Påståenden och fakta

Datum

Bästa Österåkersbo,

Om 19 dagar inträder valdagen, redan i morgon kan vi börja förtidsrösta. Var tänker Ni kanske? Följ länken här: https://www.osteraker.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/val2022/fortidsrostning.4.71681f6a17d7773cad87a25.html

Röstning på valdagen görs i den lokal som står på röstkortet.

För den som funderar på vilket parti och vem man ska rösta på vill jag härmed ge lite sakupplysning.

Politiska frågor är aldrig så enkla att ett kort budskap ger den fulla eller sanna bilden.

Socialdemokraterna i Österåker förefaller dåligt pålästa, eller så är det något annat. Valaffischer förmedlar felaktiga påståenden, som endast blir genant (borde vara i alla fall) för dem själva. 

Låt mig få uppmärksamma dig på ett par saker, listan kan dessvärre göras längre:

Påstående 1: ”Säger nej till nytt kommunhus

Var kommer frågan ifrån?

Ett planprogram för Åkersberga stad är enhälligt beslutat i Kommunfullmäktige.

Samtliga partier har röstat ja till detta planprogram som innehåller offentlig verksamhet – inget parti i kommunfullmäktige hade annan uppfattning.

Inget formellt uppdrag finns ännu annat än alliansens budgetförslag och överenskommelse redan 2018 innehöll utredning om ett nytt kommunhus för offentlig verksamhet. 

I dag, efter pandemin, arbetar våra tjänstemän (ca 230 i kommunhuset) hemifrån någon eller några dagar i veckan. Det har skapats ett helt nytt sätt att arbeta. Dagens kommunhus är således inte fullt om dagarna. Vi eldar för kråkorna.

Ett nytt kommunhus för offentlig verksamhet är för invånare och medarbetare – inte för idag tre stycken förtroendevalda. Vi vill locka till oss de mest kompetenta medarbetarna i framtiden, det behöver vara lätt att åka kollektivt till sin arbetsplats. Vi ”slåss” om de bästa medarbetarna med 25 andra kommuner i länet och om den nya generationens medarbetare.

Till ”pusslet” med långsiktighet och ansvarsfull hantering av Dina skattepengar hör även att Roslagsvatten (där vi är största ägare av fler) sitter i en byggnad på ett s.k. rivningskontrakt. Dessa ca 100 medarbetare ska också ha ny hemvist vad det lider.

Således behövs plats för ca 330 kommunanställda i framtiden.

Återigen; En ansvarsfull politik måste se långsiktigt – det tror i alla fall jag att valmanskåren förväntar sig.

Påstående 2: ”Ny simhall” eller ”Nytt badhus”

Det arbetet pågår redan, sedan 2018 – när vi lovade det i vårt valmanifest och sedermera Alliansen gemensamt lämnade ett utredningsuppdrag. Pusslet med en ny simhall handlar både om finansiering och placering. Det, idag, största oppositionspartiet har i sin budget lagt 60 miljoner kronor x 2 för detta ändamål. Den ekonomiskt kunnige vet att en simhall är bland det dyraste man kan bygga. Täby ska inom kort inviga sin nya och det landade på över 400 miljoner kronor. För 60 miljoner kronor x 2 får man således inte mycket till simhall.

Påstående 3:  ”Österåker ger minst pengar till förskola och skola

Det är ett rätt igenom falskt påstående. Till att börja med är det en utmaning i att jämföra rakt av då många olika faktorer spelar in. Olika ålderskategorier, Salsa-bidrag och annat. Men höjer man blicken kan man konstatera att vi ligger väl till och även över jämförbara kommuner som t.ex. Täby eller Vallentuna när det kommer till grundpeng till förskolan. Österåker har rankats av Skolverket som den kommun som har minst barngrupper i snitt i länet. Det är lite mer tyngd i det än vad ett oppositionsparti påstår vill jag ändå hävda.

Ytterligare fakta är att att vi har 5,2 barn per vuxen i den kommunala förskolan.

Fakta är att vi varje år höjt pengen till förskola och grundskola – mer än pris- och löneökning.

Vad gäller skolan har elevernas meritvärde ökat genom åren, elevernas behörighet till gymnasiet har ökat och lärarlönerna är i topp i landet. Plats 16 rankades vi i år av 290 kommuner. Det är klart i topp vad gäller lärarlöner. Det fluktuerar år efter år beroende på vad andra kommuner gör och vårt mål är att vi ska ha de allra bästa och skickligaste lärarna för våra barns framtid.

Vi vet på vems uppdrag vi arbetar, vi vet vems pengarna är – vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar håller vi!

Vi förstår att förtroende bygger på att vara värdiga förtroendet – Vi vill vara värdiga ditt förtroende senast den 11 september.

https://www.osteraker.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/val2022/fortidsrostning.4.71681f6a17d7773cad87a25.html

FLERA
ARTIKLAR