Österåker står robust!

Nu är Svenska hushåll hårt pressade av höga elpriser, bränslepriser och stigande räntekostnader och matpriser. Österåkers kommun står tack vare en klok ekonomisk politik väl rustat inför dessa utmaningar, men det kan komma att bli kännbart om inte den negativa spiralen bryts.  Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Vi har ett allt tuffare […]

15 dagar, 13 timmar och 30 min….

15 dagar, 13 timmar och 30 min har vi på oss att rösta för de kommande fyra åren i Österåker. Varför du kan lägga en röst på Moderaterna i Österåker? Jag hoppas att vi fortsatt får arbeta för en positiv utveckling. Med ständiga förbättringar i våra offentligt finansierade verksamheter, där vi stärker ledarskapet i alla […]

Påståenden och fakta

Bästa Österåkersbo, Om 19 dagar inträder valdagen, redan i morgon kan vi börja förtidsrösta. Var tänker Ni kanske? Följ länken här: https://www.osteraker.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/val2022/fortidsrostning.4.71681f6a17d7773cad87a25.html Röstning på valdagen görs i den lokal som står på röstkortet. För den som funderar på vilket parti och vem man ska rösta på vill jag härmed ge lite sakupplysning. Politiska frågor är aldrig […]