Österåkers Trygghetsdag

Datum

Tryggvedagen!

I dag får jag äran att inleda Tryggvedagen på torget i Åkersberga Centrum.

Tryggvedagen har sitt ursprung i att det helt enkelt är Tryggve som har namnsdag idag och vi har valt att använda denna dag som ett tillfälle att uppmärksamma arbetet med säkerhet och trygghet. Därmed också kunna tillgängliggöra alla som arbetar med trygghet i kommunen och kanske vill ni ta tillfället i akt att berätta hur ni upplever tryggheten i Österåker och kanske ställa frågor.

En säker och trygg miljö är ett av de allra viktigaste för oss alla i ett samhälle och i synnerhet för oss som arbetar med och bidrar till att Österåker är, om inte DEN tryggaste kommunen i landet, så bland de mest trygga!

I dag finns vi här på plats – så passa gärna på att besöka utställningarna/tälten och kanske hinna med att lyssna på de föreläsningar som kommer hållas härifrån på scenen under dagen.

Bland utställarna finns bland annat tryggsamordnare, trafikingenjör, Armada, Polisen, Räddningstjänsten, Centrumägare City Con och Civilförsvarsföreningen.

Läget i Österåkers kommun:

Vi har generellt en mycket positiv trend med minskad brottslighet och färre allvarliga störningar – och denna trend har pågått en tid och fortsätter glädjande att hålla i sig!

Denna trend har kunnat öka genom samverkan – När kommun, polis, bevakningsbolag, bostadsbolag, räddningstjänst, City Con och inte minst föreningar samverkar och samarbetar med varandra!

Ett exempel är minskning av narkotikarelaterade brott. Lägst nivå på senaste fem åren! Vi ser även en stor minskning av våldsbrott i offentlig miljö.

Tyvärr är våld i nära relationer ett stort samhällsproblem och så även i Österåker – Detta fokuserar alla aktörer här i dag på. 

Vi ser även att i takt med att restriktionerna med anledning av pandemin tas bort ökar dessvärre också bostadsinbrotten.

Varje händelse som inträffar är allvarliga och kan aldrig ses på med blida ögon. Från vår synvinkel är det NOLLTOLERANS! Polisanmäl alltid om något inträffar!

Hur har vi uppnått denna nivå – och varför tittar andra på vårt sätt att arbeta?

Vi har byggt och skapat grunderna: Skolan och sysselsättning, meningsfull fritid och inte minst de viktigaste – engagerade föräldrar!

Som kommun har vi rådigheten inom både mjuka och hårda individrelaterade åtgärder.

Tidiga insatser för barn, ungdomar och vuxna som behöver särskild hjälp tex från skolans elevhälsa (som enligt andra är i framkant), ungdomsmottagningen och socialtjänsten.

De lite mer hårda frågorna är att bygga trygga miljöer, belysningsfrågor, ordningsvakter och väktare, nattvandrare och ansöker fokuserat och målinriktat på att att få tillstånd för övervakningskameror, och det framgångsrika samarbetet och samverkan med lokalpolisen – Deras närvaro är avgörande för såväl det brottsförebyggande arbete och den positiva trenden i Österåker. 

Avslutningsvis

Pandemin har också prövat oss hårt men tack vare att så många har tagit hänsyn och visat respekt för varandra har vi klarat oss jämförelsevis bra. Så varmt tack!

Vi har dessutom en hög vaccinationsgrad och vaccinationsvilja i Österåker. Prosalus som har fått förordnande av Region Stockholm finns här i centrum på plan 2 (gamla centrumdelen).

Snart kan samhället återgå till det nya normala men pandemin är inte över än varför jag vill fortsätta att uppmana till att HÅLLA I och HÅLLA UT!

Med detta vill jag öppna portarna till vår TRYGGVEDAG – VÅR TRYGGHETSDAG OCH TACKA ALLA INBLANDADE UTSTÄLLARE OCH ENGAGERADE PÅ PLATS I FÖRVÄG!

FLERA
ARTIKLAR