Skillnader…..

Datum

I måndags presenterades Alliansens förslag till budget. Till det presenterades budgetförslag av fem oppositionspartier; S, RP, SD, V och MP.

En budget handlar om så mycket mer än ekonomi, siffror och resultat. 
En budget handlar om att översätta vår vision för Österåker till praktisk handling. Samtidigt utgör ekonomin ett fundament för att vi verkligen kan genomföra våra visioner och därför är det lämpligt att ha resonemang kring ekonomin. 

Jag kommer löpande, dels berätta och beskriva vår egen – Alliansens, budget men också kommentera övriga partiets förslag med mest fokus på S, V och MP. RP och SDS budgetförslag innehåller många bra förslag och är snarlika Alliansens varför jag avstår i detta inlägg att kommentera i övrigt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Varje år presenterar partierna sin vision och handling för Österåkers verksamheter och konsekvenserna av förslagen är många gånger otydliga i vilket resultat det avser ge. Jag inleder det ideologiska kring synen på vems pengarna är. Politiker eller den som tjänat pengarna?

Denna gång höjer Socialdemokraterna kommunalskatten med 75 öre. Till skillnad från Alliansens förslag om -10 öre, en skillnad på 85 öre således.

Denna gång har Miljöpartiet tagit i och föreslår en skattehöjning med 95 öre.

Vad innebär då det för en medelinkomsttagare i Österåker?

Det är en enorm skillnad för låg och medelinkomsttagare och friheten att använda de egna intjänade pengarna för eget val.

Alliansen har sedan 2011 sänkt skatten med 2,25kr vilket innebär +7 800kr/år för en medelinkomsttagare. I kommande inlägg beskrivs hur vi samtidigt höjt kvalitén och hur skolresultaten ökat genom åren.

Frihet, kvalitet och trygghet

Fortsättning följer…

FLERA
ARTIKLAR