Jul- och nyårsresumé 2020

Datum

Snart är ett minst sagt händelserikt år till ända. Det känns inte som det gått tolv månader sedan jag skrev min förra resumé, men så är det. På torsdag är det julafton och en vecka senare så är vi inne i 2021. Nu väntar ett annorlunda jul- och nyårsfirande där förhoppningarna på det nya året är stora.

Det som överskuggat mycket av det år vi snart avslutat har ju varit den pandemi som svept över världen och vårt land. Många har blivit sjuka och alltför många har tyvärr avlidit. Om jag tillåter mig vara politisk när det handlar om det så kan man konstatera att regeringen och expertmyndigheten agerat senfärdigt, för lite och för långsamt. Tyvärr är det också ganska uppenbart att prestige hindrar nödvändiga omtag och nytänk. Fokus måste rimligen ligga på att förhindra spridning, leverera tydlighet och att framförallt rädda liv. Regeringen måste i en kris som detta kliva fram och axla ansvaret. Att aldrig vika från det ansvar man har. Tyvärr skjuter man istället ansvaret ifrån sig som en hög med glödhet potatis.

I kommunen och dess verksamheter är det många som gjort extraordinära insatser under detta extraordinära år. Jag kan inte nog många gånger tacka för allas insatser! Det har varit tufft att lösa bland annat bemanning när sjukfrånvaron varit hög. Jag tog tidigt initiativ till att erbjuda permitterad personal från olika serviceyrken arbete i våra omsorgsverksamheter, som extra händer och fötter. Detta medförde att vi kunde upprätthålla en god service trots ett ansträngt läge.

Information och tydlighet är A och O för att alla ska veta vad som gäller och för att mildra oro. Jag skrev regelbundna lägesrapporter under året för att hålla alla förtroendevalda informerade. Dessa lades sedan ut på kommunens webplats för alla att ta del av.

Året har inte enbart gått i moll. Framtidstänkande och planarbete har fortgått. Första spadtaget för den nya multihallen togs under året. Det kommer att bli ett riktigt fräscht och ändamålsenligt tillskott till idrotten i vår kommun. Här kommer till exempel basket, bordtennis, kampsporter, trampolin, cheerleading och även friidrotten husera. Sommaren 2022 beräknas bygget stå klart till glädje för både unga och äldre.

I år fick vi två konkreta kvitton på att riktade, kloka satsningar ger resultat. Det ena är att meritvärdena för våra elever i årskurs 9 i år är all time high och nu ligger på 242,1 (snittet i riket är 225,9). Förutom succesiva resursförstärkningar är kompetenta lärare nyckeln till dessa framgångar. Vi har bland de högsta lärarlönerna i riket, vilket är medvetet då vi vet att bra lärare är A och O.

Det andra kvittot är att vi nu tack vare egna satsningar och statliga medel (som är tillgängliga för alla kommuner) har länets klart minsta barngrupper. Vid en kartläggning som genomförts har endast 24% av förskolorna i vår kommun fler barn per barngrupp än Skolverkets rekommendationer, vilket ska jämföras med länets snitt på 61%. Vi är också mycket nära att nå målet 5,2 barn i snitt per vuxen. Vi kommer fortsätta fokusera på detta och målet är att barngruppsstorlekarna ska ligga i linje med Skolverkets rekommendationer.

Vi antog den 23 november budget för 2021 med plan för 2022-23. Kommunens verksamheter får resursförstärkningar med 90 miljoner kronor varav drygt 40 miljoner går till skola och förskola. Vi sänker även skatten nästa år med ytterligare 10 öre. Därmed befäster vi positionen som kommunen med lägst kommunalskatt och högst individuell frihet.


Jag önskar dig en god jul och ett gott nytt 2021!

FLERA
ARTIKLAR