Svar på Öppet brev från Roslagspartiet (RP)

Samtliga partier i Österåkers Kommunfullmäktigeträffade 20 mars 2020 en överenskommelse om att frivilligt minimera antalet ledamöter i Kommunfullmäktige till 26 ledamöter från 51. Förslagetkom med anledning av att Sveriges Riksdag frivilligt kommit överens om att gå från 349 ledamöter till 55. Partierna i riksdagen ansåg att

Read More »

Distansmöten

Jag har uppfattat att det från ett håll bland partierna i Österåker förmedlas att vi skulle vara ovilliga till distanssammanträden i Kommunfullmäktige. Kommunens hållning är

Read More »