Försöksnominering – Jag kandiderar

Datum

I morgon, måndag 11//10 kl.09:00 till söndagen den 17/10 kl.23:59 pågår moderaternas försöksnominering till Riksdag, Region och länets Kommuner.

Jag finns med bland de många kandiderande till Österåkers kommunfullmäktige och söker initialt medlemmarnas, och senare valmanskårens, förtroende för mandatperioden 2022-2026.

Sedan 2006 har jag haft äran och nöjet att få företräda moderaterna i Österåker i kommunfullmäktige och sedan 2010 representera vår lokala valsedel som första namn.

Nu söker jag återigen förtroendet att få fortsätta med vårt gemensamma arbete att ständigt förbättra hela Österåker. 

Att ha haft och få söka förtroendet bland medlemmar och medborgare i Österåker är otvetydigt det mest givande och roligaste jag har gjort, hittills. Att tillsammans med alla förtroendevalda moderater och allianskamrater och inte minst tillsammans med alla medarbetare i kommunen få vara med om att arbeta på medborgarnas uppdrag har och är alla dagar i veckan stimulerande. 

Facit visar att vår politik har varit framgångsrik för kommunens verksamheter. 

✅Tryggheten, såväl den faktiska som den upplevda har ökat,

✅Skolornas ständiga och stadiga förbättringar tack vare skickliga pedagoger, våra fokuserade resurstillskott där Österåkers lärare är bland de högst betalda i landet,

✅Vi ligger på första plats i länet i kategorin minst barngrupper i förskolan,

✅ Österåker kommuns ekonomi är bland de starkaste i landet.

✅Vi klättrar varje år i en mängd rankingar och placerar oss i toppskiktet i många.

✅Samtidigt nyttjar vi medborgarnas skattemedel effektivt och har sänkt kommunalskatten med 2,25kr mellan 2011 och 2021. Vi har stor respekt för att det är medborgarnas pengar vi hanterar och är bland de mest kostnadseffektiva kommunerna i hela landet.

Varför söker jag återigen förtroende?

Det går alltid att bli mer effektiv, ständigt förbättra utifrån omvärldens allt snabbare förändringar och fokus måste alltid vara medborgarnas Trygghet, Ekonomi och Skola. 

Våra kandidater till Österåker kommunfullmäktige för kommande mandatperiod innehar en bred kompetens i olika områden, en kombination av ideologer, pragmatism och realpolitisk förståelse.

Vi är alla grundade i att vara värdiga väljarnas förtroende och att sanningen har ett eget värde. I en värld med ständiga och snabba förändringar är kommunalpolitik där vi kan påverka medborgarnas valfrihet, där vår respekt för medborgarnas skattemedel ska användas effektivt och inte överdebitera skatteuttaget, dvs medborgarnas pengar vi hanterar ska ge ”mest pang för pengarna” i en ofta komplex kommunal värld. Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar håller vi.

Med dessa ord hoppas jag på i första hand medlemmarnas förtroende att få fortsätta på vår inslagna bana.

Så, Moderata medlemmar: In och rösta!

FLERA
ARTIKLAR