Vi Moderater vill att din frihet ska växa!

Datum

Den 22 november kommer budget för 2022 med plan för 2023-24 att behandlas i Kommunfullmäktige. Mot Alliansens budget står S, V, MP, RP, SD som samtliga har tagit fram egna budgetalternativ, var för sig.

Socialdemokraternas budget märker ut sig markant från alla andra budgetförslag med en lång rad utgiftsökningar och en skattehöjning på 95 öre! Skillnaden mellan deras förslag och vårt är sammanlagt 1 krona och 5 öre per intjänad hundralapp, då vårt budgetförslag innehåller en extra frihetsförstärkning om 10 öre, eller om man så vill närmare 4 000 kr per år mer i plånboken för en medelinkomsttagare jämfört med S förslag.

Oaktat vår höga kvalitet i verksamheterna, länets minsta barngrupper i förskolan, allt bättre resultat i skolan (topp 10-20 i landet beroende på vad som mäts), nöjda brukare i äldreomsorgen, betald pensionsskuld och närmare 200 miljoner i resultatutjämningsreserven, överskott tolv år i rad etcetera, etcetera, anser man att det är befogat att inskränka medborgarnas frihet med en massiv skattepålaga och föreslå massiva utgiftshöjningar, vilka ofta är sprungna ur en imponerande kreativitet. En kreativitet i opposition på andras bekostnad.

Vi i den moderatledda Alliansen resursförstärker i varje budget som vi lagt inom områden som ingår i kärnuppdraget. Så också i budgeten för 2022. Vi höjer t.ex. skolpengen med upp till 3% medan många andra kommuner ligger helt still eller nära på. De kommunala kärnverksamheterna ska hålla hög kvalitet, det är nog de flesta ense om. Våra verksamheter i kommunen håller en hög kvalitet. De sköts professionellt, kvalitativt, effektivt och vi genererar överskott. Då är det inte renhårigt att beskatta invånarna hårdare än vad som krävs.

För mig som Moderat är frihet ett honnörsord. Individuell frihet och minimal politisk klåfingrighet. Jag vill bidra till att den individuella friheten växer. Jag anser inte att politiker, till skillnad från S företrädare, är bäst lämpade att avgöra hur den enskilde skattebetalarens pengar ska användas.

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Jag skulle önska att citatet var mitt, men det är ett citat som tillskrivs socialdemokraten Gustav Möller (1884-1970). Hur som helst efterlever jag det. Varför har S i modern tappning frångått filosofin att andras pengar, folkets pengar, ska användas klokt och effektivt?

FLERA
ARTIKLAR