraget som särskilt riktar sig till låg- och medelinkomsttagare också visat på att man får behålla mer av sin lön. Kära kära…. Du… högre lön med skattetrycket 2005 gav inte mer mjölk på bordet men det gör lägre skattetryck. Alliansen och modertaerna vill att det ska löna sig att arbeta och vår inställning är till skillnad från vänsterpartierna att den lön du tjänar tillhör dig och därefter ska vi alla bidra till de som själva inte kan, av olika anledningar, försörja sig.

De två övriga insändarna handlar om svar på den insändare våra partiledare i alliansen skrev om att ta ansvar för ekonomin (se nedan) . Det märkliga är att dessa två herrar inte ser vad andra ser. Det är skillnad på balans- och resulaträkning! I resultaträkningen visas resulatet för kommunen.  Reversen man talar om visar sig i balansräkningen. Det positiva resultatet för kommunen handlar om att kostnadsutvecklingen minskat rejält under 2009 med politisk ledning och inte minst våra förvaltnignar som bidragit till att Österåkers kommun visar svarta siffror i resulatet, trots minskade skatteintäkter. Jag säger bara.. kan det vara så att dessa två herrar har rätt och alla andra fel?

Tråkigt är också att se att en fd moderat, som också skrivit på en försäkran att om man väljer att lämna partiet ska man också lämna de uppdrag man fått genom partiet. Det är inte så att den fd moderaten blev personvald i varken kommunfullmäktige (59 st personvalskryss inte talande för de dryga 7700 moderata väljarna i Österåker) eller kommunstyrelsen. Men han väljer trots det att sitta kvar likt en trotsig tonåring med förvändningen att fritt kunna debattera. Verkar som om (jag säger inte att det är så) herrn i fråga resonerar att om inte alla tycker som han är alla andra idioter och då gäller inte demokratin…

Bara kvinnor!

I veckans Kanalen skriver Christer Ottosson en krönika om att han med stor säkerhet kan tala om att det kommer att handla om kvinnokamp. Ja faktum är att det är kvinnor som toppar Österåkers tre största partiernas valsedlar till valet i september. Och för moderaterna handlar  det om fyra kvinnor som toppar vår lista! Det är fyra drivna kvinnor som har kommuninvånarnas bästa för ögonen. Vi arbetar alla både ideelt och inom ramen för de uppdrag vi har för att det ska bli så bra som bara är möjligt för Österåker!
Hittills har Österåkersmoderaterna levererat vad vi lovat, utom skattesäkningen på 50 öre under mandatperioden. På grund av den globala finansiella krisen har Österåker precis som alla andra kommuner i Sverige, alla andra länder i Eurorpa blivit varse en kris som kan likans vid krisen på 30-talet. Sverige såtr dock väl rustade, till och med bättre rustade än övriga länder i Europa.
Österåker har också trots lågkonjukturåret lyckats uppnå en ekonomi i balans där vi når det budgeterade överskottet om 25,3 mkr vilket krävs av oss enligt kommunallagen om sk god ekonomiskhushållning.
Inom kort kommer tidningen Österåkersmoderaten där det ytterligare framgår vad moderaterna i Österåker vill förmedla och söka förnyat förtroende hos väljarna. Vi berättar om de fyra kvinnorna som toppar, vårt ansvar för ekonomin och presneterar våra tre kandidater till riksdagen.

I brist på annat?

SSU och dess ordförande har nu ansökt om att registera namnet Alliansen och menar att Alliansen ska få köpa tillbaka namnet för dyra pengar som sedan ska gå till välgörande ändamål, skriver SvD.  Suck och stön! Har man inget bättre för sig inom SSU? Precis som Pär Henriksson säger tänker inte moderaterna ägna sig åt att försåka få regoisterar Miljöpartiet de gröna eller Vänsterpartiet som inte heller är varumärkesskyddade.

Nä ägna er åt att formuelra ER politik tillsammans med V och MP så kanske det blir tydligt för väljarna vilka alternativ som finns (varesig de är varumärkesskyddade eller ej).

Retorik och överord = Oppo(s)itionen

Den senaste tiden har oppositionen (med andra ord (S) i Österåker) tagit till överord och överdrifter som jag tidigare skrivit om HÄR då delar av oppositionen utbrister; Det är äckligt! när vi meddelar att kommunens bokslut följer balanskravet enligt kommunallagen om en marginal på minst 2%.
Man väljer som vanligt en retorik där överdrifter och överord är ett mycket vanligt inslag och på gränsen till vad som är sanning och ibland passaeras den gränsen med marginal för vad som är OK. Att efter vårt senaste fullmäktige i sin motion skriva osnaningar. Tyvärr är riksen stor att det är en sanning för människor som kan läsa.  Det tråiga är att jag upplever att det mer blir en regel än undantag av denna vara av osanningar och vilseledande retorik. Vad det beror på kan ingen annan än de själva svara på. Jag tror dock att det beror på det stundande valet och att man har en ny listetta som verkar tro att det är en gångbar väg. Men vad ska väljarana säga när man upptäcker att de far med osanningar och bristande fakta?
Den 22 mars är det dags igen för den årliga allmänpolitiska debatten i Österåkers fullmäktige. Temat är; ”Om vi hade egen majoriotet då skulle vi…….”
Det ska bli intressant att höra alla men samtdigt måste vi också avkräva dem svar på hur det skall finansieras. Jag misstänkter starkt att inte bara oppositionen avser föreslå rejäla kostnadsökningar i driften.
Särskilt spännande blir det efter att ha läst kommunexeprtens analys av Österåker som får högsta betyg för skötsel av ekonomin. I Rapporten står också att läsa att Österåker trots vad oppositionen tror finns ytterligare effektiviseringsmöjligheter i våra verksamheter.
Du kan själv lyssna på fullmäktigedebatten på lokalradion: 103,7 eller 100,6 över skärgården samt via webben HÄR. Och snart kanske du även kan se oss live via webbsändningar av våra fullmäktigemöte.

Alliansens fyra initiativ till valseger 2010

Nu har Alliansen lanserat sitt mål hur vi tänker arbeta för förnyat förtroende från väljarna i september 2010.

1. Vi ska tala framtidsfrågor, vad vill vi för Dig och Sverige.
2. Vi ska fördjupa alliansens samarbete
3. Precis som Alliansen går ut med ett gemensamt valmanifest, ska vi också avkräva vänsteroppositionen att även de lämnar gemensamma svar till väljarna
4. Vi ska kvala upp armarna! Nu är det 187 dagfar kvar till valet! Alla ska bidra! Alla ska vinna!

Läs mer på www.alliansen.se

Stäng meny