Vaccinering mot Covid-19 påbörjad i Österåker!

Datum

Som en av fyra kommuner i länet är Österåker, med ett av sju äldreboenden i kommunen, först ut med vaccination. Region Stockholm har fått vaccin som motsvarar första dosen till 425 personer.

Det är mycket glädjande att vaccinering påbörjas här. En riktigt bra start för nya året som ger hopp.

I går fick Sverige 9 750 doser av vaccinet i en första leverans och i vissa regioner inleds vaccineringen redan under söndagen. Doserna som levereras under helgen ska räcka till 4 900 personer i landet. Därefter väntar leveranser i storleksordningen 80 000 doser per vecka till Sverige.

Nationella prioriteringar styr
Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det gäller bland annat personer som bor på ett särskilt boende för äldre.
– De personer som nu får erbjudande om vaccination kommer att få det via läkarorganisationen på det särskilda boendet. Det går inte att boka tid för vaccination, varken på särskilda boenden, för riskgrupper eller för allmänhet. På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare på Region Stockholm.

Läs mer om vaccinationsstarten och vilka som erbjuds vaccinet först i Region Stockholms nyhet (länk https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/12/vaccinet-pa-plats-i-stockholm/ )

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vaccinering mot covid-19) länk https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/ )

Restriktioner gäller fortfarande
I flera månader framöver behöver alla följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna i Region Stockholm kommer att pågå under lång tid och tillgången till vaccin väntas vara ojämn.

 #österåkerimitthjärta 

FLERA
ARTIKLAR