Lägesrapport nr 7 till förtroendevalda den 18 december 2020

Datum

Lägesrapport nr 7 till förtroendevalda den 18 december 2020Totalt har i landet identifierats 367 120 smittade. Av dessa är 
3 713 intensivvårdade. Per idag har 7 993 avlidit till följd av Covid-19

Regeringens nya restriktioner fredag 18/12:
Kl. 16:15 genomförde regeringens presskonferens då flera nya och hårdare restriktioner meddelades. Vissa nya restriktioner gäller omedelbart och vissa gäller från och med den 24 december. Vissa restriktioner har en bortre tidsgräns (den 24 januari) och vissa har inte en bortre tidsgräns. Exempel på några av restriktionerna som påverkar kommunens verksamhet är:

 • All statlig, regional och kommunal icke nödvändig verksamhet skall stängas. Exempel är: simhallar, idrottshallar, bibliotek, museer
 • All personal som kan skall arbeta på distans.
 • Gymnasieskolans undervisning skall ske på distans till och med 24 januari, undantaget gymnasiesärskolan.
 • Max antal sittande gäster i samma sällskap begränsas från 8 personer till 4 personer.
 • Förbud att servera alkohol på serveringsställe efter kl. 2000

Fler restriktioner som berör allmänheten har också meddelats, t ex. gällande munskydd i kollektivtrafik, trängsel på köpcentrum och gym.Regeringens nya restriktioner kan t ex. tas del av via länken: SVT Play – Nya besked om coronarestriktionerInternt arbete:
Med anledning av de nya restriktionerna pågår redan arbete. Under kvällen har avstämning skett mellan kommundirektör och vissa förvaltningschefer och avdelningschefer. Berörda nämndordföranden informerade.Aktivt arbete pågår redan med att verkställa vissa av restriktionerna, t ex. stängningen av idrottshallar i form av kultur- och fritid affischerar under helgen i hallarna och har redan kontakt med idrottsföreningar. Arbetet sker i samverkan med Produktionsförvaltningen. Kultur- och fritid har en dialog med simhallens utförare.   

Övrigt

 • Cirka 11 000 bekräftade fall senaste veckan, detta är mycket. Befinner oss på en platå i smittspridningen.
 • Mycket ansträngt läge i sjukvårdenRegionen uppmanar alla med tidigare sjukvårdsutbildning att anmäla sig.
 • Provtagningskapaciteten i länet är god.
 • Smittspridning på särskilda boenden på grund av samhällsspridning av covid-19. God samverkan med kommunerna. En minskning av antalet bekräftade fall sista veckan men svårt att avgöra om det är en trend även om det är positivt. 
 • Gällande vaccination i Fas 1 finns etablerad kontakt mellan region och MAS nätverket. 
 • Särskild hantering avseende förlängt besöksstopp Säbo har genomförts.

Avslutningsvis

Ord är inte tillräckliga – Handling är avgörande för hur vi minskar spridningen. Håll i – Håll ut!  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR