Kammarrätten avslår S överklagande

Kammarrättens dom är nu klar vad gäller Ann-Christine Furustrands (S) överklagande av att hon inte förbehållslöst fick ta del av de sekretessbelagda värderingar som gjorts inför förhandlingarna om en försäljning av Berga 6:35

Kammarrätten avslår föga förvånande S öveklagande och instämmer i Österåkers kommuns bedömning att uppgifterna i värderingarna omfattas av sekretess. Ann-Christine Furustrand har redan tidigare, med förbehåll om att inte sprida informationen vidare, fått ta del av handlingarna.

Man kan konstatera att S återigen fått fel. Återigen försöker man via sociala media framställa Alliansen i dålig dager, eller att vi skulle agera i strid med gällande lag när vi de facto gjort helt rätt. Det är bra att möjligheten att överklaga finns, men förvaltningsrätten verkar användas allt oftare av lokala S som både juristbyrå och propagandastöd. I det förstnämnda fallet för att täcka upp egen bristande kompetens på det juridiska området och/eller noll förtroende för kommunens tjänstemän? Som propagandastöd faller det ju ganska platt då i stort sett allt man överklagar avslås.

Lämna ett svar

Stäng meny