Österåker har de minsta barngrupperna i förskolan i länet!

Datum

Den 2 april 2020 släpptes Skolverkets årliga statistik om antalet barn i barngrupperna. I genomsnitt har förskolans barngrupper minskat ytterligare från 15,4 (2018) till 15,0 (2019) barn. Nu på hösten har Lärarförbundet i en stor enkät kartlagt arbetsvillkoren för landets förskollärare.

Österåkers kommun har med god marginal de minsta barngrupperna i länet. Endast 24% av förskolorna i kommunen har fler barn per grupp än Skolverkets rekommendationer, vilket ska jämföras med länets snitt på 61%. Det är glädjande, att vårt långsiktiga och målmedvetna arbete gett resultat. De 24% som ligger över rekommenderad barngruppsstorlek kommer vi att arbeta för att få ner ytterligare.

Vi gör återkommande undersökningar av både hur nöjda vårdnadshavare och barn är med våra förskolor som personalens bild av verksamhetens kvalitet. Vi har haft glädjande höga siffror under ett antal år. Det hindrar inte att vi jobbar med ständiga förbättringar, och en del i detta har varit en översyn av personaltät och utifrån tydliga mål följa de rekommendationer som finns. Baserat på både egen kommunal satsning och de statliga medel som funnits att tillgå för alla kommuner, har vi uppnått målet lite tidigare, redan i slutet av förra året. Målet har funnits under de senaste tre åren, och det har varit tydligt uttryckt från alliansen i Österåker.

Förskolans roll med den nya läroplanen och tydliga rektorsbefattningar har blivit allt viktigare. Våra professionella förskolerektorer har kompletterat åtgärder runt personaltäthet med deltagande i forsknings och utvecklingsprogram runt undervisning i förskolan, under namnet UndiF.  Vi ser rapporten som ett bra kvitto på att vi är på rätt väg, men att det är en mätpunkt i en långsiktig målsättning för kommunens förskolor. En viktig del just för Österåker är att tillgodose en snabbväxande kommuns behov av platser, och det har vi hittills klarat på ett bra sätt. Man har fått plats inom garantitiden, det händer dock i undantagsfall att man inte får sitt förstahandsval.  

FLERA
ARTIKLAR