Angående min medverkan i Swebb-tv

Datum

I förra veckan deltog jag i en intervju i kanalen Swebb-tv, efter att ha blivit ombedd att berätta om hur vi i Österåker lyckats kombinera låg skatt och hög kvalitet i våra välfärdsverksamheter. 

Jag hade inte särskilt bra koll på kanalen sedan tidigare men har förstått att det av flera skäl är en kontroversiell kanal och något som jag borde ha kollat upp bättre innan jag tackade ja.

I går morse fick jag frågor från tidningen ETC om bakgrunden till min medverkan och har förstått att det kan te sig utifrån mina svar där som att jag tycker att det är oproblematiskt att delta. Så är inte fallet.

Med detta sagt inser jag nu att jag inte borde ha medverkat i det sammanhanget, även om jag alltid är angelägen om att få berätta om hur bra det går för Österåker så förstår jag nu att kanalen i sig inte är ett lämpligt forum.

FLERA
ARTIKLAR