Ikväll på kommunfullmäktige

Datum

Idag behandlas ärendet om godkännande av Armada Fastighets ABs försäljning av fastigheten Hacksta 6:35 till Nystad Stadsutveckling AB. Detta som ett led i Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Österåker. 

IES är den största fristående aktören inom grundskolan i Sverige och hösten 2021 har man 31 000 elever i 42 grundskolor, från Lund i söder till Skellefteå i norr, samt ett gymnasium. Man är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen.

Verksamheten bedrivs sedan mer än 28 år enligt tre starka principer. Det handlar om att erbjuda en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Elever ska också lära sig att behärska engelska – nyckeln till omvärlden – och ha höga akademiska förväntningar och ambitioner.

Man arbetar utifrån principen att möta varje elev på dennes nivå. Den som behöver stöd ska få stöd, liksom den som behöver extra utmaningar ska få det. 

Efterfrågan på en IES-utbildning är stark bland föräldrar och elever, vilket avspeglas i en ständigt växande kö. Ett starkt fokus på kvalitet och en hög andel elever som når behörighet på gymnasiet är faktorer som spelar in.  Föräldrar, näringsliv och kommuner – oavsett politisk färg – trycker på för att IES ska etablera sig på just deras ort. 

Att socialdemokraterna här i Österåker gör allt för att motarbeta en etablering av IES är således helt i osynk med vad många av deras kollegor ute i landet gör. Kanske är huvudsyftet endast att försvåra för en populär etablering eftersom det i S perspektiv är ”fel färg” på styret just här i vår kommun?

IES fokuserar på kvalitet. Verksamheten präglas av en stark drivkraft att ständigt bli bättre för att uppfylla löftet till föräldrar och elever. Det är en utmaning att mäta och jämföra olika skolors kvalitet, men ett mått är resultaten i de nationella proven eftersom dessa prov görs av alla skolor. IES elevers resultat, sett över tid, ligger omkring 20 procent över rikssnittet i kärnämnena matematik, svenska och engelska.

300 elever från Österåker går redan idag i IES Täby. Det ger vid handen att det är en populär skola med bra innehåll i sin undervisning, bra ledarskap och goda resultat, vilket kommer bli ett värdefullt tillskott även för vår kommun när verksamheten är på plats.

FLERA
ARTIKLAR