Jul & Nyårsresumé 2021

Datum


Vänner!

2021 är snart passerat och vi är snart inne i 2022, vilket kommer att bli ett spännande år med val till Riksdag, region och kommun,  invigning av Österåkers Multiarena blandmycket annat. Men innan vi ger oss i kast med jul- och nyårsfirande vill jag passa på att sammanfatta de viktigaste händelserna 2021. 

Jag vill börja med partiets nomineringsarbete som nu är klart och våra valsedlar till de olika valen i höst är satta. Att återigen stå som etta på vår valsedel till Kommunfullmäktigeär glad och hedrad för. Ett stort tack till föreningens medlemmar som gett mig detta mycket fina förtroende. Tillsammans kommer vi göra vårt yttersta i valrörelsen för att vårt valresultat ska bli så bra som det bara går och att vi får fortsätta leda vår fina kommuns utveckling.


Budget 2022 – Fokus på skola och trygghet

Budget för 2022 med plan för 2023-24 antogs av Kommunfullmäktige den 22 november. Det är en budget som innehåller 116 miljoner mer i resursförstärkningar jämfört med föregående år, varav skolan tillförs totalt 51 miljoner mer. Bland annat görs en särskild satsning på grundskolans tidiga år, årskurs F-3, där pengen räknas upp med 3 procent. För resterande verksamheter (pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola årskurs 4-9) räknas pengen upp med 2,2 procent. 

Trygghetsarbetet fortsätter därför att vara en högt prioriterad fråga och resurser skjuts till för trygghetsskapande åtgärder. Många av resursförstärkningarna i budgeten har som syfte att vara trygghetsfrämjande, ur flera olika perspektiv. Det handlar om trygghet i det offentliga rummet såväl som i hemmen, nolltolerans mot droger, men också en stärkt krisberedskap. 

Vårt arbete hittills i samarbete med Polisen har gett resultat. Trygg i Österåker arbetar samordnande och förebyggande i syfte att tränga undan kriminalitet och göra den offentliga miljön till en trivsam plats för alla. Vi har som komplement till Polisen satsat på upphandlade väktare och ordningsvakter, vilket ökat den faktiska och den upplevda tryggheten för gemene man. 

Skatten sänks med 10 öre nästa år. Vi landar då på 16:90:- per intjänad hundralapp, eller 28:98:- med regionskatten inräknat. Det är lägst i landet även med regionskatten inräknat. Här är friheten helt enkelt störst!

Österåker – en växande kommun

Att vi är en attraktiv kommun märks inte minst i det ökande invånarantalet. Den första november passerade vi 48 000invånare. Med den här takten lär det inte dröja länge förrän vi når 50 000. En stor inflyttning ger såväl positiva och dynamiska effekter för bland annat det lokala näringslivet och för kommunens intäkter och ställer självfallet krav på att bostadsbyggnation och andra samhällsfunktioner håller jämn takt. Två exempel på nya bostadsområden är Credentiasrespektive Peabs byggnationer av bostadsrättslägenheter i Täljöviken, vilka jag fått förmånen att ta det första spadtaget (i det ena fallet även en sprängning) för under hösten. 

För att möta framtidens behov av effektiv avloppsrening sattes arbetet med nytt reningsverk i Margretelund igång under året. Ny miljövänlig teknik, effektiv rening, högre kapacitet och lägre kostnader jämfört med andra alternativ är ett långsiktigt koncept för framtiden. Den nya anläggningens slamhanteringkommer att bli innesluten och inbyggd och ventilationsluften kommer att renas på ett effektivare sätt i framtiden än det gör idag, vilket minskar risken för lukt. 

Österåker är en av Sveriges föreningstätaste kommuner. Ju fler invånare vi blir desto större behov blir det av hallar. Arbetet med Österåkers multiarena har fortgått under hela året och redan nu börjar man ana hur magnifik den kommer att bli. 13 000 kvadratmeter rörelseglädje till gagn för dagens och morgondagens österåkersbor. I augusti beräknas den formellt invigas. 

Förbättrade resultat och nöjda brukare

Skolan fortsätter att utvecklas i vår kommun. Ökade meritvärden, ökat antal godkända i kärnämnena och en ökad andel som har gymnasiebehörighet är alla mätbara parametrar som indikerar att vi är på rätt väg. Vi ligger topp 11-20 i hela landet beroende på vad som mäts. En stor del i detta har naturligtvis våra duktiga lärare och skolledare som varje dag gör ett fantastiskt arbete att utrusta våra barn kunskapsmässigt! 

Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar att även vår äldreomsorg håller god klass. Våra äldre känner sig nöjda och trygga med den omsorg som man har, oavsett om den sker i hemmet eller på boenden. Tillgängligheten att komma i kontakt med sjuksköterska eller läkare är god. Vi har utöver detta korta väntetider till särskilt boende, vilket inte är fallet i många andra kommuner. 

Corona-pandemin

Corona-pandemin har påverkat hela samhället. Många har blivit sjuka och ett antal har avlidit till följd av viruset. Det har varit en påfrestning som pågått i snart två år och många är de som i verksamheterna gjort mer än sitt yttersta för att verksamheten fortsatt ska leverera. Ett stort och varmt tack till alla de som på ett förtjänstfullt sätt sett till att våraverksamheter fungerat. Vårt lokala näringsliv har visat prov på en enorm anpassningsförmåga i en mycket svår tid och ligger i toppskiktet vad gäller omsättning jämfört med riket. Vi är en innovativ entreprenörskommun med helt fantastiska företagare! 

Under året etablerades en vaccinationscentral i Åkersberga kyrkligt centrum. Många passade på att ta både dos 1 och 2 där och efter att allt fler fått sina två doser började samhället kunna återgå till en form av normalläge. Äldre plus 65 år och vissa riskgrupper har nu även fått sin tredje vaccinationsdos.  Nu sprider sig en muterad form av viruset – Omikron – och det börjar bli dags att återigen iaktta försiktighet. Meningarna går isär om denna mutations kraft och farlighet, men som vanligt gäller det att hålla avstånd och vara försiktig. Så sent som idag kom ett antal nya restriktioner. Se Folkhälsomyndighetens hemsida: fohm.se 

Nu väntar julfirande och därefter nyårsfirande med restriktioner. Jag kommer göra allt för att ladda batterierna fulla inför nästa år. Det kommer att behövas att alla drar sitt strå till stacken i valrörelsen för att få ett maktskifte på riks och ett fortsatt moderat styre i kommun och region. Med stolthet kan jag se tillbaka på vad vi har uppnått under mandatperioden och har tillförsikt om framtiden och känner mig trygg i de planer som finns för vår kommun framgent. Jag är beredd att återigen axla ansvaret för vår kommun under fyra år till. 

Jag vill framföra mitt varma tack till alla som på olika sätt bidragit till vår kommuns fina verksamhet och resultat. Ett stort tack också till alla medlemmar i vår förening som ställt upp och kampanjat och som gjort och gör Österåkersmoderaterna till ett livaktigt gäng även utanför de politiska sammanhangen. 

En riktigt god jul och ett gott nytt 2022 önskar jag dig!        

FLERA
ARTIKLAR