Budgetfullmäktige 23/11 i en pandemi

Datum

Det kommande fullmäktigemötet är ett av de viktigaste på hela året. Nu ska budgeten formellt behandlas – det sker en gång per år och mötet brukar bli det längsta av alla våra möten under ett kalenderår.

Det är ett avgörande möte, nu får partierna chansen att inte bara lägga fram sina respektive budgetar utan även redogöra för sina visioner för Österåker. Som politiker har vi ett ansvar att hantera skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. Den politiska viljan och visionen kan förverkligas genom en budget – därför är budgetfullmäktige så viktigt.

Årets möte blir dock annorlunda.
Den pågående pandemin påverkar oss alla och vad vi kan företa oss, så även i politiken. Då Österåkers kommun inte har möjlighet att arrangera en helt digital budgetdebatt har vi inom Moderaterna föresatt oss att göra det bästa av situationen med hänsyn tagen till den pågående smittan.

För att minimera tiden vi spenderar tiden fysiskt tillsammans har vi beslutat oss för att inte opponera oss, i lika stor utsträckning som år då vi inte haft en pandemi, på de olika budgetförslagen från oppositionspartierna i talarstolen – våra tankar, invändningar och argument kommer vi istället att lägga fram i skriftlig form här på bloggen och sociala medier.

Hur andra än Moderaterna, Alliansen och RP, SD (som sedan tidigare har förmedlat samma syn) avser minimera tiden i denna pandemi får måndagens fullmäktige visa.

Jag inser att det kommer krävas ett stort mått av självbehärskning och disciplin av mig och övriga att avstå från att replikera på varje utspel. Det blir tufft att stillatigande lyssna på felaktigheter och påståenden som är orimliga – för så brukar det vara.

Men för mig och mina kolleger är det viktigare att vi tar hänsyn till den rådande pandemin och ur ett demokratiskt perspektiv kommer ändå allas argument att läggas fram, stötas och blötas om än i skrift – därmed uppfyller vi kriterierna för en debatt i demokratisk anda.

Fullmäktige är denna gång planerad i två block.
I block 1 är vi som mest 26 ledamöter på plats i kommunfullmäktiges plenisal. Övriga ledamöter är utspridda på samma våningsplan i olika rum medan icke tjänstgörande ersättare sitter i konferensavdelningen i olika rum.
Då inga yrkanden eller voteringar sker i block 1 är det inte nödvändigt att ha full besättning.

Blocket inleds med övergripande inlägg från varje parti där Alliansen inleder och därefter följer (i storleksordning) S, RP, SD, V och till sist MP. Normalt sett sker här en livlig debatt, min förhoppning är att det inte blir någon längre debatt den här gången. Givetvis ska vi kommentera varandras olika budgetförslag men förhoppningsvis i mindre utsträckning än tidigare. Synpunkter kan med fördel redovisas skriftligt i likhet med hur Moderaterna och Alliansen avser agera.

I block 2 läggs yrkanden fram och därefter sker votering
I block 2 är det nödvändigt att samtliga tjänstgörande ledamöter befinner sig i lokalerna anvisade för fullmäktige. Om alla förhåller sig till den rådande situationen på ett omdömesgillt sätt bör inte yrkanden och voteringarna ta mer än 20-30 min.

Bakgrunden till att vi väljer att agera på det här sättet är en följd av regeringens beslut att från och med 24 november är det förbjudet med sällskap om fler än åtta personer i allmänna sammankomster. Förbudet gäller dock ej demokratiska församlingar, icke desto mindre vill vi ändå minimera tiden vi är samlade fysiskt och ta till oss de allmänna råden utan att demokratin åsidosätts.

Med hopp om förståelse,
Michaela Fletcher

FLERA
ARTIKLAR