Påståenden och fakta

Bästa Österåkersbo, Om 19 dagar inträder valdagen, redan i morgon kan vi börja förtidsrösta. Var tänker Ni kanske? Följ länken här: https://www.osteraker.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/val2022/fortidsrostning.4.71681f6a17d7773cad87a25.html Röstning på valdagen görs

Read More »

Jul & Nyårsresumé 2021

Vänner! 2021 är snart passerat och vi är snart inne i 2022, vilket kommer att bli ett spännande år med val till Riksdag, region och kommun,  invigning av Österåkers

Read More »

Ikväll på kommunfullmäktige

Idag behandlas ärendet om godkännande av Armada Fastighets ABs försäljning av fastigheten Hacksta 6:35 till Nystad Stadsutveckling AB. Detta som ett led i Internationella Engelska Skolans (IES) etablering

Read More »

Podd om Österåker💙

”Michaela är kommunstyrelsens ordförande i Österåker kommun och 1:e vice ordförande för Moderaterna i Stockholms län. Under hennes tid har Österåker gått ifrån en 117:e

Read More »